Press "Enter" to skip to content

Kategori: Hjem

Ekstern granskning for trygg omsorg

«Vi har nå fått sluttrapporten etter gjennomgangen av en av Bærum kommunes store tragedier gjennom historien», slik starter Bjørn M Johnsens sin artikkel i Budstikka.

Innledningsvis påpeker rapporten at «intern revisjon eller granskning med uavhengig fagekspert kunne kanskje i enda større grad avdekket konkrete avvik». Det er innlysende at det er viktig ekstern uavhengig granskning. De etterlatte har krav på en granskning slik at ingen kan stille spørsmål om habiliteten til granskerne. Det er også viktig for de nåværende brukere, de ansatte og for de kommende pleietrengende. Det er samtidig viktig at innbyggerne er trygge på bruken av våre institusjoner. Derfor må vi være sikre på at alle fakta i tragedien fremkommer.

Han avslutter artikkelen slik: «Det lå ikke i mandatet for gjennomgangen å vurdere hvor i organisasjonen det sviktet. Det er viktig at en ekstern granskning må gjelde en lengre periode enn det som nå er gjennomgått. En slik granskning vil gi oss grunnleggende forståelse om helheten i det som har skjedd og kunnskap om hvordan vi best kan sette inn rettede tiltak for å sikre våre innbyggere trygge helse- og omsorgstjenester. Det som nå har skjedd på Vallerhjemmet, må aldri få lov til å skje igjen.«

Les hele artikkelen i Budstikka her …

Comments closed

Lønnsforhandlinger 2020

Vi har fått flere henvendelser vedrørende lønnsforhandlingene i 2020.

De sentrale tarifforhandlinger som skulle startet nå i våres er utsatt til høsten. De antas å starte tidligst i september. Ved de sentrale forhandlinger i fjor ble det bestemt at det ved årets sentrale forhandlinger skulle settes av en betydelig «pott» til lokale forhandlinger. Dette gjelder ansatte som lønnes etter hovedtariffavtalens kap 4 og gjelder ca 95 % av de ansatte i Bærum kommune. Mye har forandret seg siden i fjor, så her er mye usikkert. Disse lokale pott- forhandlinger i kap 4 vil først komme etter at de sentrale forhandlingene er avsluttet. De vil dermed komme tidligst mot slutten av året.

Lokale forhandlinger etter HTA kap 3 og 5 vil heller ikke kunne starte før de sentrale forhandlingene er avsluttet. Disse gruppene får ikke sentrale tillegg, men har en ramme for de lokale forhandlingene som er på linje med resultatet i kap 4.

Da det gjelder de lokale forhandlingene etter kap 4.2.2., fremmet fagforeningen sine lønnskrav i februar og forhandlingene skulle avholdes i mars. Disse forhandlingene ble også utsatt. Nå er det bestemt at disse nå gjenopptas om kort tid og forventes avsluttet i løpet av juni.

Comments closed

Ukas quiz #4

Fjerde runde med quiz er nå i gang!

Alle som svarte med det riktige løsningsordet på forrige ukes quiz (LØNN) var med i trekningen på en av tre premier á 10 Flax-lodd.

Denne uken har vi valgt å gjøre ting litt annerledes, så her er det bare å prøve seg frem!

For å se denne ukens utfordring og forrige ukes vinnere, trykk på knappen nedenfor!

Comments closed

Vallerhjemmet: «En prekær mangel på personell. Usikkerhet og utrygghet hos ansatte»

Fagbladet skriver i en artikkel om Vallerhjemrapporten at Bærum kommune har gransket seg selv, og peker på mange ulike hendelser og systemfeil som årsak til at koronasmitten rammet både beboere og ansatte på Vallerhjemmet så hardt.

Tolv pasienter er døde, og 35 ansatte har vært koronasyke på Vallerhjemmet i Bærum. Hvordan kunne det gå så galt? Bærum kommunes egen gjennomgang gir ingen klare svar. Nå krever Fagforbundet ekstern gransking.

De ansatte har gjort en fantastisk innsats i en krisesituasjon, sa Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) da Bærum kommunes eget granskingsutvalg la fram sin rapport om Vallerhjemmet.

Flere ansatte mener smittesituasjonen ikke ble tatt på alvor tidlig nok. Dette skapte usikkerhet og utrygghet, både blant medarbeidere og pårørende. En medarbeider skal ha slått alarm da pasientene spiste og trente i fellesskap, dagen etter at regjeringen «stengte» Norge

Les hele artikkelen i Fagbladet her…

Comments closed

Tre partier reagerte på lederlønninger under koronakrisen i Formannskapet

Overtidsbetaling til ledere i kommunen som har jobbet ekstra under koronakrisen ble tema på formannskapsmøtet onsdag, skriver Budstikka.

