Press "Enter" to skip to content

DELTA PÅ MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

DU KAN SVARE PÅ KOMMUNENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FREM TIL 11. MARS 

Bærum kommune har nå sin medarbeiderundersøkelse.  Alle som skal svare på undersøkelsen skal ha fått tilsendt denne på e-post. Har du ikke mottatt en slik e-post ta kontakt med din nærmeste leder. Du kan svare på medarbeiderundersøkelsen i perioden 26. februar til 11. mars 2024. 

Alle medarbeidere uansett stillingsprosent som er ansatt i kommunen pr. 1. januar 2024 med et fast eller midlertidig ansettelsesforhold har blitt tilsendt denne 10-faktorundersøkelsen. Medarbeidere som jobber på flere arbeidssteder, kan svare på alle arbeidsstedene. Lærlinger svarer på undersøkelsen ved sitt tjenestested.

Fagforbundet anbefaler alle å besvare denne undersøkelsen. Benytt anledningen til å gi arbeidsgiver nyttige tilbakemeldinger. Fagforeningen har fått noen spørsmål om det kan bli kjent hva den enkelte svarer. Du svarer på undersøkelsen anonymt. Den tekniske løsningen ivaretar anonymiteten din, og det vil ikke være mulig å se hvilken medarbeider som har svart på undersøkelsen.