Press "Enter" to skip to content

Måned: april 2024

REKORDDELTAGELSE PÅ MEDLEMSMØTE

OVER 80 PERSONER DELTOK PÅ PENSJONISTENES MEDLEMSMØTE

Fagforeningens pensjonistutvalg har ønsker om dra i gang igjen medlemsmøter for pensjonistene. Siden det var lenge siden sist var det usikkert hvor mange som ville delta. Det er på dagtid dårlig med lokaler i Sandvika og vi fikk tilslutt leie Bærum Sportsklubb sine lokaler på Kadettangen. Responsen var enorm og det var «stinn brakke» i klubbhuset da møtet begynte. Det var over 80 deltagere som ble servert rundstykker, kake, kaffe og mineralvann.

Hovedsaken på dagens møte var et foredrag av advokat Line Karlsen Ask fra Help om fremtidsfullmakter og arv. Hun holdt et informativt innlegg som engasjerte deltagerne. Hun var flink til å gjøre et vanskelig tema lett forståelig. Det ble stilt mange spørsmål som ble godt besvart av en kunnskapsrik advokat. Det var tydelig at dette var et emne som opptok forsamlingen. Fagforbundets advokatforsikring blir for øvrig i varetatt av Help, slik at de har mange kontakter opp mot forbundets medlemmer.

Deretter var det tre rådgivere fra Sandvika-kontoret til Sparebank1 Østlandet som fortalte om de tilbudene banken hadde på banktjenester, spesielt for seniorer. Også her var det mange spørsmål og deltagerne ble anmodet om å ta kontakt med banken for ytterligere og mer personrettet informasjon. Her kan rådgiver Maria Fjalestad  kontaktes på telefon 416 10 484 eller sentralbord 480 82 916. Hun vil bevare spørsmål på telefon.  Ønsker man å avtale en time i banken, må det bookes på forhånd på e-post https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/privat/kundeservice/kontakt/sandvika.html.

Sparebanken er en av de få bankene her i Bærum som holder åpent for publikum. Dette er også LOs bank, og har således gode tilbud til våre medlemmer på banktjenester og er spesialister på LO favør.

Pensjonistutvalget er svært godt fornøyd med det store fremmøtet. Deltagerne gav unisont uttrykk for at slike medlemsmøter ønsker de flere av fremover, noe pensjonistutvalget vil etterkomme. Men først blir det sommertur den 12. juni. Her vil alle fagforeningens pensjonister få en SMS om turen i løpet av mai måned.

Comments closed

MØT OPP TIL 1.MAI FEIRING

Det blir i år også tradisjonelt 1.mai tog i Asker. Møt opp på Kulturhuset i Asker kl 11.00, her blir det appeller, sang og musikk. 

Deretter blir det 1.maitog som går rundt i sentrum i Asker og tilbake til Asker kulturhus. Her blir det da en hyggestund i Multisalen med kulturelle innslag, taler og bevertning. Hovedtaler for dagen er Kari Elisabeth Kaski fra SV.

Fagforeningen anmoder medlemmene å møte opp og delta i feiringen.

Comments closed

REDUSERT SPRÅKKRAV FOR SYKEPLEIERE I BÆRUM KOMMUNE

FORMANNSKAPET BEHANDLET SPRÅKKRAVET

I pleie- og omsorgstjenesten ble det i 2019, etter politisk behandling, innført nye språkkrav til norskkompetanse ved nyansettelser. Språkkravet til sykepleiere ble da økt fra B2-nivå til C1. Målet med ordningen var å sikre at de som ansettes hadde tilstrekkelig språkkompetanse. Erfaringer gjennom nyordningen viser at det er utfordrende for rekruttering og at Bærum kommune stiller høyere språkkrav enn det nasjonale autorisasjonskravet.

I våre nabokommuner som Oslo, Asker og Drammen er språkkravet for sykepleiere vanligvis B2. Det er med på å vanskeliggjøre rekrutteringen. Samtidig bruker vikarbyråene B2 kravet. Det gjør at innleide sykepleiere har hatt lavere språkkrav enn våre egne ansatte. Det har medført at sykepleiere som ikke blir ansatt i Bærum grunnet språkkrav likevel jobber her, men da gjennom innleie. Det er uholdbart og har ført til økt bruk av vikarbyråer.

