Press "Enter" to skip to content

INNSPILL TIL KOMMUNEBUDSJETTET

Fagforeningen har sendt politikerne vårt innspill til kommunebudsjett (BØP) for 2023-2026.

På plasstillitsvalgtseminaret ble kommende kommunebudsjett diskutert og innspill ble sendt oss i ettertid.

I innspillet vårt som går til sektorutvalgene, Formannskapet og Kommunestyret la vi vekt på forhold som gjelder de ansatte i Bærum kommune.

Vi foreslår tilskudd til videre- og etterutdanning og tilskudd til sosiale tiltak for ansatte. At det gjeninnføres ansvarsgodtgjørelse i pleie- og omsorg ved institusjonene, samt innføre godtgjørelse for ansatte som er mentorer for studenter og lærlinger. Vi ønsker også at bemanningen styrkes, både innen PLO og barnehage, og opprette ressurspool på disse områdene.

Vi vil i Utvalg for samarbeid følge opp våre innspill og har lagt inn både forslag til bevillinger og verbale forslag. Dette utvalget har møte på budsjettsaken tirsdag 8.11.  

Les hele fagforeningens innspill her…

Se fagforeningens forslag til budsjett her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.