Budstikka har tidligere skrevet at Bærum kommune har vedtatt å betale overtid til 30 ledere som jobber overtid på grunn av korona. Dette har skapt reaksjoner. I formannskapet onsdag kom både Rødt, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de grønne med innspill. 

Jeg opplever at dette har skapt en uro det ikke burde ha skapt. Jeg mener derfor vi bør ta til vurdering om man kan utvide rammene for godtgjørelse, sa Stein Stugu i Rødt. 

Kjell Maartmann-Moe i Arbeiderpartiet sa at diskusjonen vi har reist i mediene ikke handler om at vi ikke unner de som har gjort en ekstraordinær innsats en ekstra påskjønnelse, men at det må gjelde alle. 

Signe Bakken Sølberg (MDG) sendte på forhånd spørsmål om kommunen kan gjøre om beslutningen. I et notat fra kommunedirektøren fikk hun avslag på dette.

Det er ikke gjort noe politisk vedtak som førte til lønnsøkningen. Jeg er skuffet over at det ikke åpnes for å reversere vedtaket, sier hun. 

I Formannskapet opplyste Ordføreren at forslag om overtidsgodtgjørelsen til lederne kom fra Sykepleierforbundet og ble støttet av UNIO.

Fagforbundet som har som kjent protestert kraftig mot forslaget og er enig med Sølberg at det er skuffende at Kommunedirektøren ikke ville reversere forslaget. Overtidsgodtgjørelsen har engasjert både ansatte i kommunen og innbyggerne. Det uvanlige er at vi har mottatt en mengde henvendelser fra mennesker som vanligvis ikke kontakter fagforeningen. De gir oss honnør for å ha frontet motstanden mot forslaget. Kommunedirektøren levnes liten ære.   

Comments closed

Kaoset på Vallerhjemmet må gjennomgås av eksterne

I en artikkel i Budstikka skriver fagforeningens nestleder om hennes mange mottatte vitnesbyrd fra ansatte på Vallerhjemmet. Her forteller hun om ansattes opplevelser under perioden med smitte og karantene. Det var en vanskelig og vond tid, hvor Vallerhjemmet var uten fungerende ledelse og alt virket kaotisk. Hun stiller også spørsmålet om kommunen hadde noen plan for smittearbeidet.

Hun avslutter artikkelen med at Fagforbundet krever, på bakgrunn av alle tilbakemeldingene og samtaler med ansatte, en ekstern granskning av det som skjedde på Vallerhjemmet.  

Les hele artikkelen i Budstikka her …

Comments closed

Kommunens sluttrapport: Intern gjennomgang Vallerhjemmet

Kommunedirektøren har nå lagt frem sluttrapporten om den interne gjennomgangen av Vallerhjemmet. Tragedien som medførte at 12 brukere døde av koronaviruset. Gjennomgangen har vært utført av en arbeidsgruppe bestående av en kommunal prosjektleder, kommunalsjefen i helse- og sosial og kommunens kontroller.

I rapporten fremgår det at arbeidsgruppen «ikke har gått detaljert inn og undersøkt i praksis for å verifisere konkrete avvik på Vallerhjemmet ift gjeldende krav og prosedyrer på de ulike tidspunktene. Det har heller ikke vært foretatt befaring eller inspeksjon på Vallerhjemmet. Intern revisjon eller granskning med uavhengig fagekspert kunne kanskje i enda større grad avdekket konkrete avvik»

Videre står det i rapporten fra arbeidsgruppen at «dette er ikke en «granskning» med fokus på lovbrudd og avvik»

Fagforbundet er enig med arbeidsgruppen om at en uavhengig fagekspert kunne avdekke større avvik. Dette bekrefter Fagforbundets krav om at det må nedsettes en ekstern ekspertgruppe til å gjennomgå hendelsene ved Vallerhjemmet. Det er således særlig viktig å gjennomgå avvikene med tanke på læring av hendelsene, slik at dette ikke gjentar seg ved senere anledninger.

Les hele rapporten om Vallerhjemmet her …

Comments closed

Statsråd Astrup (H): Vi trenger alle med på dugnaden

Statsråd Nicolai Astrup skriver over en hel side i LO Aktuelt nr 5/2020 at regjeringen har kalt innsatsen mot koronaviruset for en dugnad og forsetter.

Dugnad betyr hjelp, god gjerning eller kraft, og innebærer at hver enkelt bidrar for å løse fellesskapets utfordringer.

Dugnad er typisk norsk, sier Astrup videre.

Statsråden fortsetter: Den siste tiden har vært utfordrende, men nå ser vi også noen lyspunkter. For det første gjør mange en formidabel innsats. Helsepersonell, lærere, rengjøringspersonell, butikkansatte, bussjåfører og mange andre holder hjulene i gang.

