Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET BÆRUM Posts

ALT DU TRENGER Å VITE OM FERIE

I LOs ferielovguide finner du svar på spørsmål knyttet til ferie

Med utgangspunkt i ferieloven har LO advokatene laget en ferielovguide. Her finner du svar på mange av de spørsmålene som ofte stilles.

Det gjelder slik som: Hvem har rett på ferie? Får du lengre ferie med tariffavtale? Hva skjer med ferien om du blir syk? Svarene  på disse spørsmål og mange flere, finner du i LOs ferielovguide!

Les mer om ferielovguiden her…

Comments closed

SOMMERUTGAVE AV FAGNYTT

Fagforeningens medlemsblad har blitt sendt medlemmene

 

Nå skal alle fagforeningens medlemmer ha fått sommerens medlemsblad i postkassen. Skulle andre ønske å stå på abonnementlisten er det bare å ta kontakt med kontoret.

 

Det er også mulig å lese denne utgaven på nett her…

Comments closed

PAUSE I SÆRALDERSFORHANDLINGENE

Forhandlingene gjelder over 200 000 offentlig ansatte, som idag har særaldersgrenser.

Det ble ingen enighet om en ny ordning for særalderpensjon innen fristen som var 1.juli. Dermed fortsetter forhandlingene over sommeren.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har forhandlet med LO, YS, Unio og Akademikerne om hvordan en ny pensjonsordning for offentlig ansatte med særaldersgrense skal utformes. Det var for mange uavklarte spørsmål og en rekke saker vi må vurdere nærmere for å komme i mål, derfor ble vi enige om å bruke lengre tid før vi konkluderer, sier LO-nestleder Sissel M. Skoghaug, som har leder forhandlingene for LO.

Prosessen startet allerede tilbake i 2018, da det ble enighet om ny offentlig tjenestepensjon. Den gang var regjeringen og partene enige om at det fortsatt vil være behov for særaldersgrenser, men ble ikke enige om varige løsninger. De forsøkte igjen i 2020, uten at det ble oppnådd enighet.

Det er svært mange av fagforeningens medlemmer som idag har særaldergrenser. Det er store grupper som helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere og renholdere. Disse gruppene venter nå utålmodig på en fremtidig løsning.

Comments closed

USIKRE MEDLEMMER

Fire av ti medlemmer i Fagforbundet vet ikke hva de skal stemme.

Fire av ti medlemmer i Fagforbundet har enda ikke bestemt seg for hva de skal stemme ved høstens kommunevalg. Det kommer fram i en fersk medlemsundersøkelse. Før valgene i 2019 og 2021 svarte 30% at de enda ikke hadde bestemt seg for parti. I år har hele 40% ikke tatt stilling. Enda.

I 2021 endte imidlertid 80% av medlemmene i Fagforbundet med å stemme rødgrønt. Hvor de usikre lander i år, gjenstår å se. At så mange sitter på gjerdet, gir hvertfall et håp for venstresiden. Dersom de klarer å gjenskape tiltro og oppslutning er det mange stemmer de kan vinne.

Fra 3.juli er det mulig å avlegge tidligstemme i Bærum. Dette kan du gjøre i Rådhuset eller på Bekkestua bibliotek, hverdager mellom 10-16 helt frem til 9.august. Tidligstemming er for personer som ikke har mulighet til å avlegge stemme i den ordinære stemmeperioden fra 10.august til 11.september.

Forbundet minner om at dersom Fagforbundets over 400 000 medlemmer bruker stemmeretten sin, kan vi avgjøre valget flere steder. Det er viktig å stemme inn venstresidens representanter.

Comments closed

TIDLIGERE KOMMUNALDIREKTØR HAR FÅTT NY STILLING SOM KOMMUNEDIREKTØR

KRISTIN NILSEN ER ANSATT SOM NY KOMMUNEDIREKTØR I FÆRDER KOMMUNE

Bærum kommunes tidligere kommunaldirektør Kristin Nilsen, sluttet for noen år siden etter manges års tjeneste her i kommunen. Hun jobbet i Bærum i ulike lederstillinger – de siste fire årene som kommunaldirektør for Oppvekst og utdanning og Helse og velferd. Fra Bærum gikk turen til Oslo, hvor hun ble bydelsdirektør i bydel Vestre Aker. Hun er nå nyansatt kommunedirektør i Færder kommune og er nå på plass som toppleder i vestfoldkommunen. Færder kommune ble etablert 1. januar 2018 ved sammenslåing av kommunene Nøtterøy og Tjøme.

