Press "Enter" to skip to content

Kategori: Hjem

Fagnytt desember 2019

 

 

Alle våre medlemmer skal nå ha mottatt desemberutgaven av Fagnytt i postkassen.

Det er også mulig å lese denne utgaven på nett her…

Denne utgavens leder finner dere nederst på nettsiden vår.

Comments closed

Fagforeningens leder: En plikt å gripe inn

Foto: Karl Braanaas

Budstikka avslørte at elektrikere jobber ulovlig på Bærum kommunes demenslandsby. De ansattes klubbleder hevdet han nektes å besøke arbeidsplassen. 

Etter Budstikkas avsløringer om Lefdal Installasjons bruk av ulovlig arbeidskraft på Carpe Diem demenslandsby, ville ikke Eiendomsdirektøren i Bærum kommune, som er byggherre på prosjektet, blande seg inn i konflikten. 

Det fikk leder i Fagforbundet i Bærum, Bjørn M Johnsen til å reagere.

– Kommunen kan likevel ikke sitte stille og se på at firmaet bruker ulovlig innleid arbeidskraft og bryter arbeidsmiljøloven. Vi mener de har en plikt til å gripe inn, sier han.  Samtidig hevder han at det er uhørt at bedriftens tillitsvalgte ikke får ta kontakt med de innleide arbeiderne.

Dagen etter snur kommunen og eiendomsdirektør Kristine Fagerhaug skriver, i en e-post til Budstikka, at kommunen vil undersøke de interne kontraktene til Lefdal Installasjon. 

– Det er avdekket forhold som faller utenfor kommunens lov- og forskriftsmessige kontrollsystemer. Vi har besluttet å be om en skriftlig redegjørelse for lovligheten av bruk av innleide arbeidere, og hvilke umiddelbare tiltak som blir gjennomført for å rette opp i forholdene. Kommunen vil følge saken nøye for å sikre at arbeidene ved byggeprosjektet er i tråd med lovverker, skriver hun. 

Les om bakgrunnen for hele saken på FriFagbevegelse.no

Comments closed

Fagforbundet støtter den politiske streiken mot konkurranseutsetting av Jernbanen

Foto: Øystein Bråthen

Jernbanepakke IV vil pålegge konkurranseutsetting og legge den norske jernbanen under EUs jernbanebyrå. Det kan gå ut over sikkerheten og tilbudet til passasjerene, mener forbundene.

Den 10. oktober går de jernbaneansatte i Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) ut i en to timer lang politisk streik for å markere motstand mot at EUs jernbanepakke IV blir gjennomført i Norge. Fra klokka 12 til 14 vil togene stå, og i denne forbindelse vil det være markering på Jernbanetorget kl 12 og foran Stortinget kl 13.00.

Til arrangementet foran Stortinget kommer AUF-leder Ina Libak, LO-leder Hans Christian Gabrielsen, SV-leder Audun Lysbakken, Rødt-leder Bjørnar Moxnes, transportpolitikerne Sverre Myrli (AP) og Helge Orten (H) samt andre ledende politikere og mange flere.

Fagforeningen anbefaler de som har anledning til å delta på markeringen.

Comments closed

Bjørn vil farge det blå Bærum rødt

Er det noen kommune som forbindes med Høyremakt så er det Bærum utenfor Oslo.

Her har Bjørn M Johnsen vært en markant leder av Fagforbundet og hovedtillitsvalgt gjennom 20 år. Nå stiller han for første gang til valg for Arbeiderpartiet. Å få fagforeningsfolk inn i styre og stell i blå kommuner er ekstra viktig, mener Johnsen.

Les Fagbladets intervju med Bjørn her…

Comments closed

Fagforbundet Bærum har inngått ordføreravtale med Arbeiderpartiet

Fagforbundet Bærum har, som de fleste andre kommuner i Akershus, nå inngått en ordføreravtale med Arbeiderpartiet.

