Press "Enter" to skip to content

Vervepremier

Verv et nytt medlem

Som medlem av Fagforbundet er du med i et fellesskap og bidrar til at du og dine kolleger kan få trygge og rettferdige lønns- og arbeidsforhold. Fagforbundet trenger flere medlemmer og her kan alle bidra ved å verve et nytt medlem.

Jo flere vi blir, jo større muligheter har vi for å få gjennomslag. Som takk for jobben, kan du velge blant våre flotte

vervepremier.


Du kan verve et medlem ved å benytte innmeldingsblanketten.
 
 
Trykk

her

for nedlasting og/eller bestilling av vervemateriell.