Fagforeningen gratulerer Kristin Nilsen med stillingen som kommunedirektør.

Comments closed

HUSK REISEFORSIKRING I SOMMER

Vær trygg i sommer med reiseforsikring

Det er ufornuftig å legge ut på reise uten reiseforsikring. Avisene har jevnlig fortellinger om folk som har måtte punge ut enorme summer fra egen lomme etter sykehusopphold i utlandet. Som medlem i Fagforbundet kan du kjøpe en helårs reiseforsikring til en billig penge.  Er du uheldig på reise og utsettes for en ulykke, eller blir alvorlig syk, kan utgiftene bli svært høye dersom du ikke har reiseforsikring.

Fagforbundets reiseforsikring dekker utgifter hvis du blir syk eller skadet når du er på reise, og om du ved sykdom må avbestille den planlagte turen. I tillegg er du dekket hvis du blir frastjålet noe på reisen, bagasjen blir forsinket eller den forsvinner mens du er på tur.  Forsikringen dekker både korte og lange reiser. Du er dekket hver dag fra du går ut av ytterdøren hjemme.   

Fra 2019 kunne Fagforbundet tilby egen reiseforsikring gjennom LO favør. Dette er en reiseforsikring som fagforeningen kan anbefale da den har både har en konkurransedyktig pris og god forsikringsdekning.

Comments closed

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I KAP 3 OG 5

De lokale lønnsforhandlingene er ferdigforhandlet, protokollen er underskrevet.

Stillinger som er plassert i kapitlene 3 og 5 er ikke med på de sentrale lønnsoppgjørene. De får sitt lønnstillegg etter lokale lønnsforhandlinger her i Bærum kommune. I år ble disse forhandlingene gjennomført i juni. Oppgjøret hadde den samme lønnsramme som i kapitel 4. Etter fratrekk av overheng ble rammen på 4,8 %.

Fagforeningen sendte til disse forhandlingene inn lønnskrav for alle medlemmene. Nå da forhandlingene er ferdige er alle tilskrevet om resultatet, hvor lønnstillegget og ny lønn fremkommer.

Selv om det har vært diskusjoner gjennom mange forhandlingsmøter, er fagforeningen rimelig godt fornøyd med resultatet.

Comments closed

HYGGELIG SOMMERFEST

Sommerfest med reker og tilbehør for medlemmene

Sommerferien nærmer seg for de fleste. Som vanlig holdt fagforeningen sitt årlige medlemsmøte hvor det serveres reker med tilbehør. Nærmere hundre medlemmer samlet seg rundt bordene i kantinen på Kjørbokollen en varm juni kveld.

Her holdt fagforeningslederen i god tradisjon en oppsummering av fagforeningens aktiviteter i første halvår. Det ble videre informert om vårens lønnsforhandlinger og pensjonsoppgjøret. Videre ble medlemmene orientert om det kommende kommunevalget og viktigheten av å stemme, samt minnet om kirkevalget.

Sommermøte er en fin innlending av ferietiden som alle viste at de satte pris på.    

Comments closed

FAGDAG FOR SHS OG SKKO

Samling for PTV om avvikssystemet og turnus

Fagforeningen inviterte våre plasstillitsvalgte til en dagsamling. Dette er en oppfølging av ønskene som fremkom på vårens seminar.

Første del av samlingen var en mer inngående oppfølging av Bærum kommunes avvikssystem. Her fikk de en god informativ oppdatering av hovedverneombud Anne Kari Baarli.

Etter lunsj var det turnus som sto på programmet for de som det var aktuelt for innen Helse- og Sosial. Her hadde vi fått kommunens spesialist på kommunens turnussystem spesialrådgiver Siv Hauglie og vår egen Tone Gomnes for en gjennomgang av dagens system.

De PTV viste stor aktivitet med mye spørsmål under samlingen, både da det gjaldt avvikssystemet og turnusproblematikken.

