Get Adobe Flash player
Nye bilder i galleriet
Sommeravslutning 2019!
Klikk på bildet for å gå til galleriet
Arkiv
Linker
 
 

Om oss

Om Fagforbundet

 

Som ansatt i Bærum kommune ønsker vi å informere deg om Fagforbundet og vårt lokale tillitsvalgtapparat.

 

Fagforbundet er Norges største fagforeningsforbund med over 350.000 medlemmer.

Vår lokale fagforening Fagforbundet Bærum er Bærum kommunes desidert største fagforening med over 4.000 medlemmer.

 

Vi har kontorer i Brambanigården, Kinoveien 4 D, 1 etasje i Sandvika hvor vi er bemannet med flere dyktige hovedtillitsvalgte. Disse står til enhver tid til medlemmenes disposisjon. Foreningen har stor kompetanse på lokale lønnsforhandlinger og spørsmål relatert til lov og avtaleverket. Vi bistår medlemmene i problem -og konfliktsaker og andre saker opp mot arbeidsgiver. I komplekse saker bistås vi av forbundets kompetansesenter. På grunn av vår størrelse er vi representert i alle råd og utvalg, hvor ansatte representanter er med. Det er utvalg for samarbeid, ankeutvalg, pensjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg m.v.

 

Bærum kommune består av nærmere 200 tjenestesteder, hvor Fagforbundet har plasstillitsvalgte som representer medlemmene på tjenestestedet og som møter i lokale medbestemmelsesmøter og som for øvrig ivaretar deres interesser.

Lokalt er vi organisert i fire yrkesrettede seksjoner. Det er seksjon helse og sosial, seksjon kontor og administrasjon, seksjon samferdsel og teknisk og seksjon kultur, kirke og oppvekst. Disse arrangerer yrkesrettede kurs, temakvelder m.v. og ivaretar den faglige utviklingen. Medlemskap gir også store medlemsfordeler gjennom LO-favør.

 

Vi vedlegger noe informasjon om Fagforbundet. Ønsker du å bli medlem hos oss ber vi deg fylle ut innmeldingsskjema og returnere det i internposten eller sende den i brev til Fagforbundet Bærum, 1304 Sandvika.

 

Har du spørsmål om medlemskap eller har behov for informasjon eller saker du ønsker å snakke med oss om, ta kontakt enten på telefon eller besøk våre kontorer i Sandvika.

 

 

Bjørn M. Johnsen, leder

 

Leder
Bjørn M. Johnsen

Lederen har ordet

Privatiseringsvedtaket ble stoppet

I fjor ved disse tider hadde Høyre og Frp vedtatt at nærmere 1000 av kommunens ansatte skulle privatiseres. Det er nå ingen hemmelighet at det gjaldt sykehjemmene på Berger, Østerås og Nordraaks vei, samt Omsorgsboligen Gml. Drammensveien. Da jeg hørte om beslutningen, trodde jeg ikke det kunne være sant. Det ble også startsignalet til Fagforbundets største kampanje for å beholde de tusen kommunale stillingene.

 
Vi brukte alle de kanalene vi hadde. Det var innspill i media, kontakt og møter med politiske partier og ikke minst samtaler med administrasjonen. Vi benyttet enhver anledning til å informere om de konsekvensene dette ville få både for brukere, kommunen og ikke minst for alle de kommunale ansatte. Det var ikke tvil om at de ansatte ville måtte ta regningen med de betydelige reduserte lønn- og arbeidsvilkår som de ville få hos de private selskapene. Vår kampanje ble avsluttet med et stort innlegg i Budstikka under tittelen «Det er ikke for sent å snu».  
 
Til alles lettelse snudde til slutt H og Frp, og Formannskapet vedtok enstemmig for noen måneder siden at disse arbeidsplassene skulle forbli kommunale. Jeg er langt fra sikker på om dette ville blitt resultatet uten Fagforbundets store engasjement i denne saken. I møtet i Formannskapet opplyste en av Høyretoppene at de ikke hadde vært klar over konsekvensene av sitt første vedtak. Det er ikke til å tro. Her gjør Høyre Bærum kommunes største privatiseringsvedtak «ever» og i ettertid påstår de at de ikke skjønte konsekvensene av det de skulle vedta. Det er skremmende.  
 
Men Høyre og Frp har ikke latt seg skremme av det de ikke skjønte. I samme Formannskapsmøte vedtok de at neste sykehjem skulle konkurranseutsettes til private tilbydere. . Det er derfor viktig at Fagforbundet fronter kampen mot konkurranseutsetting videre i fremtiden. Det gjelder ikke bare i pleie og omsorg heller. På barnehagesektoren synker prosentandelen av kommunale barnehager fra år til år. Sakte, men sikkert. Det samme gjelder renholdstjenester.  
 
Vi ser nå også at et stort internasjonalt selskap prøver å etablere seg på tjenesteområder som alltid har vært kommunale Det gjelder HR, lønn og regnskapstjenester. Selskapet har inngått avtaler med flere kommuner og som de opplyser, er interessert i å lære de norske regler og systemer. Jeg ser nok av store utfordringer fremover.  
 
Disse utfordringene må vi ta med oss da vi går til stemmeurnene i september. Vi vet hvem våre venner er.  
 
Bjørn M Johnsen
Linker
 
 
 
 
40271-350d1e6242adea329a094b67c33f1e14-e723671860d11ad3f4559f21fd58b60ckaffekurs  
 
Hjemmehjelp  
Ansatte