Press "Enter" to skip to content

PTV – Kontor og Administrasjon

ArbeidsstedE-postTlf
Bærum arbeidssenter Rud/personalkantinen/ Convishans.risbol@baerum.kommune.no41 31 86 13
IT Dokumentasjontatiana.overland@baerum.kommune.no97 97 15 52
Hjelpemiddelutlånetken.urne@baerum.kommune.no97 70 35 00/ 93 28 68 35
HR Admin.vicky.gill@baerum.kommune.no91 14 32 76
Flyktningekontoret   anne.landgraff@baerum.kommune.no91 19 67 64
Lønnheidi.fostad@baerum.kommune.no90 17 09 95
Veiledningstorgetnina.svendsen@baerum.kommune.no95 17 10 23
Servicesenteret /SERVmonica.kullhuset@baerum.kommune.no91 62 28 31
Regnskapsenhetengun-marthe.sand@baerum.kommune.no97 17 73 19
Sosialkontoret (SOMO)-NAVhilde.johnsen@nav.no93 23 46 84
Vara