Fagforeningen i løpet av høsten gjennomføre flere samlinger med emner som er av felles interesse.

Comments closed

PENSJONISTENE ARBEIDER LENGER

Stadig flere pensjonister, men færre går av tidlig

Antallet pensjonister har for lengst passert millionen og fortsetter å stige. Men antallet som går av tidlig, faller stadig raskere, melder NTB.

I 2022 var det en reduksjon i antall alderspensjonister under 67 år som tar ut alderspensjon. Det gjelder både de i alder fra 62 til 67 år og også ved 68 år, synker stadig uttaket av pensjon, dette fremgår i en rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Pensjonspolitikk. De skriver videre at folk står lengre i arbeid før de går av med pensjon, og flere pensjonister sper på inntekten ved å jobbe ved siden av. Realinntekten til personer over 62 år har økt de siste ti årene, særlig som følge av muligheten til å kombinere full jobb og full pensjon.

Arbeidsgruppen konkluderer med at pensjonsreformen tilsynelatende virker etter hensikten, da det er et ønske at folk står lenger i jobb.

Fagforeningens antagelse er at pensjonene ikke dekker dagens pensjonisters behov i hverdagen, og pensjonistene som følge av det tar ekstra jobber.

Comments closed

PENSJONISTENE PÅ SOMMERTUR

Årets pensjonstur var en rundtur på Hadeland


I strålende sommervær den 7. juni startet fagforeningens pensjonister turen til Kistefoss som første stopp. Her kom de til dekket bord med kaffe og rundstykker, før de benyttet anledningen til å se på stedets severdigheter. Deretter tok bussen dem på en flott rundtur på Hadeland med stopp på Søsterkirkene fra 1100 tallet som ligger vakkert til i landskap med historisk sus.

Turen ble avsluttet med sen lunsj  på Thorbjørnsrud hotell ved Randsfjorden og fotografering av deltakerne på hotellets trapp. Etter åtte timer på tur var 42 fornøyde pensjonister tilbake i Sandvika.

Comments closed

GRATULERER MED 20 ÅRSDAGEN!

I dag er Fagforbundet 20 år.

Tiden går! For 20 år siden, på den 17.juni, kom Norsk Kommuneforbund (stiftet i 1920) og Norsk Helse- og sosialforbund (stiftet i 1965) sammen og ble til Fagforbundet.

Året er 2003. Norsk kommuneforbund og Norsk Helse- og sosialforbund skulle slå seg sammen til ett stort, nytt forbund Norge ikke hadde sett maken til. Ingen visste hva det nye gigantforbundet skulle hete. Det ble utlyst en navnekonkurranse, og forslagene satt løst: Det kom inn rundt 1500 forslag. Etter å ha gått gjennom alle navnekandidatene, sto det ingen klare vinnere igjen. Men til slutt ble det enighet om FAGFORBUNDET. Det var et dristig forslag som ble en suksess.

Fagforeningen gratulerer oss alle med 20 årsdagen!

Comments closed

STOPPET KUTT I DAGTILBUDET

Utviklingshemmede fikk varsel om redusert tilbud.

Bærum kommune hadde sendt et forhåndsvarsel til personer med utviklingshemming om at vedtak om tilrettelagt aktivitetstilbud ved Bærum kommunale dagsenter reduseres fra august måned.

Fagforeningen har mange medlemmer ved dagsenteret og flere tok kontakt med fagforeningen og informerte om Bærum kommunes brev om redusert tilbud til dagsenterets brukere. Saken ble deretter tatt opp i Utvalg for Bistand og omsorg av vår tidligere fagforeningsleder Bjørn M Johnsen. Han skrev også et langt innlegg i Budstikka på onsdag, hvor han advarte om dagtilbudskuttet.  

Budstikka hadde også en reportasje om saken, hvor Johnsen uttaler: Jeg er opprørt over at det nå varsles reduksjon i dette dagtilbudet. For disse menneskene er det ofte det eneste tilbudet de har. Ellers blir de sittende uten noe og fortsetter Bærum kommune hadde i fjor et driftsoverskudd på nærmere en halv milliard. Dette har vi råd til.

Etter at saken ble omtalt både i BIOM og i Budstikkas reportasje, tok Ap opp saken onsdag ettermiddag i Formannskapet med forslag om at dagaktivitetstilbudet skulle videreføres og at nye brukere også skulle få tilsvarende tilbud. Dette ble da enstemmig vedtatt.