Astrup avslutter med: Vi trenger alle  med på dugnaden.

Stortinget og regjering skjønner det. KS og Fagforbundet skjønner det: Dugnaden må gjelde alle.

Kommuneledelsen i Bærum skjønner det ikke. Her i kommunen gjelder dugnad bare for vanlig ansatte, toppledere er unntatt, de kan få ekstra overtidsbetaling.

Har Bærum kommune meldt seg ut av Norge, eller lever toppledelsen i sin egen boble?

Les hele artikkelen til Statsråden i LO Aktuelt her …

Comments closed

Bærum kommune åpner pengesekken og utbetaler overtid til 30 ledere som har jobbet ekstra under koronakrisen. Urettferdig, mener Ap-politiker.

30 ledere får ekstra lønn for sin koronainnsats. Sånt blir det bråk av.

Foto: Karl Braanaas

Ledere i Bærum kommune, som har overtid og avspasering innbakt i sine lønnsavtaler, har fått mulighet for ytterligere ekstra godtgjørelse under korona-pandemien. Arbeiderpartiets gruppeleder Kjell Maartmann-Moe reagerer på at det kun er ledere som er plukket ut til å få en påskjønnelse for ekstrainnsats.

Saken var nylig oppe i utvalget for samarbeid i kommunen som har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalgsleder Bjørn Røtnes (H) sier han ikke ser grunn til å kritisere kommunedirektørens beslutning. 

Nestleder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Bærum, Zlata Ljubicic, har skrevet et leserinnlegg i Budstikka hvor hun reagerer på at kommuneledelsen i Bærum i praksis bevilger seg selv ekstra lønn på grunn av jobb under koronakrisen. Hva skal vi si til de ansatte hvis vi kommer i en lignende situasjon igjen? Her snakker alle om en dugnad og at vi må stå sammen. Da blir det uakseptabelt at noen ledere får ekstra betalt, sier Ljubicic.

Comments closed

Fagforbundet Bærum vil ha ekstern granskning av sykehjem

OSS tillitsvalgte har omtalt Vallerhjemmet i siste utgave som er sendt til alle Fagforbundets tillitsvalgte.

Vallerhjemmet er det nest hardest rammede sykehjemmet i Norge under koronakrisen.
Kommunedirektøren har sagt det skal bli en intern gjennomgang av det som har skjedd på Vallerhjemmet. I gruppa som skal foreta granskningen er det oppnevnt tre interne ansatte, hvor den ene er kommunalsjef Syrdal, som selv sitter i kommunens øverste koronaledelse. Fagforbundet krever en ekstern granskning. Dette er meldt til kommunedirektøren.

Les hele artikkelen fra OSS tillitsvalgte på Fagforbundet.no her…

Comments closed

Ukas quiz #3

Da starter tredje runde med spørsmål!

Nok en gang er vi imponert med responsen på forrige ukes quiz, og alle som svarte med det riktige løsningsordet (HELTID) var med i trekningen på en av tre premier á 10 Flax-lodd.


For å se denne ukens spørsmål og forrige ukes vinnere, trykk på knappen nedenfor!

Comments closed

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

«Rundt 70 ledere i Bærum kommune kan nå få utbetalt over 100 timer overtid for ekstra korona-arbeid. Det får de selv om overtidskompensasjon alt er bakt inn i lønna deres» , slik starter Fagbladet sin store artikkel om Bærum kommune sitt vedtak om overtidsbetaling til ledere.

Hvoretter de fortsetter med at Fagforbundet protesterer kraftig på vedtaket.

I denne artikkelen får alle uttale seg. Her blir kommunikasjonssjefen og HR direktør intervjuet sammen med flere politikere, samt arbeidslivsdirektør Gangsø i KS, som er Bærum kommunes arbeidsgiverorganisasjon. Gangsø opplyser at han ikke kjenner til lignede vedtak i andre kommuner og han anbefaler ikke kommunene å gjøre denne type vedtak.

Det er tydeligvis bare Bærum kommune av alle Norges kommuner hvor dugnad gjelder for ansatte, men ikke gjelder for høyt lønnede ledere. Hvordan tenker kommunens toppleder?

Les hele Fagbladets artikkel her… 

Comments closed

LOfavør har Norges laveste rente for ungdomsmedlemmer av Fagforbundet.

Gjennom LOfavør har SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Østlandet justert rentene for tredje gang på kort tid og gjør boliglånet for våre medlemmer enda billigere. Renteendringen skjer raskt med bakgrunn i den krevende situasjonen mange av våre medlemmer med boliglån er i, skriver LO i sitt ukesbrev. De skriver videre at med «førstehjemslån til 1,29 % nominell rente tilbyr vi et av Norges aller beste boliglånstilbud til medlemmer av LO-forbund. Våre nesten 960 000 medlemmer kan være trygge på at de som har boliglån gjennom LOfavør vil ha en av markedets beste boliglånsrenter, også over tid».

