Press "Enter" to skip to content

BARNEHAGESTREIKEN I NHO OMRÅDET ER OVER

Etter en måneds streik i NHO barnehagene, ble partene enige hos riksmeglingsmannen.

Barnehagestreiken  i NHO området er over. Natt til fredag ble partene enige om en løsning som ifølge Fagforbundet er et viktig skritt på veien mot en fullverdig pensjonsløsning for ansatte i barnehager med NHO-avtale. Dermed kan 65 ansatte, fordelt på åtte barnehager, gå tilbake på jobb etter en måneds streik.

Uenigheten i dette tariffoppgjøret var pensjonsordningen til de ansatte. Partene har nå blitt enige om at den delen av offentlige tilskudd som er beregnet til pensjonsformål, skal brukes til pensjonsformål. Pensjon har ikke tidligere vært tariffestet og det har vært et svært variabelt sparenivå mellom de ulike barnehagene, uttaler Fagforbundets forhandlingsleder Green Nilsen. Det skal også nedsettes et utvalg som skal utrede ulike pensjonsordninger og som skal være sluttført innen 31.03.24.

Etter fagforeningens oppfatning er det svært viktig at nye barnehager som søker overgang til NHO er bundet av sin nåværende tariffavtale frem til 30.04.2026. Her hindrer avtalen tariffhopping fra andre tariffområder.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.