Press "Enter" to skip to content

FORBUNDSLEDEREN KOMMENTERER KOMMENDE LØNNSOPPGJØR

I FORRIGE UKE VEDTOK LO SIN TARIFFPOLITISKE UTTALELSE

I et langt intervju i Dagsavisen lørdag kommenterer forbundsleder Mette Nord vårens tariffoppgjør.

Hennes forventinger til lønnsoppgjøret er mer penger og økt kjøpekraft til medlemmene, uten at hun eksakt kan si hvor mye. Det skal det forhandles om. Hun er opptatt av at oppgjøret skal treffe hele laget og at de som har minst skal få mest. Hun mener det handler om god fordeling og at vi må forholde oss til en ramme i prosent, som vi må regne om til kroner og øre. Mette Nord er tydelig på at de som har de laveste inntektene merker prisøkningen mest, og må få en kompensasjon som står i stil til det. Derfor må vi sørge for å få løftet laget fra bunnen av.

Andre forbund har flere ganger, seinest i år, vært ute og kritisert frontfagsmodellen. Til det svarer forbundsleder Mette Nord: Frontfaget garanterer at offentlig ansatte får samme lønnsutvikling som privat sektor, altså de som tjener penger inn til landet. Den treffer bra, og bidrar til en koordinert lønnsdannelse som også sikrer arbeidsplasser. Det er jo bra, også for sykepleiere og lærere. Det handler også om å sikre en fordeling som gjør at ingen grupper stikker fra. Også lærere er avhengige av andre yrkesgrupper for å få gjort jobben sin. Det skaper dårlig stemning og dårlig arbeidsmiljø hvis det blir for store lønnsforskjeller på en arbeidsplass.

Fagforeningen støtter frontfagsmodellen. Samtidig er det viktig at kommunesektoren i år må få et godt oppgjør slik at det blir økt kjøpekraft. Etter at vi nå har fått beregninger, bør dette oppgjøret for kommunene ende med godt over 5 % lønnsøkning.