Get Adobe Flash player
Nye bilder i galleriet
Sommeravslutning 2019!
Klikk på bildet for å gå til galleriet
Arkiv
Linker
 
 

Ungdomsutvalget

Styret i 2018 består av:

Leder: Christelle Nygård

Christelle Nygård-Niamke - IMG_2525

Nestleder: Tia Ljubicic

Tia Ljubiic - IMG_2534

Styremedlem:
Mari Nyvoll Barbakken
Niklas James Knudsen


 

Dato: 12.05.16

 

Årsberetning for Ungdomsutvalget 2015

 

Utvalget har bestått av:

Leder: Christelle Nygård

Nestleder: Tia Ljubicic

Styremedlem: Mari Barbakken

 

 • Leder har deltatt på styremøter i løpet av hele 2015
 • Utvalget har hatt 5 møter i løpet av perioden
 • Utvalget deltok på LOs Sommerkonferanse 2015
 • Leder og nestleder deltok på LOs Sommerpatrulje 2015
 • Utvalget arrangerte ”bli kjent”-kveld høsten 2015

 

Handlingsplan 2016

 

Ungdomsutvalget vil i 2016 sette følgende punkter som mål for gjennomføring:

Utvalget vil fortsette å ha jevnlige møter i løpet av 2016

 • Vi vil delta på LOs Sommerkonferanse 2016
 • Utvalget vil forsøke å ha oppdateringer i løpet av året i Fagnytt
 • Vi vil forsøke å være mer synlige, og arbeide med profileringen vår. Dette vil være enten gjennom sosiale medier, deltakelse når Fagforbundet Bærum har stand, deltakelse på arbeidsplassbesøk, verving på Kunnskapssenteret ved skolestart o.l.
 • Utvalget vil samtidig forøke å få relevant informasjon for unge arbeidstakere ut til medlemmene. Enten gjennom siden vår på internett, eller gjennom brev.

Vi vil forsøke å få laget smiskesaker som kan hjelpe oss i profileringen vår, og som kan deles ut til unge medlemmer

 

 

 

 

Dato: 19.02.15

 

Årsberetning 2014

Styret har bestått av:

Leder: Christelle Nygård-Konan

Nestleder: Tia Ljubicic

 • Ungdomsutvalget opprettet i januar 2014
 • Utvalget har hatt 5 møter i løpet av perioden
 • Det har blitt sendt ut brev med informasjon til alle medlemmer under 30 år
 • Det har blitt opprettet en egen side for utvalget på den lokale nettsiden

Handlingsplan ungdomsutvalget 2015

Ungdomsutvalget vil i 2015 sette følgende punkter som mål for gjennomføring:

 • Sette opp minst to møter i løpet av året for å få bedre kontakt med unge medlemmer
 • Være med HTV på arbeidsplassbesøk for å profilere og informere om oss
 • Deltakelse på sommerkonferansen 2015
 • Lage smiskesaker knyttet til ungdomsutvalget, for eksempel t-skjorter og buttons

 

 

 

Dato: 11.09.14

 

Ungdomsutvalget i Fagforbundet Bærum har etter en lengere tid uten aktivitet fått på plass en leder, Christelle Nygård, og en nestleder, Tia Ljubicic.

Vi ønsker å få Ungdomsutvalget aktivt igjen, slik at unge medlemmer kan engasjere seg mer i Fagforbundets saker, og aktuelle temaer knyttet til deres arbeidssituasjon.

Dersom du er en ung arbeidstaker, lærling eller student, og du ønsker å bli mer aktiv i spørsmål knyttet til dine rettigheter eller muligheter, så er du hjertelig velkommen hos oss i Ungdomsutvalget. Vi er foreløpig kun to stykker, og har behov for flere som ønsker å sitte i et aktivt Ungdomsutvalg sammen med oss, og jobbe med saker som vil være relevante for vår målgruppe (medlemmer mellom 18-30 år). Vi kommer til å arrangere temakvelder og sosiale møter, og det vil være mulighet for å engasjere seg i forskjellige saker i Fagforbundets regi.

Dersom du er interessert i å sitte i styret, eller bare har spørsmål, forslag eller innspill, ta kontakt med oss på ungdomsutvalgetbaerum@gmail.com
Forøvrig er vi å finne på www.fagforbundetbaerum.no

Vi ser veldig frem til å høre fra deg!

 

Leder Christelle Nygård

Nestleder Tia Ljubic

Leder
Bjørn M. Johnsen

Lederen har ordet

Privatiseringsvedtaket ble stoppet

I fjor ved disse tider hadde Høyre og Frp vedtatt at nærmere 1000 av kommunens ansatte skulle privatiseres. Det er nå ingen hemmelighet at det gjaldt sykehjemmene på Berger, Østerås og Nordraaks vei, samt Omsorgsboligen Gml. Drammensveien. Da jeg hørte om beslutningen, trodde jeg ikke det kunne være sant. Det ble også startsignalet til Fagforbundets største kampanje for å beholde de tusen kommunale stillingene.

 
Vi brukte alle de kanalene vi hadde. Det var innspill i media, kontakt og møter med politiske partier og ikke minst samtaler med administrasjonen. Vi benyttet enhver anledning til å informere om de konsekvensene dette ville få både for brukere, kommunen og ikke minst for alle de kommunale ansatte. Det var ikke tvil om at de ansatte ville måtte ta regningen med de betydelige reduserte lønn- og arbeidsvilkår som de ville få hos de private selskapene. Vår kampanje ble avsluttet med et stort innlegg i Budstikka under tittelen «Det er ikke for sent å snu».  
 
Til alles lettelse snudde til slutt H og Frp, og Formannskapet vedtok enstemmig for noen måneder siden at disse arbeidsplassene skulle forbli kommunale. Jeg er langt fra sikker på om dette ville blitt resultatet uten Fagforbundets store engasjement i denne saken. I møtet i Formannskapet opplyste en av Høyretoppene at de ikke hadde vært klar over konsekvensene av sitt første vedtak. Det er ikke til å tro. Her gjør Høyre Bærum kommunes største privatiseringsvedtak «ever» og i ettertid påstår de at de ikke skjønte konsekvensene av det de skulle vedta. Det er skremmende.  
 
Men Høyre og Frp har ikke latt seg skremme av det de ikke skjønte. I samme Formannskapsmøte vedtok de at neste sykehjem skulle konkurranseutsettes til private tilbydere. . Det er derfor viktig at Fagforbundet fronter kampen mot konkurranseutsetting videre i fremtiden. Det gjelder ikke bare i pleie og omsorg heller. På barnehagesektoren synker prosentandelen av kommunale barnehager fra år til år. Sakte, men sikkert. Det samme gjelder renholdstjenester.  
 
Vi ser nå også at et stort internasjonalt selskap prøver å etablere seg på tjenesteområder som alltid har vært kommunale Det gjelder HR, lønn og regnskapstjenester. Selskapet har inngått avtaler med flere kommuner og som de opplyser, er interessert i å lære de norske regler og systemer. Jeg ser nok av store utfordringer fremover.  
 
Disse utfordringene må vi ta med oss da vi går til stemmeurnene i september. Vi vet hvem våre venner er.  
 
Bjørn M Johnsen
Linker
 
 
 
 
40271-350d1e6242adea329a094b67c33f1e14-e723671860d11ad3f4559f21fd58b60ckaffekurs  
 
Hjemmehjelp  
Ansatte