Press "Enter" to skip to content

Kategori: Hjem

Ny prosess for å ta i bruk avtale om unntak fra AML

På grunn av koronaepidemien inngikk KS og hovedsammenslutningene 18. mars 2020 en sentral avtale om muligheten til å endre avtalt arbeidstid med kortere varsel enn 14 dager, og mulighet for utvidede rammer for overtidsarbeid.  

Det er nå laget en lokal prosessbeskrivelse for å ta i bruk avtalen om unntak fra AML. Det er viktig at både HTV og PTV påser at drøftingsplikten følges.

Les prosessbeskrivelsen her…

Comments closed

Årets 1. mai arrangementet avlyst

LO Asker og Bærum har avlyst det tradisjonelle 1. mai arrangementet i Asker grunnet koronaviruset. Det blir dermed ikke noe lokalt 1. maitog i år. Det arbeides med en mulighet for en digital feiring.

Det berammede årsmøtet 31.3 er også utsatt inntil videre.

Comments closed

Midlertidig endring i AML for arbeidstid


I forbindelse med koronaepidemien har alle sentrale arbeidstakerorganisasjoner og KS nå inngått en avtale om midlertidig unntak fra arbeidstidsbestemmelsene etter AML kap 10. I praksis betyr det at det blir mulig å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtid i kommunene.

Det er fortsatt viktig at alle unntak drøftes med de tillitsvalgte. Dette må følges opp.

Hele avtalen kan leses her…

Comments closed

For å redusere smittefaren er Fagforeningskontoret stengt for besøkende

På grunn av koronaviruset har Rådmannen/Kommunedirektøren stengt Rådhuset, Eivind Lykkesvei og Løkketangen for publikum. Første etasje i Brambanigården er også stengt.

Fagforeningskontoret er fortsatt bemannet. De som er i karantene arbeider hjemmefra. Kontakten med fagforeningen må derfor forgå på e-post eller telefon. Vi har fått utallige henvendelser og disse blir besvart fortløpende. Alle møter og konferanser i regi av Fagforbundet er avlyst eller utsatt. Fagforeningslederen blir oppdatert jevnlig i telefonkonferansen med fylkesleder og leder av kompetansesenteret.

På grunn av alle utfordringene som de nye tiltakene rundt koronaviruset har medført, har HTV morgenmøter med HR-ledelsen tre ganger i uken. Her tas opp problemstillinger rundt disse tiltakene. Vi tar også her opp relevante spørsmål som medlemmene har meldt inn til fagforeningen.


Informasjonsplakat til våre medlemmer

Comments closed

Zlata tilbake i Norge

Zlata er nå tilbake til Norge. Hun har fremdeles mye smerter og kan fortsatt ikke belaste det venstre beinet. Hun vil fortsette behandlingen her hjemme så snart det er mulig. Hun vil fortsatt være sykemeldt en god tid fremover, men er nå på mail og holder seg orientert. De HTV har daglig kontakt med henne.

Comments closed

Årsmøte 2020

Årsmøtet valgte at Bjørn fortsetter som leder i ett år, hvoretter Zlata overtar.

Fagforeningslederen ønsket en fullsatt sal velkommen til årsmøtet. Han startet med å orientere om ulykken som Zlata hadde vært utsatt for da hun var på nyttårsferie i utlandet. Hun hadde blitt operert og var fremdeles på sykehuset. Det forventes en forholdsvis lang sykeperiode. Ulykken medførte at valgkomiteen anmodet Bjørn om å fortsette som leder i ytterligere ett år og at Zlata velges som leder fra andre året av valgperioden. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. Det ble øvrig også resten av innstillingen fra valgkomiteen.     

Ellers orienterte fagforeningslederen forsamlingen om de aktuelle sakene som fagforeningen i disse dager hadde øverst på sin agenda. Han orienterte også om etableringen av Fagforbundet Viken og de kommende sentrale lønnsforhandlingene.

Etter åpningen ble en fyldig beretning for 2019 gjennomgått og vedtatt, sammen med regnskap, samt budsjett og handlingsplan for 2020. Årsmøtet bevilget kr 65.000 til Fagforbundets barneby i Angola og kr 15.000 til julefest for flyktninger i samarbeid med Flyktningekontoret.

Tove Bøygard underholdt med flott visesang før årsmøtet ble avsluttet med hyggelig sosialt samvær med god mat og drikke.

 

 

Comments closed

Debattinnlegg i Budstikka

Fredag 21.mars publiserte Budstikka Bjørn M Johnsen sitt svar på et innlegg HR-direktør Gunvor Erdal hadde i Budstikka tidligere i uken. Her hadde hun stilt spørsmål ved Fagforbundets deltidsliste.

Du kan lese fagforeningslederen sitt svar i sin helhet ved å klikke på knappen nedenfor.

Comments closed

Fagnytt desember 2019

 

 

Alle våre medlemmer skal nå ha mottatt desemberutgaven av Fagnytt i postkassen.

Det er også mulig å lese denne utgaven på nett her…

Denne utgavens leder finner dere nederst på nettsiden vår.

Comments closed

Fagforeningens leder: En plikt å gripe inn

Foto: Karl Braanaas

Budstikka avslørte at elektrikere jobber ulovlig på Bærum kommunes demenslandsby. De ansattes klubbleder hevdet han nektes å besøke arbeidsplassen. 

