Press "Enter" to skip to content

NYE HOVEDVERNEOMBUD FRA AUGUST

ORGANISASJONENE I BÆRUM KOMMUNE HAR OPPNEVNT HVO FOR KOMMENDE PERIODE.

Fagforeningene i kommunen har nå utpekt Hovedverneombud for perioden 01.08.24 – 31.07.26.

Organisasjonene har gjenoppnevnt: Thor Bernhard Hansen, Karianne Audahl Vik, Anne Kari Baarli, Gunn Elisabeth Morén og Kimmy Scott. I tillegg er det oppnevnt to nye HVO – Bård Risan og Elin Brathagen. Hovedverneombudene konstituerer seg selv.

Fagforbundet er godt fornøyd med oppnevnelsene og tror vernetjenesten nå har fått erfarne hovedverneombud til å ivareta funksjonens viktige oppgaver.

Les HVOs kommunalsjefsområder her…