Formannskapet vedtok på møte i dag Kommunedirektørens forslag om å redusere språkkravet for sykepleiere her i kommunen til B2-nivå. Språkkravet for helsefagarbeidere blir uforandret som i dag på B2. Dermed blir det likt språkkrav for begge disse faggruppene.

Fagforeningen helt enig i vedtaket. Vi kan ikke unngå å nevne at fagforeningen var uenig i vedtaket fra 2019, da med den begrunnelse at det ville kunne medføre utfordringer rundt rekruttering – noe som viste seg å være realiteten som oppstod.

Comments closed

ZLATA ER NÅ BLITT PENSJONIST

På årsmøtet gikk Zlata av som fagforeningsleder, men fortsatte som hovedtillitsvalgt frem til hun i forrige uke gikk av med pensjon.

Zlata har vært en svært sentral hovedtillitsvalgt gjennom mange år. Allerede i 2006 ble hun valgt som HTV. Hun ble nestleder i fagforeningen i 2011 og fagforeningsleder i 2022. Det har vært over 18 år som tillitsvalgt.

I denne 18 års perioden har hun nedlagt et imponerende arbeid for fagforeningen. Hun har stått i spissen for å verve fremmedspråklige medlemmer og skal ha mye av æren for at vi i dag har et svært stort antall flerkulturelle medlemmer. I alle disse årene både som nestleder og senere fagforeningsleder opparbeidet hun seg en betydelig respekt blant topplederne i kommunen. Hun var både tydelig og uredd i sine diskusjoner med kommuneledelsen og har frontet saker til det beste for alle kommunens ansatte. Hennes ærlige tilbakemeldinger ble hennes varemerke som ble lagt merke til.

Hennes juridiske kompetanse gjorde henne godt rustet til å ivareta medlemmenes rettigheter i diskusjoner med arbeidsgiver- også på dette området har hun vært en stor ressurs for kontoret.

Fagforbundet takker Zlata for hennes store innsats for fagforeningen og hennes utrettelige arbeid til medlemmenes beste.  Det vil merkes at hun nå ikke lenger er på fagforeningskontoret. Fagforeningen ønsker henne lykke til videre som pensjonist.

Comments closed

FORHANDLINGENE GJELDER IKKE BARE LØNN

FAGFORBUNDET KREVER EN ETTER- OG VIDEREUTDANNINGSREFORM

Lønn er det viktigste kravet for Fagforbundet i disse lønnsforhandlingene. Siden dette er hovedforhandlinger kommer forbundet også med flere andre krav. Deriblant fremmes det krav om å utvikle en modell for kommunene for etter- og videreutdannelse, en slik reform som de har blitt enige om i privat sektor. Det er viktig at forbundet får gjennomslag for en slik reform.  Kommunene trenger at ansatte får anledning til å øke sin kompetanse, for å møte fremtidens utfordringer. Det er mye bedre og billigere å videreutdanne egne ansatte enn ansette nye.

Fagforeningen mener det er viktig at det også i kommunene kommer på plass en endring som gjør det enklere for ansatte å ta etterutdanning. Her må det legges opp til en reform hvor det følger penger med. Kostnadene må dekkes av arbeidsgiver eventuelt i samarbeid med staten – det må være kostnadsfritt for de ansatte. Samtidig er det viktig at det må gjelde for alle grupper av ansatte. 

Comments closed

ASKER VIL BLI SKATTEPARADIS

NEDSETTER UTVALG FOR Å VURDERE FORMUESKATTEN

Asker skal utrede en mulig reduksjon eller fjerning av den kommunale andelen av formuesskatten. Det har flertallspartiene Høyre, Venstre, KrF og Frp bestemt.

Skulle Asker fjerne formueskatten vil det medføre reduserte skatteinntekter på over 500 millioner kroner. Gruppeleder i Bærum Høyre, Morten Skauge, sier at Bærum ikke har noen planer om å kutte den kommunale delen av formueskatten. For Bærum ville et slikt tiltak koste kommunen betydelig mer enn de 500 millionene som Asker mister. Vi er nok da nærmere 1 milliard tapte skattekroner. I media har nå Asker kommune blitt til døpt skatteparadis-kommunen, ikke uten grunn.

Fagforeningen er helt uenig i dette Asker nå har startet på. En slik fjerning av formueskatten vil medføre betydelig reduserte skatteinntekter som vil gå utover kvaliteten på de kommunale velferdstjenestene, som i dag allerede er under sterkt press. Vi får nå inderlig håpe at de borgerlige politikerne i Bærum står ved sin uttalelse, om at dette er uaktuelt her i kommunen. Hvis Asker tror at dette tiltaket vil medføre at Røkke og andre millionærer som har flyttet til Sveits returnerer, så er nok det et bomskudd.

