Press "Enter" to skip to content

PLASSTILLITSVALGSAMLING AVHOLDT

Fagforeningen har avholdt PTV samling med et seminar på Laholmen.

I to dager var nærmere 100 plasstillitsvalgte samlet til et todagers seminar på Laholmen i Strømstad.

Her informerte fagforeningslederen om både lokale og sentrale nyheter. Det ble også gitt informasjon om de kommende lønnsforhandlingene. Seksjonsvis ble det utvekslet erfaringer og nye problemstillinger ble drøftet.

På første dag var vi så heldige å få LOs rådgiver Jonas Bals til å holde et historisk foredrag om streik i Norge fra 1800- tallet og frem til i dag. Utgangspunktet for foredraget var hans bok «Streik». Foredraget ble svært godt mottatt og fagforeningen besluttet at alle deltagerne skulle få et eksemplar hver av denne viktige boka.

Første dag ble avsluttet med en god middag og sosialt samvær.

På dag to hadde Sturla Berg-Johansen et personlig foredrag med henblikk på forandringer. I foredraget tok han utgangspunkt i sin egen livshistorie og som gjorde et sterkt inntrykk på forsamlingen. Etter en omfattende runde med spørsmål og svar, ble samlingen avsluttet med lunsj, før hjemreise hjem til Bærum.

Det var enighet om at det hadde vært et svært godt og nyttig seminar. Det var uttrykt fra deltagerne at det var behov for seksjonsvise dagssamlinger, noe fagforeningen vil forsøke å legge opp til. Jevnt over var det ønske om flere muligheter for kompetanseheving og erfaringsutveksling, noe som tyder på at vi har veldig engasjerte og interesserte plasstillitvalgte i Fagforbundet Bærum.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.