Press "Enter" to skip to content

Lokale lønnsforhandlinger (4.2.2)

Det vil bli gjennomført forhandlinger i kap. 4, i form av 4.2.2, og kriteriene for å sende inn krav til disse er etter Hovedtariffavtalen følgende:

  • at det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer
  • at det er skjedd betydelige endringer i en stillings arbeids- ansvarsområde
  • at arbeids- og ansvarsområder er endret som følge av at arbeidstakeren har fullført kompetansegivende etter-/videreutdanning

Skjema for å sende krav er å finne på venstre hånd på vår nettside.

Medlemmer som har krav til 4.2.2 forhandlinger bes sende inn skjema forløpende etter at ett eller flere av disse kriteriene har blitt oppfylt. Disse kravene vil bli samlet på kontoret og oversendt arbeidsgiver når fristen for forhandlingene foreligger.

Fristen for å sende inn skjema i forkant av forhandlingene 2019 er satt til

Tirsdag 3.september

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.