Get Adobe Flash player
Nye bilder i galleriet
Sommeravslutning 2019!
Klikk på bildet for å gå til galleriet
Arkiv
Linker
 
 

Seksjon samferdsel og teknisk

 

Styret for 2019 består av:

Leder: Jan Henry Andersen

Nestleder: Egil Pettersen

Styremedlem:
Kolbjørn Engen
Steinar Hammerstad
Eivind Stensvik
Anders Killingberg Brørvik

 

» Plasstillitsvalgte i seksjon samferdsel og teknisk


Styret for 2018 består av:

Leder: Mette Elisabeth Ringkjøb

Nestleder: Egil Pettersen

Styremedlem:
Jan Henry Andersen
Jan-Åge Johannessen 
Per Bjerke
Kolbjørn Engen

 

» Plasstillitsvalgte i seksjon samferdsel og teknisk

 

Styret for 2016 består av:

Leder: Mette Elisabeth Ringkjøb

Nestleder: Egil Pettersen

Styremedlem: Jan Henry Andersen

Styremedlem: Jan-Åge Johannessen

Styremedlem: Per Bjerke

 

» For å gå til Seksjon samferdsel og teknisk på hovedside Fagforbundet

klikk her.

 

 

 

Handlingsplan for Seksjon Samferdsel og Teknisk (SST) 2016

 

1: Avholde tre styremøter i denne periode, lage et årshjul.

2: Jobbe aktivt for god informasjon ut til medlemmer som tilhører SST.

3: Sende ut relevant informasjon til våre plasstillitsvalgte, (PTV), i SST.

4: Jobbe for faglig påfyll i form av kurs og seminarer.

5: Verving! !!

 

 

 

Årsberetning SST 2015

 

 

Styret har bestått av:

Leder: Mette Elisabeth Ringkjøb.

Nestleder: Egil Pettersen.

Sekretær: Wenche Birgitte Skoglund.

Styremedlem: Jan Henry Andersen .

Styremedlem: Jan-Åge Johannessen.

Styremedlem: Per Bjerke.

Styremedlem: Per Inge Streitlien Nilsen.

 

Styret har avholdt tre styremøter i 2015 .

Den 28. januar dro to fulle busser fra Rud inn til Oslo for å demonstrere mot endringene i arbeidsmiljøloven. Seksjon SST var godt representert.

PTV fra SST har vært på to seminarer i 2015. Den 11 og 12. mai gikk turen til Laholmen, og den 9. og 10. november var vi på Klækken.

SST har deltatt på styremøtene i Fagforbundet, Bærum, hvor seksjonens leder er styremed lem.

Det har til tider vært vanskelig å samle troppene til styremøter. Noe som kan hjelpe på dette er lengre «innkallingstid» iforkant av møtene, og å sette opp et årshjul. Siste styremøte i SST ble avholdt 23.februar 2016.

 

Mette Elisabeth Ringkjøb.

Leder for Seksjon Samferdsel og Teknisk

 

 

 

Handlingsplan for Seksjon samferdsel og teknisk (SST) 2015

 

 • Avholde 3 styremøter i perioden
 • Følge opp tjenestesteder i SST som sliter med en dårlig organisasjon og omorganisering
 • Jobbe aktivt for god informasjon ut til fagforbundets medlemmer som tilhører SST
 • Følge opp tjenestesteder i SST som opplever nedbemanning, (på grunn av naturlig avgang o.l), og som ikke får ansatt nye medarbeidere
 • Sende ut relevant informasjon til plasstillitsvalgte (PTV) som tilhører SST
 • Drive aktiv verving av nye medlemmer til Fagforbundet
 • Jobbe for at medlemmer i SST blir bidragsytere til Fagforbundets SOS barneby i Angola

 

 

 

 

Årsberetning SST 2014

 

Styret i Seksjon samferdsel og teknisk har i 2014 bestått av:

 

Leder- Trond Are Johnsrud

Nestleder- Mette Ringkjøb

Sekretær- Wenche B. Skoglund

Styremedlem- Jan Henry Andersen

Styremedlem- Birger Hansen

Styremedlem- Per Inge Streitlien Nilsen

Styremedlem- Egil Pettersen

Styremedlem- Per Bjerke

Styremedlem- Jan-Åge Johannessen

 

Styret har i 2014 avholdt 6 styremøter.

 

Vi har også vært med på plasstillitsvalgsamlingene på Laholm i mai og på Klækken i november 2014.

 

Styret Har også aktiv deltatt i renholdsaken, hvor vi blant annet stilte opp mannsterke til formannskapsmøtet hvor renholdsaken ble tatt opp.

 

Det siste halvår i 2014 har det vært vanskelig og sitte og lede denne

Seksjonen, da noen av styremedlemmene velger og ikke møte på styremøter eller gi beskjed om fravær.

Seksjonsarbeidet har derfor mer eller mindre ligget nede i denne perioden.

 

Seksjon Samferdsel og Teknisk har også deltatt på alle styremøtene som har vært i perioden i Fagforbundet Bærum hvor seksjonens leder er styremedlem.