At LOfavør har lavest renter skriver  også  DN i sin fredagsutgave.

Sparebank 1 Østlandet også satt ned rentene på alle sine låneprodukter. Har du lån i andre banker, ta kontakt med Sparebank 1  Østlandet og be om tilbud.

Les her skrivet  fra LO som viser de nye rentesatsene…

Comments closed

Ukas quiz #2

Da er det duket for ny runde med spørsmål!

Vi i Fagforbundet Bærum er veldig imponert med responsen på forrige ukes quiz, og alle som svarte med det riktige løsningsordet (TARIFF) var med i trekningen på en av tre premier á 10 Flax-lodd.

For å se denne ukens spørsmål og forrige ukes vinnere, trykk på knappen nedenfor!

Comments closed

Ansatte reagerer på forslaget om at ledere kan få ekstra betaling

Etter Zlata sin artikkel i Budstikka har fagforeningen fått mange henvendelser på lederes mulighet for ekstra betaling. Kommentarene underbygger det som har blitt sagt, om at de som har utsatt seg for fare bør få en påskjønnelse. Henvendelsene er både fra medlemmer og andre ansatte som berømmer Fagforbundet for at noen tør protestere.

Et ikke-medlem skriver: Jeg støtter innlegget ditt i dag i Budstikka! Du setter ord på det ALLE tenker!  

Dette går igjen på flere av tilbakemeldingene. Noen av tilbakemeldingene egner seg ikke på trykk. Her levnes ikke kommuneledelsen mange godord. Det er i alle fall ikke tvil at dette har engasjert ansatte.

Comments closed

Kommuneledelsen i Bærum har talt: Dugnad for vanlig ansatte, inntil 70.000 ekstra korona-kroner for ledere.

«Regjeringen fronter århundrets dugnad. Ansatte følger opp. Fagforbundet har samtaler med KS om noe bedre godtgjørelse for arbeid i helgene. Arbeidsgiverforeningen avslår…»

Slik begynner fagforeningens nestleder og HTV Zlata Ljubicic sin artikkel i dagens Budstikka.

Det er likevel slik at dugnad tydeligvis ikke gjelder alle, dersom vi ser til kommuneledelsen i Bærum kommune. Der er det bestemt at linjeledere kan få opptil 15 timer overtid for hver av de siste syv ukene. Dette gjelder kommunalsjefer, seksjonsledere og tjenesteledere. Altså skal de som fra før av er best betalt, nå også få mer enn resten. Totalt kan det være snakk om inntil 70.000 kroner.

Les hele artikkelen her…

Comments closed

Vallerhjemmet: Full splid om smitteverninformasjon skriver Budstikka

I går la Kommunedirektøren frem første del av kommunens interne gjennomgang av situasjonen ved Vallerhjemmet og fastslår at det ble gitt tilstrekkelige smittevernregler til sykehjemmet.

Budstikka omtalte saken samme dag der ansatterepresentanten fra NSF slår kraftig tilbake. Han skjønner ikke hvordan det er mulig, og fortsetter «…når så mange er døde og 34 har blitt smittet. Ansatte har ropt etter smittevernopplæring uten å bli hørt.» Ifølge sykepleierne har situasjonen vært ute av kontroll. Sykepleierne ble ikke hørt og det var ikke mye som fungerte sier tillitsvalgte til Budstikka.

Fagforbundet registrerer at det allerede i den første rapporten er grunnleggende uenighet om fakta mellom ledere og ansatte. Dette er ledelsens rapport. Det styrker oss i oppfatningen om at det her må en ekstern granskning til.

Comments closed

En stor takk til de ansatte ved Vallerhjemmet

Det som de siste månedene har skjedd ved Vallerhjemmet, er en stor tragedie for brukerne og deres pårørende, for ansatte og for Bærum kommune.

Foto: Karl Braanaas

Slik åpner Bjørn M Johnsen sin artikkel i Budstikka, og retter deretter en stor takk til de ansatte ved Vallerhjemmet. Han fortsetter med at ansatte ved Vallerhjemmet har stått i stormen hver dag, noe vi andre bare kan følge på avstand. Dette er våre hverdagshelter.

Videre fremhever han at «vi i løpet av denne pandemien har fått øynene opp hvilke yrker som er samfunnskritiske og som vi er helt avhengige av,» og at disse bør bli lønnsvinnere ved kommende lønnsforhandlinger.

Avslutningsvis gir han honnør til de ansatte i Bærum kommune som vist at de er svært tilpasningsdyktige og som arbeidsgiver bør være stolte av.

Les hele artikkelen i Budstikka her…

Comments closed