Press "Enter" to skip to content

Ungdomsutvalget

Styret i 2023 har bestått av:

Leder: Christelle Nygård Oussou

Nestleder: Michelle Ingvaldsen

Styremedlemmer:
Tia Isabel
Nevetha Yoganathan

Utvalget har hatt 4 samlinger i løpet av året.
Leder har deltatt på styremøter gjennom 2023, samt samling i fylkets regi.


Styret i 2018 består av:

Leder: Christelle Nygård

Christelle Nygård-Niamke - IMG_2525

Nestleder: Tia Isabel

 

Styremedlem:
Mari Nyvoll Barbakken
Niklas James Knudsen


 

Dato: 12.05.16

 

Årsberetning for Ungdomsutvalget 2015

 

Utvalget har bestått av:

Leder: Christelle Nygård

Nestleder: Tia Isabel

Styremedlem: Mari Barbakken

 

 • Leder har deltatt på styremøter i løpet av hele 2015
 • Utvalget har hatt 5 møter i løpet av perioden
 • Utvalget deltok på LOs Sommerkonferanse 2015
 • Leder og nestleder deltok på LOs Sommerpatrulje 2015
 • Utvalget arrangerte ”bli kjent”-kveld høsten 2015

 

Handlingsplan 2016

 

Ungdomsutvalget vil i 2016 sette følgende punkter som mål for gjennomføring:

Utvalget vil fortsette å ha jevnlige møter i løpet av 2016

 • Vi vil delta på LOs Sommerkonferanse 2016
 • Utvalget vil forsøke å ha oppdateringer i løpet av året i Fagnytt
 • Vi vil forsøke å være mer synlige, og arbeide med profileringen vår. Dette vil være enten gjennom sosiale medier, deltakelse når Fagforbundet Bærum har stand, deltakelse på arbeidsplassbesøk, verving på Kunnskapssenteret ved skolestart o.l.
 • Utvalget vil samtidig forøke å få relevant informasjon for unge arbeidstakere ut til medlemmene. Enten gjennom siden vår på internett, eller gjennom brev.

Vi vil forsøke å få laget smiskesaker som kan hjelpe oss i profileringen vår, og som kan deles ut til unge medlemmer

 

 

 

 

Dato: 19.02.15

 

Årsberetning 2014

Styret har bestått av:

Leder: Christelle Nygård-Konan

Nestleder: Tia Isabel

 • Ungdomsutvalget opprettet i januar 2014
 • Utvalget har hatt 5 møter i løpet av perioden
 • Det har blitt sendt ut brev med informasjon til alle medlemmer under 30 år
 • Det har blitt opprettet en egen side for utvalget på den lokale nettsiden

Handlingsplan ungdomsutvalget 2015

Ungdomsutvalget vil i 2015 sette følgende punkter som mål for gjennomføring:

 • Sette opp minst to møter i løpet av året for å få bedre kontakt med unge medlemmer
 • Være med HTV på arbeidsplassbesøk for å profilere og informere om oss
 • Deltakelse på sommerkonferansen 2015
 • Lage smiskesaker knyttet til ungdomsutvalget, for eksempel t-skjorter og buttons

 

 

 

Dato: 11.09.14

 

Ungdomsutvalget i Fagforbundet Bærum har etter en lengere tid uten aktivitet fått på plass en leder, Christelle Nygård, og en nestleder, Tia Isabel.

Vi ønsker å få Ungdomsutvalget aktivt igjen, slik at unge medlemmer kan engasjere seg mer i Fagforbundets saker, og aktuelle temaer knyttet til deres arbeidssituasjon.

Dersom du er en ung arbeidstaker, lærling eller student, og du ønsker å bli mer aktiv i spørsmål knyttet til dine rettigheter eller muligheter, så er du hjertelig velkommen hos oss i Ungdomsutvalget. Vi er foreløpig kun to stykker, og har behov for flere som ønsker å sitte i et aktivt Ungdomsutvalg sammen med oss, og jobbe med saker som vil være relevante for vår målgruppe (medlemmer mellom 18-30 år). Vi kommer til å arrangere temakvelder og sosiale møter, og det vil være mulighet for å engasjere seg i forskjellige saker i Fagforbundets regi.

Dersom du er interessert i å sitte i styret, eller bare har spørsmål, forslag eller innspill, ta kontakt med oss på ungdomsutvalgetbaerum@gmail.com
Forøvrig er vi å finne på www.fagforbundetbaerum.no

Vi ser veldig frem til å høre fra deg!

 

Leder Christelle Nygård

Nestleder Tia Isabel