Press "Enter" to skip to content

Booking og priser

Det er stengt for å søke om uker i Elviria for tiden

 

Det er desverre ikke mulig å søke om uker i leiligheten vår i Spania for øyeblikket. Fagforbundet vil følge FHI og ledende nasjonale anbefalinger om begrensing av reise. Vi er i kontakt med servicekontoret i Elviria, og vil oppdatere siden vår når det på nytt er mulig å booke tid i leiligheten.

Slik foregår bestillingen

Man booker for én uke, og dersom det er flere som ønsker tid i samme uke vil vi trekke lodd om hvem som får uken. Dette er også grunnen til at vi ber dere sette opp opptil tre ønsker for når dere kunne tenke dere å være i leiligheten.
Etter utgått frist for booking, vil det snarest bli gitt tilbakemelding om hvilken uke du har fått innvilget. Du har da en frist på å betale for oppholdet, ellers vil du miste retten på uken din og den vil gå til nestemann i køen. Det er for øvrig veldig viktig at dere registrerer en mail dere faktisk bruker, og at dere søker om en uke dere har mulighet til å reise. Dersom du får tildelt uken du ønsker vil du måtte bekrefte dette på mail, og det samme gjelder dersom du ikke har mulighet til å reise likevel.

Dere vil deretter få tilsendt faktura for oppholdet på e-postadressen dere har oppgitt.

Når alt er registrert vil dere få tilsendt informasjon om hvor dere kan hente nøkler samt reisevei og kontaktinfo til servicekontoret.

Dersom du har noen spørsmål er det bare å sende en mail på
fagforbundetbaerum@gmail.com


Ledige uker 2020:
– Kalender med oversikt over ledige uker vil bli tilgjengelig på nytt ved en senere anledning –

Priser:

Uker

45-8
kr 1000 For en uke
  •  

Uker

9-24 og 35-44
kr 1500 For en uke
  •  

Uker

25-34
kr 2500 For en uke
  •  

Disse prisene gjelder for utleie av leiligheten i en uke.
I tillegg må en påberegne € 115 for rengjøring og vedlikehold i denne perioden, samt kostnader for enten taxi, leiebil eller annen transport fra flyplassen og til leiligheten. Dere vil også måtte betale for den strømmen dere bruker i perioden dere er der. Alt dette gjøres opp når dere leverer nøklene.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at tildelingen av leiligheten er bindende etter innbetaling.

Når dere booker gjennom skjema blir dere bedt om å oppgi hvilket ukenummer dere ønsker å booke leiligheten.
Det er veldig viktig å merke seg at disse løper fra fredag til fredag. Det innebærer at du søker på ukenummer den første fredagen befinner seg i, selv om du kommer til å tilbringe mesteparten av tiden i uken som kommer etter i leiligheten.
Det vil si at dersom man for eksempel booker uke 23, så løper denne fra fredag 9.6- fredag 16.6.

Det er viktig at dere tar kontakt dersom dette er uklart, da det kan spare alle for forvirring senere når ukene tildeles.

All kontakt knyttet opp mot leiligheten bes rettes på fagforbundetbaerum@gmail.com