Vi har her fulgt opp den sentrale oppfordringen om slike lokale avtaler. Avtalen med Bærum Arbeiderparti binder partiet til å følge opp de sakene som ordføreravtalen omhandler.

Dette er enkeltsaker som er viktige for våre medlemmer. Vi er derfor glad for å kunne samarbeide med partiet også om disse sakene.

Les hele avtalen her…

Comments closed

LO med Norges største bankavtale – nå skal medlemmene få bedre lånevilkår

21. august lanseres en nye medlemsfordel for Fagforbundets medlemmer, fra LOfavør. Boliglån til en rimelig rente – fra 2,25% med LOfavør førstehjemslån.

Når LO og LO-forbundene nå tilbyr boliglån til medlemmer som kjøper bolig for første gang, er tilbudet om en nominell rente fra 2,25 prosent også en av landets aller beste betingelser.

Les mer i fagbladet

Les mer på LOfavør sine sider

Comments closed

Valgnytt 2019

I forbindelse med høstens kommune- og fylkestingsvalg har Fagforbundet Bærum gitt ut en ekstra utgave av Fagnytt med fokus på valget. Her kan dere blant annet lese politikernes svar på spørsmålene som Fagforbundet sendte ut i våres.

Valgutgaven kan leses i sin helhet på nett her…

Comments closed

Fortsetter kampen for ansattes rettigheter

Fagforbundets leder i Bærum og hovedtillitsvalgt gjennom nesten 20 år slutter i kommunen. Men kampen for ansattes rettigheter fortsetter – på en ny arena.

Bjørn M. Johnsen fylte 70 år i mai og blir pensjonist etter å ha vært ansatt i Bærum kommune helt siden 1967. Fra 2001 har han vært heltids hovedtillitsvalgt for LO-forbundet Fagforbundets cirka 3.000 medlemmer som er ansatt i Bærum kommune. Fra samme tid har han vært leder av Fagforbundet i Bærum, som har cirka 4.200 medlemmer inkludert ansatte i private bedrifter og pensjonister.

Nå går han isteden inn i politikken, og med kumulert plass på listen til Bærum Ap er en plass i kommunestyret så å si garantert. Johnsen legger ikke skjul på at han tar med seg ansatte-perspektivet inn i politikken.

Les hele intervjuet med Budstikka her…

Comments closed

Lokale lønnsforhandlinger (4.2.2)

Det vil bli gjennomført forhandlinger i kap. 4, i form av 4.2.2, og kriteriene for å sende inn krav til disse er etter Hovedtariffavtalen følgende:

  • at det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer
  • at det er skjedd betydelige endringer i en stillings arbeids- ansvarsområde
  • at arbeids- og ansvarsområder er endret som følge av at arbeidstakeren har fullført kompetansegivende etter-/videreutdanning

Skjema for å sende krav er å finne på venstre hånd på vår nettside.

Medlemmer som har krav til 4.2.2 forhandlinger bes sende inn skjema forløpende etter at ett eller flere av disse kriteriene har blitt oppfylt. Disse kravene vil bli samlet på kontoret og oversendt arbeidsgiver når fristen for forhandlingene foreligger.

Fristen for å sende inn skjema i forkant av forhandlingene 2019 er satt til

Tirsdag 3.september

Comments closed

Fagnytt sommeren 2019

 

Alle våre medlemmer skal nå ha mottatt sommerutgaven av Fagnytt i postkassen.

Det er også mulig å lese denne utgaven på nett her…

Comments closed

Spørreskjema sendt til politikere

Fagforbundet Bærum har i forkant av kommunevalget sendt ut et spørreskjema til alle partiene som står på liste til valget.

Nedenfor kan dere se hvordan denne så ut, og i august kan dere i en valgutgave av Fagnytt se svarene til de ulike partiene.

Se alle spørsmålene her…

Comments closed

STEVNING MOT BÆRUM KOMMUNE GJORDE AT VIKAR BLE FAST ANSATTDa Fagforbundet tok ut stevning mot Bærum kommune fikk pipa en annen lyd

Etter at en driftsoperatør, som hadde vært sammenhengende midlertidig ansatt siden høsten 2017, ikke fikk en fast stilling etter utlysning, ble Fagforbundet Bærum kalt på banen for å undersøke hva som foregikk.