Comments closed

I DAG STARTER LØNNSFORHANDLINGENE I KOMMUNESEKTOREN

NÅ SKAL LØNNEN BESTEMMES FOR OVER 450.000 ANSATTE I KOMMUNENE

I dag starter det største lønnsoppgjøret i Norge. Da møter kommunenes organisasjon, KS, på arbeidsgiversiden til forhandlinger. For arbeiderne møter LO, YS, Unio og Akademikerne.Tariffavtalene utløper 30.april, dersom partene ikke er enige, starter meklingen noen dager senere og det er ventet at fristen for meklingen blir 23. mai.

Fagforbundet har vært tydelig på at de vil kreve økt kjøpekraft for alle sine medlemmer. Forbundsleder Mette Nord uttaler at alle blir rammet av økte renter og matvarepriser, men de med lave inntekter blir hardere rammet enn dem med høye inntekter. Derfor er LO kommune tydelig på at de med minst må få mest, slik at forskjellene i samfunnet ikke øker.

Nå har også KS lettet litt på sløret. Forhandlingsdirektør Gangsø sier i en uttalelse at mangel på helsepersonell gjør at KS vil ha fokus på helsesektoren. I denne sektoren konkurrerer kommunene med staten og helsefortagene om disse yrkesgruppene. Både staten og helseforetakene ga større tillegg enn kommunene både i fjor, og de siste fem årene sett under ett. Forhandlingslederen mener også at det er viktig å få inn flere helsefagarbeidere i helsesektoren for å løse bemanningsutfordringene.

Forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio uttaler at han synes lite om signalene fra KS om å prioritere helsepersonell og arbeidstid i årets hovedoppgjør. Når KS nå signaliserer at de vil gjøre det igjen, gir det ikke grunn til å håpe på en forhandlingsløsning, sier Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i en podkast på Unios nettsider.

Etter UNIOs sine kommentarer, synes dette å kunne bli forhandlinger med mange utfordringer.  Fagforeningen er enig med KS om at ett av de største problemene i kommunesektoren er mangel på helsepersonell. Det er her det også er størst konkurranse om arbeidskraften. Ikke bare fra statlige foretak, men også fra de private. Det er viktig at kommunene ikke taper denne konkurransen. Barnehagesektoren har også noen av de samme utfordringene.

Comments closed

STOPP KRIGEN I GAZA

I ET ÅPENT BREV SKRIVER FAGFORBUNDET OSLO: STOPP KRIGSFORBRYTELSENE

Gazas befolkning trenger en umiddelbar, permanent våpenhvile, slik åpner Fagforbundet Oslo sitt åpne brev om krigen i Gaza. I brevet fordømmer Fagforbundet Oslo Israels kollektive avstraffelse mot det palestinske folket. Vi gjør som generalsekretæren i FN og fordømmer Hamas terroraksjonen den 7. oktober. Men det legitimerer ikke Israels krigshandlinger, som til nå har ført til over 30.000 drepte palestinere og 73.000 sårede.

Fagforbundet Oslos representantskap observerer at det internasjonale samfunnet ikke har maktet å sette en stopper for krigen i Gaza. Vi oppfordrer Norge til å øke presset mot Israel, samt USAs støtte til krigføringen. Gazas befolkning trenger en umiddelbar, permanent våpenhvile nå!  Videre skriver de at de hensynsløse israelske krigshandlingene i Gaza resulterer i massive og tragiske tap. Israel har bombet flyktningleirer, angrepet sivile mål, og ifølge verdens matvareprogram er minst 576.000 mennesker i Gaza, en fjerdedel av befolkningen, ett skritt unna hungersnød.  De avslutter med: Stopp krigføringen nå!

Det er ikke vanskelig å støtte de synspunkter som fremkommer i brevet. Den intensive bombingen fører til massive drepte palestinere, hvorav mange er barn og kvinner. Dette må ikke få fortsette. Denne krigføringen må stoppes.

Comments closed

ENIGHET I FRONTOPPGJØRET

RESULTATET BLE EN LØNNSRAMME PÅ 5,2 %.  