Etter Budstikkas avsløringer om Lefdal Installasjons bruk av ulovlig arbeidskraft på Carpe Diem demenslandsby, ville ikke Eiendomsdirektøren i Bærum kommune, som er byggherre på prosjektet, blande seg inn i konflikten. 

Det fikk leder i Fagforbundet i Bærum, Bjørn M Johnsen til å reagere.

– Kommunen kan likevel ikke sitte stille og se på at firmaet bruker ulovlig innleid arbeidskraft og bryter arbeidsmiljøloven. Vi mener de har en plikt til å gripe inn, sier han.  Samtidig hevder han at det er uhørt at bedriftens tillitsvalgte ikke får ta kontakt med de innleide arbeiderne.

Dagen etter snur kommunen og eiendomsdirektør Kristine Fagerhaug skriver, i en e-post til Budstikka, at kommunen vil undersøke de interne kontraktene til Lefdal Installasjon. 

– Det er avdekket forhold som faller utenfor kommunens lov- og forskriftsmessige kontrollsystemer. Vi har besluttet å be om en skriftlig redegjørelse for lovligheten av bruk av innleide arbeidere, og hvilke umiddelbare tiltak som blir gjennomført for å rette opp i forholdene. Kommunen vil følge saken nøye for å sikre at arbeidene ved byggeprosjektet er i tråd med lovverker, skriver hun. 

Les om bakgrunnen for hele saken på FriFagbevegelse.no

Comments closed

Fagforbundet støtter den politiske streiken mot konkurranseutsetting av Jernbanen

Foto: Øystein Bråthen

Jernbanepakke IV vil pålegge konkurranseutsetting og legge den norske jernbanen under EUs jernbanebyrå. Det kan gå ut over sikkerheten og tilbudet til passasjerene, mener forbundene.

Den 10. oktober går de jernbaneansatte i Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) ut i en to timer lang politisk streik for å markere motstand mot at EUs jernbanepakke IV blir gjennomført i Norge. Fra klokka 12 til 14 vil togene stå, og i denne forbindelse vil det være markering på Jernbanetorget kl 12 og foran Stortinget kl 13.00.

Til arrangementet foran Stortinget kommer AUF-leder Ina Libak, LO-leder Hans Christian Gabrielsen, SV-leder Audun Lysbakken, Rødt-leder Bjørnar Moxnes, transportpolitikerne Sverre Myrli (AP) og Helge Orten (H) samt andre ledende politikere og mange flere.

Fagforeningen anbefaler de som har anledning til å delta på markeringen.

Comments closed

Bjørn vil farge det blå Bærum rødt

Er det noen kommune som forbindes med Høyremakt så er det Bærum utenfor Oslo.

Her har Bjørn M Johnsen vært en markant leder av Fagforbundet og hovedtillitsvalgt gjennom 20 år. Nå stiller han for første gang til valg for Arbeiderpartiet. Å få fagforeningsfolk inn i styre og stell i blå kommuner er ekstra viktig, mener Johnsen.

Les Fagbladets intervju med Bjørn her…

Comments closed

Fagforbundet Bærum har inngått ordføreravtale med Arbeiderpartiet

Fagforbundet Bærum har, som de fleste andre kommuner i Akershus, nå inngått en ordføreravtale med Arbeiderpartiet.

Vi har her fulgt opp den sentrale oppfordringen om slike lokale avtaler. Avtalen med Bærum Arbeiderparti binder partiet til å følge opp de sakene som ordføreravtalen omhandler.

Dette er enkeltsaker som er viktige for våre medlemmer. Vi er derfor glad for å kunne samarbeide med partiet også om disse sakene.

Les hele avtalen her…

Comments closed

LO med Norges største bankavtale – nå skal medlemmene få bedre lånevilkår

21. august lanseres en nye medlemsfordel for Fagforbundets medlemmer, fra LOfavør. Boliglån til en rimelig rente – fra 2,25% med LOfavør førstehjemslån.

Når LO og LO-forbundene nå tilbyr boliglån til medlemmer som kjøper bolig for første gang, er tilbudet om en nominell rente fra 2,25 prosent også en av landets aller beste betingelser.

Les mer i fagbladet

Les mer på LOfavør sine sider

Comments closed

Valgnytt 2019

I forbindelse med høstens kommune- og fylkestingsvalg har Fagforbundet Bærum gitt ut en ekstra utgave av Fagnytt med fokus på valget. Her kan dere blant annet lese politikernes svar på spørsmålene som Fagforbundet sendte ut i våres.

Valgutgaven kan leses i sin helhet på nett her…

Comments closed

Fortsetter kampen for ansattes rettigheter

Fagforbundets leder i Bærum og hovedtillitsvalgt gjennom nesten 20 år slutter i kommunen. Men kampen for ansattes rettigheter fortsetter – på en ny arena.

Bjørn M. Johnsen fylte 70 år i mai og blir pensjonist etter å ha vært ansatt i Bærum kommune helt siden 1967. Fra 2001 har han vært heltids hovedtillitsvalgt for LO-forbundet Fagforbundets cirka 3.000 medlemmer som er ansatt i Bærum kommune. Fra samme tid har han vært leder av Fagforbundet i Bærum, som har cirka 4.200 medlemmer inkludert ansatte i private bedrifter og pensjonister.

Nå går han isteden inn i politikken, og med kumulert plass på listen til Bærum Ap er en plass i kommunestyret så å si garantert. Johnsen legger ikke skjul på at han tar med seg ansatte-perspektivet inn i politikken.

Les hele intervjuet med Budstikka her…

Comments closed