Press "Enter" to skip to content

PENSJONISTER – LES HER

BEDRE VILKÅR FOR PENSJONISTAVLØNNING OG INNTEKT VED SIDEN AV AFP

Partene i KS-området, altså kommunene unntatt Oslo, er blitt enige om en ny forbedret avtale om pensjon. Avtalen viderefører hovedtrekkene i dagens pensjonsordningen, men gir bedre vilkår for inntekt ved siden av AFP og til en viss grad pensjonistvilkårene.

Vi har fått en ny bestemmelse i særavtalen om pensjon som gir bedre kompensasjon til mange pensjonister som jobber på pensjonistavlønning. Dersom det er rekrutteringsutfordringer, vil ansatte kunne jobbe på en timelønn som er 93 prosent av garantilønnen ved 16 års ansiennitet. Utover dette utbetales lørdags- og søndagstillegg, helge- og høytidstillegg og kvelds- og nattillegg slik det framgår av kapittel 1, § 5 i Hovedtariffavtalen.

For pensjonister i stilling uten garantilønn, begrenses pensjonistlønn til det en med treårig høyskoleutdanning og 16 års ansiennitet ville fått.

Der det ikke er rekrutteringsutfordringer kan pensjonister jobbe på pensjonistvilkår på samme måte som i dag.

Denne avtalen gir pensjonister der hvor det er rekrutteringsutfordringer bedre lønnsbetingelser. Spesielt i helsesektoren og i barnehagene er det slike utfordringer.