Søndag kveld, over nitten timer på overtid, ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige i årets lønnsoppgjør i frontfaget. Resultatet er ei økonomisk ramme på 5,2 prosent økning. Med en anslått prisvekst på 4,1 prosent betyr det at reallønna trolig øker med 1,1 prosent i år.

Jeg er stolt over at vi nå leverer et resultat som vil bidra til å løfte arbeidsfolk i Norge, etter tre år med reallønnsnedgang. Dette er også et rettferdig lønnsoppgjør, hvor lavtlønte løftes og vi sørger for mindre forskjeller, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum i en kommentar til forhandlingsresultatet.

Dette er et resultat som er i overkant av forventningene. En lønnsramme på 5,2 % blir dermed norm for årets sentrale lønnsoppgjør. Med et slikt resultat bør det være god mulighet å komme til enighet også i de forbundsvise lønnsforhandlingene.

Comments closed

PENSJONISTER MED ARBEIDSINNTEKT – HUSK SKATTEFRADRAG

PENSJONISTKONTINGENTEN ER FRADRAGSBERETTIGET FOR DE MED ARBEIDSINNTEKT.

Den som har gått av med pensjon, betaler selv sin pensjonistkontingent til Fagforbundet.

Pensjonistkontingenten trekkes ikke av arbeidsgiver, som er tilfelle med vanlig medlemskontingent, men betales direkte inn til forbundet.

Siden pensjonistkontingenten ikke går via arbeidsgiver, blir den ikke automatisk registrert hos skattemyndighetene slik som det er for yrkesaktive medlemmer som er på trekk. Fagforeningen har undersøkt dette med Skatteetaten. Den tilbakemeldingen vi fikk var at dersom du betaler fagforeningskontingent, så er den fradragsberettiget så lenge du har lønnsinntekt. Dette gjelder også pensjonistkontingenten

Her må pensjonister med lønnsinntekt følge opp dette selv. Den enkelte må gå inn på sin skattemelding og føre inn pensjonistkontingenten som i 2023 som var på kr 1 375 som fradrag under posten: Fagforeningskontingent. Har du ikke gjort dette tidligere kan du føre opp fradrag for kontingenten inntil tre år tilbake i tid.

Har du spørsmål om dette kan du kontakte fagforeningskontoret på telefon 916 84 913 eller på e-post bmj@fagforbundetbaerum.no.

Comments closed

BRUDD I FRONTFAGET

RIKSMEGLINGSMANNEN KALLER INN TIL MEKLING. FOR Å UNNGÅ STREIK MÅ PARTENE BLI ENIGE INNEN NATT TIL 7. APRIL.

Torsdag før påske ble det brudd i det såkalte frontfagsoppgjøret. Dette er oppgjøret der resultatet brukes som norm for de andre lønnsoppgjørene. Fellesforbundet og Norsk Industri ble ikke enige innen fristen i forhandlingene om Industrioverenskomsten.

Riksmeklingsmannen har innkalt partene til mekling 3. april. Meklingsfristen for å komme til enighet er midnatt mellom lørdag 6. og søndag 7. april. Det er vanlig at meklingen fortsetter utover fristen. Ved de siste oppgjørene har partene sittet så mye som et døgn på overtid. Skulle det ikke bli enighet innen fristen, vil bruddet være startpunktet for streik.

Siden dette oppgjøret setter norm for de andre lønnsoppgjørene, også for kommuneoppgjøret, er resultatet her viktig for fagforeningens medlemmer.

Comments closed

LO FYLLER 125 ÅR

GRATULERER MED DAGEN!

I dag fyller LO 125 år!  LO ble stiftet 1. april 1899 som en sammenslutning av allerede etablerte fagforbund og er den eldste hovedsammenslutningen i Norge. Det har vært 125 år med store og viktige arbeiderkamper, og mange seire som har tjent, ikke bare medlemmene, men hele Norges befolkning. 

LO har gjennom alle disse årene, vært landets største og viktigste arbeidstakerorganisasjon. Fra å gå fra noen få forbund i begynnelsen, er vi i dag en organisasjon med over en million medlemmer. Vi er på vei, men ikke i mål! 


Nå starter LO på de neste 125 årene, hvor vi må stå på barrikadene for å sikre frihet, solidaritet og likeverd. Vi må fortsette å kjempe for vanlig folks rettigheter. 
Fagforeningen gratulerer oss alle med dagen og er stolt over å være medlem av LO
.

Comments closed