 

Seksjon Samferdsel og Teknisk

V / Leder

 

Trond Are Johnsrud

 

 

 

FAGFORBUNDET BÆRUM

SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK (SST)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE OG MEDLEMSMØTE

 

Tid: Onsdag 5. Mars, bl. 15.00

Sted: Kantina på Rud

 

DAGSORDEN

 

ÅRSMØTE:

 

 1. Åpning og servering av mat
 2. Valg av:
  • Møteleder
  • Referent
 3. Årsberetning
 4. Handlingsplan
 5. Innkomne forslag
 6. Valg av styret i seksjon SST

 

MEDLEMSMØTE:

 

 1. Info med leder Bjørn M. Johnsen
 2. Eventuelt

 

Grunnet matbestillinger ber vi om påmelding innen fredag den 28. februar

 

Påmelding:

Trond Are                                        tlf: 954 52 459

Johnsrud Mette                                tlf: 952 55 644

Ringbjøb Wenche Sboglund             tlf: 959 87 331

 

 

 

 

HANDLINGSPLAN FOR SST 2014

 

 

 • Avholde 3 styremøter i perioden. Evt. Flere ved behov.
 • Gjøre SST kjent blant medlemmene som ligger under SST.
 • Følge opp tjenestesteder som blir omorganisert
 • Følge opp Renhold og Eiendom service og vedlikehold (vaktmesterne)
 • Sende relevant informasjon ut til plasstillitsvalgte som ligger under SST
 • Avholde samling med alle PTV og styret i SST
 • Holde oversikt på bruk av vikar fremfor fast ansettelse.
 • Markedsføre Fagforbundet gjennom aktiv verving på arbeidsplassene
 • Jobbe for og få inn en fra SST som hovedtillitsvalgt
 • Avholde temakveld / medlemsmøte
 • Avholde årsmøte / valg av styret

 

 

 

 

ÅRSBERETNING SST 2013

 

Styret i Seksjon samferdsel og teknisk har i 2013 bestått av:

 

Leder: Trond Are Johnsrud

Nestleder: Mette Ringkjøb

Sekretær: Wenche B. Skoglund

Styremedlem: Jan Henry Andersen

Styremedlem: Birger Hansen

Styremedlem: Per Inge Streitlien Nilsen

Styremedlem: Ørnulf Helgerud

Styremedlem: Per Bjerke

 

Styret har i 2013 avholdt 7 styremøter i 2013.

 

Vi har også vært med på plasstillitsvalgsamlingene på Laholm den 27 og 28 mai 2013 og på Klækken den 21 og 22 november 2013.

 

Styret har også vært på opplæringsseminar for seksjonsstyrene på Holmen fjordhotel.

 

Styret har vært med på å gjennomføre valg av plasstillitsvalg i eiendom og i vedlikehold

 

Styret er involvert i renholdsaken.

 

 

For styret

Leder

Trond Are Johnsrud.

Leder
Bjørn M. Johnsen

Lederen har ordet

Privatiseringsvedtaket ble stoppet

I fjor ved disse tider hadde Høyre og Frp vedtatt at nærmere 1000 av kommunens ansatte skulle privatiseres. Det er nå ingen hemmelighet at det gjaldt sykehjemmene på Berger, Østerås og Nordraaks vei, samt Omsorgsboligen Gml. Drammensveien. Da jeg hørte om beslutningen, trodde jeg ikke det kunne være sant. Det ble også startsignalet til Fagforbundets største kampanje for å beholde de tusen kommunale stillingene.

 
Vi brukte alle de kanalene vi hadde. Det var innspill i media, kontakt og møter med politiske partier og ikke minst samtaler med administrasjonen. Vi benyttet enhver anledning til å informere om de konsekvensene dette ville få både for brukere, kommunen og ikke minst for alle de kommunale ansatte. Det var ikke tvil om at de ansatte ville måtte ta regningen med de betydelige reduserte lønn- og arbeidsvilkår som de ville få hos de private selskapene. Vår kampanje ble avsluttet med et stort innlegg i Budstikka under tittelen «Det er ikke for sent å snu».  
 
Til alles lettelse snudde til slutt H og Frp, og Formannskapet vedtok enstemmig for noen måneder siden at disse arbeidsplassene skulle forbli kommunale. Jeg er langt fra sikker på om dette ville blitt resultatet uten Fagforbundets store engasjement i denne saken. I møtet i Formannskapet opplyste en av Høyretoppene at de ikke hadde vært klar over konsekvensene av sitt første vedtak. Det er ikke til å tro. Her gjør Høyre Bærum kommunes største privatiseringsvedtak «ever» og i ettertid påstår de at de ikke skjønte konsekvensene av det de skulle vedta. Det er skremmende.  
 
Men Høyre og Frp har ikke latt seg skremme av det de ikke skjønte. I samme Formannskapsmøte vedtok de at neste sykehjem skulle konkurranseutsettes til private tilbydere. . Det er derfor viktig at Fagforbundet fronter kampen mot konkurranseutsetting videre i fremtiden. Det gjelder ikke bare i pleie og omsorg heller. På barnehagesektoren synker prosentandelen av kommunale barnehager fra år til år. Sakte, men sikkert. Det samme gjelder renholdstjenester.  
 
Vi ser nå også at et stort internasjonalt selskap prøver å etablere seg på tjenesteområder som alltid har vært kommunale Det gjelder HR, lønn og regnskapstjenester. Selskapet har inngått avtaler med flere kommuner og som de opplyser, er interessert i å lære de norske regler og systemer. Jeg ser nok av store utfordringer fremover.  
 
Disse utfordringene må vi ta med oss da vi går til stemmeurnene i september. Vi vet hvem våre venner er.  
 
Bjørn M Johnsen
Linker
 
 
 
 
40271-350d1e6242adea329a094b67c33f1e14-e723671860d11ad3f4559f21fd58b60ckaffekurs  
 
Hjemmehjelp  
Ansatte