Press "Enter" to skip to content

KOMMUNEBAROMETERET 2023

ÅRETS KOMMUNEBAROMETER VISER INGEN BEDRING FOR PLO OG BARNEHAGE I BÆRUM

Kommunal Rapport, som er informasjonsavisen til arbeidsgiverorganisasjon KS som Bærum kommune er medlem av, har nå fremlagt Kommunebarometeret for 2023.  

Kommunebarometeret rangerer de 356 norske kommunene i 10 forskjellige fagområder. Totalt kommer Bærum kommune på 65. plass. Bærum er gode på Barnevern, Vann og avløp og Grunnskole – her kommer vi høyt oppe på listen.

På områder hvor vi er dårlig plassert, er vi fortsatt utrolig langt bak de fleste andre kommuner. Det gjelder Pleie- og Omsorg(PLO) og Barnehage. Her er det ikke noen bedring fra tidligere år. I PLO er vi plassert nede på 191 plass. I barnehage har vi falt helt ned til 272 plass som er nær «bånn» av kommunene i Norge.

PLO og barnehage er to av de store tunge kommunale tjenesteområdene. Det er svært urovekkende at Bærum er blant landets dårligste kommuner på disse viktige områdene. Vi har også den siste tiden registret at av alle innleggene i Budstikka fra innbyggerne, har de fleste vært kritiske til kvaliteten på tjeneste ved sykehjemmene og i barnehagene.

Dette kan ikke fortsette år etter år. Nå må Bærum kommune få kvaliteten på tjeneste i PLO og barnehagene opp på et nivå som vi kan være bekjent av. Både unge og eldre fortjener bedre. Vi får håpe at vi nå får et nytt kommunestyre som griper fatt i problemene. I media nå før valget gir flere politikere i alle fall inntrykk av at de anerkjenner at vi ikke kan ha det slik. Så får vi se om ord blir til handling. Fagforeningen vil følge opp dette fremover.