Det kom frem at driftsoperatøren ikke fikk forlenget sin kontrakt heller, og at det i stedet hadde blitt leid inn vikar fra vikarbyrå for å dekke behovet for mannskap.

Les hva som skjedde videre i saken, og hvordan LO advokaten kom inn i bildet her…

Comments closed

Sommermøte 2019!

Årets sommermøte ble flyttet til kantinen i Eivind Lyches vei , og lokalet ga oss akkurat nok rom for alle de oppmøtte medlemmene!

Det ble nemlig rekordfremmøte med mange nye ansikt til stede. Over 120 personer var med på å markere «starten på sommeren med en sommeravslutning».  Fagforeningsleder innledet møte med en oversikt over de viktigeste sakene som fagforeningen har arbeidet med.  Han orienterte også om organiseringen på fagforeningskontoret og om arbeidet rundt omorganiseringen i regionen.

Fagforbundets nestleder Odd Haldgeir Larsen holdt et godt innlegg om hvor viktig det kommende kommunevalget er for våre medlemmer. Her velges våre arbeidsgivere. Han henstilte alle til å bruke stemmeretten og Fagforbundet ønsket et mest mulig rødgrønt Kommunestyre. 

Kveldens underholder var Jan-Andre Olsen fra Drammen, som sang og spilte både ved innledningen av møtet og under avslutningen av måltidet som besto av store reker og godt tilbehør. Det var godt fornøyde, mette og glade deltagere som forlot møtet, og festkomiteen rundet av en allerede utmerket jobb med å rydde etter oss alle.


Se flere bilder i galleriet!

Comments closed

Rekordoppslutning på 1.mai

Fagforbundet Bærum var også i år med på 1.mai markering i Asker sentrum. Det var strålende sol, og over 350 oppmøtte på Torget i Asker deltok på feiringen. Det ble holdt appeller på torget, og vi gikk i tog til Venskaben. Hovedtaler for dagen var Bjørnar Moxnes.

Comments closed

Lønnsoppgjøret i havn, Fagforbundet er fornøyd med resultatet

Natt til 1. mai ble det oppnådd enighet i det sentrale lønnsoppgjøret på kommunale sektor. Fagforbundet og Ys ble enige med KS.  UNIO og AKAD brøt forhandlinger og for disse går oppgjøret nå til megling.

Dette er et godt lønnsoppgjør for Fagforbundets medlemmer. Vi har sikret kjøpekraftsutvikling, en god likelønnsprofil og god uttelling for kompetanse, sier Mette Nord, forhandlingsleder for LO Kommune. Dette er i tråd med våre krav.

Vi er glade for at oppgjøret har en tydelig likelønnsprofil. Det vil si at kvinners andel av menns lønn øker. Lønnsoppgjøret er et kompetanseløft, der utdanning og kompetanseheving gir uttelling. Vi er også glade for at fagarbeiderne og universitets- og høgskoleutdannede får et lønnsløft, og ikke minst at det er solide opprykk for dem med lengst ansiennitet, sier Mette Nord.

Les hele protokollen fra forhandlingene her…

Se oppdatert lønnstabell på fagforbundet.no

Comments closed

LO og fagbevegelsen støtter elevene i klimastreik

Klimastreiken burde ikke gi fravær, mener Fagforbundet i Bærum.

Leder av Fagforbundet i Bærum kommune, Bjørn M Johnsen, forteller at de mener sterkt at elevene som tar til gatene under klimastreiken ikke burde få fravær.

– Vi synes det er et utrolig bra initiativ som ungdommene har tatt. Klimaet er en av vår tids største utfordringer og at ungdommen da engasjerer seg, er bare helt naturlig. LO og fagbevegelsen støtter dem, sier Johnsen.

Les hele uttalelsen i Budstikka her…

Comments closed