Get Adobe Flash player
Nye bilder i galleriet
Sommeravslutning 2019!
Klikk på bildet for å gå til galleriet
Arkiv
Linker
 
 

Booking og priser

Ledige uker 2019:

Følgende uker er ledige

 

  • Uke 35 (30.08 – 06.09)

 

  • Uke 36 (06.09 – 13.09)

 

  • Uke 49 (06.12 – 13.12)

 

  • Uke 50 (13.12 – 20.12)

 

 

 

Bookingen vil fungere på følgende måte:
Vi har opprettet et skjema for medlemmer som ønsker å booke tid i leiligheten. Fristen for å booke tid i leiligheten i første halvår av 2020 er satt til 15.oktober.

Klikk på linken under for å bli tatt med til booking-skjema:

 


 

Man booker for én uke, og dersom det er flere som ønsker tid i samme uke vil vi trekke lodd om hvem som får uken. Dette er også grunnen til at vi ber dere sette opp opptil tre ønsker for når dere kunne tenke dere å være i leiligheten.
Etter utgått frist for booking, vil det snarest bli gitt tilbakemelding om hvilken uke du har fått innvilget. Du har da en frist på å betale for oppholdet, ellers vil du miste retten på uken din og den vil gå til nestemann i køen. Det er for øvrig veldig viktig at dere registrerer en mail dere faktisk bruker, og at dere søker om en uke dere har mulighet til å reise. Dersom du får tildelt uken du ønsker vil du måtte bekrefte dette på mail, og det samme gjelder dersom du ikke har mulighet til å reise likevel.

Dere vil deretter få tilsendt faktura for oppholdet på e-postadressen dere har oppgitt.

Når alt er registrert vil dere få tilsendt informasjon om hvor dere kan hente nøkler samt reisevei og kontaktinfo til servicekontoret.

Dersom du har noen spørsmål er det bare å sende en mail på
fagforbundetbaerum@gmail.com

 Priser:

Uke 02-08:  1000kr

Uke 09-24:  1500kr

Uke 25-34:  2500kr

Uke 35- 44:  1500kr

Uke 45-52:   1000kr

 

Disse prisene gjelder for utleie av leiligheten i en uke.
I tillegg må en påberegne € 110 for rengjøring og vedlikehold i denne perioden, samt kostnader for enten taxi, leiebil eller annen transport fra flyplassen og til leiligheten. Dere vil også måtte betale for den strømmen dere bruker i perioden dere er der. Alt dette gjøres opp når dere leverer nøklene.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at tildelingen av leiligheten er bindende etter innbetaling.

Når dere booker gjennom skjema blir dere bedt om å oppgi hvilket ukenummer dere ønsker å booke leiligheten.
Det er veldig viktig å merke seg at disse løper fra fredag til fredag. Det innebærer at du søker på ukenummer den første fredagen befinner seg i, selv om du kommer til å tilbringe mesteparten av tiden i uken som kommer etter i leiligheten.
Det vil si at dersom man for eksempel booker uke 23, så løper denne fra fredag 9.6- fredag 16.6.

 

Det er viktig at dere tar kontakt dersom dette er uklart, da det kan spare alle for forvirring senere når ukene tildeles.

All kontakt knyttet opp mot leiligheten bes rettes på fagforbundetbaerum@gmail.com

Leder
Bjørn M. Johnsen

Lederen har ordet

Privatiseringsvedtaket ble stoppet

I fjor ved disse tider hadde Høyre og Frp vedtatt at nærmere 1000 av kommunens ansatte skulle privatiseres. Det er nå ingen hemmelighet at det gjaldt sykehjemmene på Berger, Østerås og Nordraaks vei, samt Omsorgsboligen Gml. Drammensveien. Da jeg hørte om beslutningen, trodde jeg ikke det kunne være sant. Det ble også startsignalet til Fagforbundets største kampanje for å beholde de tusen kommunale stillingene.

 
Vi brukte alle de kanalene vi hadde. Det var innspill i media, kontakt og møter med politiske partier og ikke minst samtaler med administrasjonen. Vi benyttet enhver anledning til å informere om de konsekvensene dette ville få både for brukere, kommunen og ikke minst for alle de kommunale ansatte. Det var ikke tvil om at de ansatte ville måtte ta regningen med de betydelige reduserte lønn- og arbeidsvilkår som de ville få hos de private selskapene. Vår kampanje ble avsluttet med et stort innlegg i Budstikka under tittelen «Det er ikke for sent å snu».  
 
Til alles lettelse snudde til slutt H og Frp, og Formannskapet vedtok enstemmig for noen måneder siden at disse arbeidsplassene skulle forbli kommunale. Jeg er langt fra sikker på om dette ville blitt resultatet uten Fagforbundets store engasjement i denne saken. I møtet i Formannskapet opplyste en av Høyretoppene at de ikke hadde vært klar over konsekvensene av sitt første vedtak. Det er ikke til å tro. Her gjør Høyre Bærum kommunes største privatiseringsvedtak «ever» og i ettertid påstår de at de ikke skjønte konsekvensene av det de skulle vedta. Det er skremmende.  
 
Men Høyre og Frp har ikke latt seg skremme av det de ikke skjønte. I samme Formannskapsmøte vedtok de at neste sykehjem skulle konkurranseutsettes til private tilbydere. . Det er derfor viktig at Fagforbundet fronter kampen mot konkurranseutsetting videre i fremtiden. Det gjelder ikke bare i pleie og omsorg heller. På barnehagesektoren synker prosentandelen av kommunale barnehager fra år til år. Sakte, men sikkert. Det samme gjelder renholdstjenester.  
 
Vi ser nå også at et stort internasjonalt selskap prøver å etablere seg på tjenesteområder som alltid har vært kommunale Det gjelder HR, lønn og regnskapstjenester. Selskapet har inngått avtaler med flere kommuner og som de opplyser, er interessert i å lære de norske regler og systemer. Jeg ser nok av store utfordringer fremover.  
 
Disse utfordringene må vi ta med oss da vi går til stemmeurnene i september. Vi vet hvem våre venner er.  
 
Bjørn M Johnsen
Linker
 
 
 
 
40271-350d1e6242adea329a094b67c33f1e14-e723671860d11ad3f4559f21fd58b60ckaffekurs  
 
Hjemmehjelp  
Ansatte