Press "Enter" to skip to content

BÆRUM LAVEST SYKEFRAVÆR I 2023

TALLENE FOR 2023 VISER AT BÆRUM HADDE LAVEST SYKEFRAVÆR AV ALLE KOMMUNENE I VIKEN

Nå er sykefraværstatistikken fra Nav for 2023 kommet. Det er gledelige tall for Bærum sammenlignet med de andre kommunene i Viken.

Viken hadde i snitt et sykefravær på 6,3 % i 2023, mens snittet for Bærum kommune var på 4,8 %.  Snittet på landet i sin helhet var på 6,0 %.

Statistikken viser at sykefraværet er noe høyere hos kvinner. Noe av grunnen til det er at det er høyt sykefravær innen barnehage og i PLO, som er kvinnedominerte yrker. Her er det også flest belastningskader. I disse yrkene bør arbeidsgiver også se på bemanningen som kan være noe av bakgrunnen til sykefraværet i disse sektorene.