Fagforeningen skjønner ikke hva kommunen tenker da de velger å redusere et slik nødvendig tilbud til en svært trengende brukergruppe. Vi og de ansatte ved dagsenteret er fornøyd med Formannskapets vedtak om at dagtilbudet fortsetter, slik at denne brukergruppen får beholde dette tilbudet. Dette gjør at brukerne kan møtes i et fellesskap som gjør hverdagen noe lettere for de.  

Les Bjørn M Johnsens innlegg i Budstikka her…

Comments closed

FORHANDLINGENE OM NYE SÆRALDERSGRENSER PÅGÅR FOR FULLT

Forhandlingene om pensjonsreglene for de som har særaldersgrense skal være avsluttet innen 1. juli.

LO, Unio, YS og Akademikerne er nå i forhandlinger med Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) om særaldersgrenser for store yrkesgrupper i offentlig sektor. Særaldersgrensene er i dag på 60, 63 eller 65 år.

Særaldersgrense omfatter store yrkesgrupper i offentlig sektor med fysisk og psykisk belastende arbeid innen yrker som renhold, barnevern, helse, pleie og omsorg.  Det er svært mange av våre medlemmer som i dag har særaldersgrenser. Det er store grupper som helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere og renholdere.

Vi går inn i forhandlingene med krav om at de som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser, ikke skal komme urimelig ut sammenlignet med andre grupper, sier forhandlingsleder Sissel M. Skoghaug i LO.

Det er nå mange som venter spent på resultatet av disse forhandlingene. Skulle det bli forandringer i dagens regler, mener fagforeningen at det må bli en lang overgangsordning, slik at de som i dag er omfattet av ordningen ikke kommer tapende ut av disse forhandlingene.  

Comments closed

SOMMERAVTALE OGSÅ FOR HELSEFAGARBEIDERNE

Fagforbundet fikk innfridd kravet om sommeravtale også for helsefagarbeiderne.

Gjennom flere år har sykepleiere og vernepleiere hatt sommeravtaler i Bærum kommune. Dette for å få nok fagpersonell i sommermånedene. Fagforeningslederen har etter møter med alle de fire kommunalsjefene og deretter vært i drøftinger med Forhandlingsutvalget, fått innfridd kravet om sommeravtale også for helsearbeiderne.

Avtalen blir identisk med den som allerede er inngått for høyskolegruppen og med den samme godtgjørelsen. En sommeravtale gir en ekstra godtgjørelse for de som jobber mye i helgene i sommermånedene.

Fagforeningen er svært godt fornøyd med at helsefagarbeiderne endelig nå også får sin sommeravtale. Da det er stor mangel på helsefagarbeidere, er dette en avtale som øker muligheten for god faglig bemanning også i sommermånedene.

Les hele avtalen her…

Comments closed

RØDT ØNSKET INNSPILL TIL VALGPROGRAMET

Fagforeningen kom med konstruktive innspill til Rødt

Rødt inviterte fagforeningen til å komme med innspill til deres valgprogram foran årets kommunevalg. De inviterte seg selv inn til et møte på fagforeningskontoret. Her hadde fagforeningslederen en god dialog med Rødt om valgprogrammet og partiets standpunkt til en del viktige saker som hadde vært i denne valgperioden.

Fagforeningen gav sine kommentarer og innspill som omhandlet områder som vi mener er viktige for våre medlemmer. Vi var tydelige på våre prioriteringer og våre forventinger til Rødt i den neste kommunestyreperioden.

Comments closed

FAGFORENINGEN KREVER SOMMERAVTALE OGSÅ FOR HELSEFAGARBEIDERNE

Hvorfor sommeravtale bare for syke- og vernepleiere???

Gjennom flere år har sykepleiere og vernepleiere hatt sommeravtaler i Bærum kommune. Dette for å få nok fagpersonell i sommermånedene. Flere tjenesteledere har nå vært i kontakt med fagforeningen og formidlet at det er svært vanskelig å få fylt opp turnusen med nok helsefagarbeidere i sommer. De ønsket en sommeravtale også for helsefagarbeiderne, noe fagforeningen har tatt opp med ledelsen tidligere. På grunn av den kontinuerlige utskiftingen i ledelsen har dette stoppet opp.

