Press "Enter" to skip to content

LØNNSOPPGJØRET I FRONTFAGET STARTER I DAG

I DAG OVERLEVERER FELLESFORBUNDET SINE KRAV TIL ÅRETS LØNNSFORHANDLINGER

Frontfagsoppgjøret starter i dag med kravoverlevering fra Fellesforbundet til Norsk Industri. Det samme gjelder for YS-forbundet Parat til Norsk Industri.

Forhandlingsfrist i frontfagsoppgjøret mellom Fellesforbundet og Norsk Industri er 21. mars. Innen denne dato må partene enten komme til enighet eller så blir det brudd i forhandlingene. Dersom partene blir enige, settes den berømte lønnsrammen som blir retningsgivende for årets lønnsoppgjør. Partene i andre sektorer vil da kunne se til denne rammen som et utgangspunkt for sine egne forhandlinger. Blir partene i frontfaget ikke enige blir det oppstart for mekling 25. mars.  

Forhandlingsstart i kommunesektoren er 15. april, med forhandlingsfrist til 30. april. Eventuell mekling vil da starte 2. mai.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.