Press "Enter" to skip to content

Om oss

Om Fagforbundet

 

Som ansatt i Bærum kommune ønsker vi å informere deg om Fagforbundet og vårt lokale tillitsvalgtapparat.

 

Fagforbundet er Norges største fagforeningsforbund med over 350.000 medlemmer.

Vår lokale fagforening Fagforbundet Bærum er Bærum kommunes desidert største fagforening med over 4.000 medlemmer.

 

Vi har kontorer i Brambanigården, Kinoveien 4 D, 1 etasje i Sandvika hvor vi er bemannet med flere dyktige hovedtillitsvalgte. Disse står til enhver tid til medlemmenes disposisjon. Foreningen har stor kompetanse på lokale lønnsforhandlinger og spørsmål relatert til lov og avtaleverket. Vi bistår medlemmene i problem -og konfliktsaker og andre saker opp mot arbeidsgiver. I komplekse saker bistås vi av forbundets kompetansesenter. På grunn av vår størrelse er vi representert i alle råd og utvalg, hvor ansatte representanter er med. Det er utvalg for samarbeid, ankeutvalg, pensjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg m.v.

 

Bærum kommune består av nærmere 200 tjenestesteder, hvor Fagforbundet har plasstillitsvalgte som representer medlemmene på tjenestestedet og som møter i lokale medbestemmelsesmøter og som for øvrig ivaretar deres interesser.

Lokalt er vi organisert i fire yrkesrettede seksjoner. Det er seksjon helse og sosial, seksjon kontor og administrasjon, seksjon samferdsel og teknisk og seksjon kultur, kirke og oppvekst. Disse arrangerer yrkesrettede kurs, temakvelder m.v. og ivaretar den faglige utviklingen. Medlemskap gir også store medlemsfordeler gjennom LO-favør.

 

Vi vedlegger noe informasjon om Fagforbundet. Ønsker du å bli medlem hos oss ber vi deg fylle ut innmeldingsskjema og returnere det i internposten eller sende den i brev til Fagforbundet Bærum, 1304 Sandvika.

 

Har du spørsmål om medlemskap eller har behov for informasjon eller saker du ønsker å snakke med oss om, ta kontakt enten på telefon eller besøk våre kontorer i Sandvika.

 

 

Bjørn M. Johnsen, leder