Press "Enter" to skip to content

SÆRALDERSGRENSER: NYE REGLER MÅ VÆRE KLARE OM SENEST ETT ÅR

Helsefagarbeidere, sykepleiere, renholdere og vernepleiere har idag særaldersgrenser, og disse kan fratre ved 62 år.  

Innen 1. juli neste år skal de nye reglene for pensjonen til de offentlig ansatte som har særaldersgrense være klare. Reglene gjelder blant annet for helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, renholdere, brann- og politifolk, som alle kan gå av med pensjon tidligere enn andre. Dette gjelder i dag rundt 250.000 arbeidstakere , hvorav over 100.000 er medlemmer i Fagforbundet. Derfor blir dette viktige forhandlinger for mange av våre medlemmer.

Før fristen går ut, skal det gjennomføres en prosess for å komme frem til hvilke stillinger, yrker eller oppgaver som skal ha særaldersgrenser i framtiden, og hva disse aldersgrensene skal være. Det skal nå nedsettes en arbeidsgruppe som får i mandat å vurdere det framtidige behovet. Her kan det forventes harde forhandlinger, da arbeidsgiver og fagforbundene har forskjellige oppfatninger om ordningen.

Fagforeningen mener at dette utvalget også bør vurdere om ordningen bør gjelde for assistenter i pleie- og omsorg, samt ansatte i barnehage og SFO.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.