Press "Enter" to skip to content

Tre partier reagerte på lederlønninger under koronakrisen i Formannskapet

Overtidsbetaling til ledere i kommunen som har jobbet ekstra under koronakrisen ble tema på formannskapsmøtet onsdag, skriver Budstikka.

Budstikka har tidligere skrevet at Bærum kommune har vedtatt å betale overtid til 30 ledere som jobber overtid på grunn av korona. Dette har skapt reaksjoner. I formannskapet onsdag kom både Rødt, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de grønne med innspill. 

Jeg opplever at dette har skapt en uro det ikke burde ha skapt. Jeg mener derfor vi bør ta til vurdering om man kan utvide rammene for godtgjørelse, sa Stein Stugu i Rødt. 

Kjell Maartmann-Moe i Arbeiderpartiet sa at diskusjonen vi har reist i mediene ikke handler om at vi ikke unner de som har gjort en ekstraordinær innsats en ekstra påskjønnelse, men at det må gjelde alle. 

Signe Bakken Sølberg (MDG) sendte på forhånd spørsmål om kommunen kan gjøre om beslutningen. I et notat fra kommunedirektøren fikk hun avslag på dette.

Det er ikke gjort noe politisk vedtak som førte til lønnsøkningen. Jeg er skuffet over at det ikke åpnes for å reversere vedtaket, sier hun. 

I Formannskapet opplyste Ordføreren at forslag om overtidsgodtgjørelsen til lederne kom fra Sykepleierforbundet og ble støttet av UNIO.

Fagforbundet som har som kjent protestert kraftig mot forslaget og er enig med Sølberg at det er skuffende at Kommunedirektøren ikke ville reversere forslaget. Overtidsgodtgjørelsen har engasjert både ansatte i kommunen og innbyggerne. Det uvanlige er at vi har mottatt en mengde henvendelser fra mennesker som vanligvis ikke kontakter fagforeningen. De gir oss honnør for å ha frontet motstanden mot forslaget. Kommunedirektøren levnes liten ære.   

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.