Press "Enter" to skip to content

BÆRUM PASSERER 130 000 INNBYGGERE

Innbyggertallet i Bærum kommune fortsetter å øke.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at innbyggertallet i Bærum økte med 892 innbyggere i 2022. Grunnen til økningen var at det var flere som flyttet inn i Bærum enn det som flyttet ut. Samtidig ble det født flere i Bærum enn det var registrert dødsfall. Ved årsskifte hadde vi 129.874 innbyggere. I snitt økte innbyggertallet forrige år med 75 personer pr måned.

I disse dager passer Bærum kommune 130 000 innbyggere. Selv om det i Norge har vært mange kommunesammenslåinger, er Bærum kommune fremdeles på femteplass i Norge med innbyggere, etter Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Det er god margin til nummer seks på listen som er Kristiansand. Asker er fortsatt lillebror, men har etter kommunesammenslåingen økt innbyggertallet til nærmere 98.000.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.