Fagforeningslederen har nå vært i møte med alle de fire kommunalsjefene som er berammet av bemanningsproblemet og krevd en sommeravtale også for helsefagarbeiderne i sommer.  Fagforeningen har deretter sendt brev til forhandlingsutvalget om saken og bedt om et drøftingsmøte. En sommeravtale gir en ekstra godtgjørelse for de som jobber mye i helgene i sommermånedene.

Fagforeningen forstår ikke hvorfor bare syke- og vernepleiere skal ha slike avtaler, da det nå også er stor mangel på helsefagarbeidere. Her må alle behandles likt og således bør det også for pleiemedarbeiderne inngås i en slik avtale.

Comments closed

REKORDOPPGJØR FOR PENSJONISTENE

Alderspensjonistene har fått et historisk godt oppgjør i år.

Pensjonene øker med 8,5 prosent med virkning fra 1. mai. Til sammenlikning endte lønnsoppgjøret for frontfaget i industrien med en ramme på 5,2 prosent.

Grunnen er at alderspensjonistene nå nyter godt av den nye modellen for beregning av pensjonene som Arbeiderpartiet opprinnelig lanserte og som Senterpartiet, SV og Frp sluttet seg til. Dermed ble det i 2020 flertall for denne omleggingen av pensjonsberegningen. Deretter på initiativ fra Pensjonistforbundet, ble det gjort ytterligere forbedringer.

Stortinget fulgte opp dette vedtaket i 2022. Den nye modellen innebærer først og fremst at pensjonene for over en million pensjonister justeres opp basert på snittet av lønns- og prisvekst. Den gamle beregningsmetoden, som Høyre holdt fast på da systemet ble lagt om, var beregnet ut fra lønnsvekst minus 0,75 prosent. Dette ville gitt en mindre pensjonsøkning i år og ville medført en mindre utbetaling på 8.000 kroner i året for en pensjon på 270.000 kroner.

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen er fornøyd med hovedgrepene i trygdeoppgjøret, men han er fortsatt bekymret for situasjonen for dem som lever av lave pensjoner.

Fagforeningen svært godt fornøyd med den nye beregningsmodellen, da vi nå har fått et forutsigbart system. Pensjonistene fikk i realiteten for lite utbetalt i fjorårets oppgjør, dette er også blitt rettet opp ved årets oppgjør. Her har regjeringen levert som lovet.

Comments closed

TOPPET BEMANNING I BARNEHAGENE, FIKK NED SYKEFRAVÆRET

Trondheim kommune testet å ha flere ansatte i barnehagene – da sank sykefraværet og kvaliteten økte.

Elleve barnehager i Trondheim testet å ha en ekstra ansatt, noe som fikk ned sykefraværet.

Lederen av Fagforbundet i Trondheim opplyser at det nå er foretatt en evaluering av prosjektet som viser at foruten et redusert sykefravær, så har kvaliteten i barnehagene økt. Tilbakemeldingene fra ansatte er en opplevelse av en mer forutsigbar arbeidshverdag, mer rom til å gjennomføre planlagte aktiviteter selv ved fravær, bedre forutsetninger for å møte eventuelt fravær og mer tid både til enkeltbarn og til hele barnegruppen.

Barnehagene melder også om mindre slitasje. Det er flere folk på jobb, som bidrar til at man ikke sliter seg ut på samme måten og at de ansatte har fått bedre tid til barna.  Statistikk fra Trondheim kommune viser at sykefraværet har holdt seg på et lavere nivå i de elleve forsøksbarnehagene enn i de andre kommunale barnehagene.

Evaluering av prosjektet Toppet bemanning har nå vært til behandling i Formannskapet i Trondheim. Prosjektet vil nå fremover bli utvidet til å gjelde flere barnehager. Varaordfører i Trondheim Mona Berger uttaler at hun mener det er fornuftig å fortsette prosjektet.

Fagforeningen vil orientere Direktør for Oppvekst og kommunalsjefene for barnehagene her i Bærum kommune om prosjektet, og anbefaler at vi også her starter opp et slikt prøveprosjekt.

Comments closed