Press "Enter" to skip to content

KOMMUNEN VURDERER JOBB-GARANTI FOR LÆRLINGER

POLITIKERNE STØTTET FAGFORENINGENS FORSLAG

I Utvalg for Samarbeid tirsdag 27.02, foreslo Zlata at administrasjonen skulle utrede jobb-garanti for fagarbeiderlærlinger i Bærum kommune. Dette forslaget ble støttet av representantene fra de politiske partiene og ble enstemmig vedtatt.

Nylig innførte Alver kommune i Vestland en garanti om fast fulltidsjobb for helsefagarbeidere etter endt læretid. Formannskapet i Stavanger vedtok nå tidligere i februar at en jobbgaranti for fagarbeiderlærlinger skal utredes av kommunen.

Fagforeningen er svært fornøyd med at vårt forslag om jobb-garanti nå skal utredes også her i Bærum kommune. Det er stor etterspørsel etter både helsefagarbeidere og barn- og ungdomsarbeidere her i kommunen. Vi forventer nå en positiv sak i løpet av våren, slik at de lærlingene som starter opp til høsten, får en slik jobb-garanti. Så snart en slik garanti blir kjent blant ungdommen, vil det kunne være med på å øke rekrutteringen til fagarbeideryrkene.