Press "Enter" to skip to content

Måned: november 2022

REGJERINGENS FORSLAG FOR Å STYRKE ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTATT

Et flertall i Stortinget stemte i siste møte for en endring i arbeidsmiljøloven som styrker ansattes rett til hele stillinger.

Regjeringen fikk flertall i Stortinget for sitt forslag om å utvide Arbeidsmiljøloven som styrker ansattes rettigheter, da saken ble behandlet i siste stortingsmøte. Forslaget ble støttet av SV og Rødt og dermed var flertall sikret. Lovforslaget styrker ansattes rettigheter i arbeidslivet.

Vedtaket lovfester at hovedreglen i arbeidslivet skal være at folk skal ansettes på heltid. Arbeidsmiljøloven ble utvidet med seks viktige punkter som alle styrker ansattes rettigheter. Her har Regjeringen fulgt opp det de lovet før valget. Det er Fagforeningen svært godt fornøyd med.

Dette er svært viktige lovendringer og Fagforeningen vil nå stå mye sterkere i sine krav om ansattes rettigheter til utvidet stilling og til heltidsstillinger. Deltidsansatte vil også ha krav til ledige ekstravakter. Dette er lovendringer som Fagforeninger vil følge opp ovenfor arbeidsgiver.

Les alle lovendringene Stortinget stemte ja til her…

Comments closed

Meld deg på julekalenderen!

I fjor trakk Fagforbundet 240 heldige vinnere – nå er det nye muligheter. Svar på ett spørsmål hver dag og du kan vinne fine Fagforbundet-premier! Meld deg på nå og motta dagens luke på e-post fra 1. desember. Hver dag trekker vi 10 vinnere. Vinnerne blir kontaktet på e-post!

Comments closed

OSLO KOMMUNE – SUKSESS MED EGNE VIKARER

De siste to årene har tre bydeler i Oslo testet ut en ressurspool med 14 fast ansatte som forsynte barnehagene med vikarer. Byråd Sunniva Holmås Eidsvoll for oppvekst og kunnskap er klar på at hun vil jobbe for å gå videre med prosjektet. Nå vil byråden ha det i hele byen.

Akkurat som i Bærum kommune er vikarbehovet også stort i Oslos kommunale barnehager. De siste to årene har de ansatt 14 faste vikarer og testet ut ressurspool. Det er en gruppe med vikarer som barnehagene i bydelene Alna, Grorud og Stovner kunne bruke. Formålet var å sikre faste, stabile og kompetente vikarer i barnehagene, og redusere bruken av private vikarbyråer.

Gjennom denne prøveordningen fikk barnehagene tilgang på dyktige vikarer som ga stabilitet for barn, barnehagestyrene og de ansatte. Vi går nå i gang med å jobbe med hvordan vi kan videreføre dette prøveprosjektet, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll. Prøveordningen viste mye interessant – blant annet hvor viktig det er med dyktige og kvalifiserte vikarer. Evalueringen viser at barnehagene opplevde kvalitet, sier byråden.

Vi i Fagforbundet Bærum har i flere år foreslått at Bærum kommune bør opprette slike ressurspooler, både innen barnehager og pleie og omsorg, uten å få gjennomslag. Det har Høyre og FRP satt seg imot. Evalueringsrapporten fra Oslo viser hvor nyttig det er med slike ressurspooler. Fagforeningen vil fortsette å argumentere for slike pooler da vi er av den oppfatning at det vil tjene brukere, ansatte og styrerne og som dermed vil øke kvaliteten på våre kommunale tjenester.   

Comments closed

DE PRIVATE BARNEHAGENE SPARTE MILLIONER PÅ STREIKEN

Stavanger som første kommune krever penger tilbakebetalt.

Flere kommuner ønsker å stanse tilskudd til de private barnehagene som holdt stengt på grunn av streiken. Formannskapet i Stavanger vedtok i ettermiddag som første kommune å kreve tilbake penger fra de streikende barnehagene.

Mens 3.600 ansatte i private barnehager streiket, tjente barnehageeierne store penger. Selv om de slapp å betale lønn til de streikende, fortsatte de å motta tilskudd fra kommunen. Offentlige tilskudd utgjør over 80 prosent av inntektene i private barnehager.

I saksfremlegget til Formannskapet i Stavanger skriver kommunedirektøren at kommunen har et handlingsrom til å kunne avkorte tilskudd til private barnehager som har vært i streik. Kommunedirektøren foreslo å avkorte tilskuddene tilsvarende personalkostnadene den enkelte barnehage har spart på streiken. Dette forslaget vedtok Formannskapet i Stavanger.

I Bærum Kommunestyre på onsdag fremmet Arbeiderpartiet forslag om å be Kommunedirektøren utrede muligheten for redusert foreldrebetaling ved redusert tilbud i SFO og barnehager, og dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Fagforeningen mener nå at Bærum kommune må følge Stavangers eksempel og kreve tilbakebetalt de sparte utgiftene som de streikende barnehagene i Bærum kommune hadde under streiken.

Comments closed

FAGFORBUNDETS ADVOKATFORSIKRING

Ny sjanse til å få advokatforsikring til redusert pris – ved bestilling innen 1.12.

Før eller siden vil de fleste av oss få bruk for råd fra en advokat. Som regel er det veldig dyrt, men som medlem i Fagforbundet får du nå LO favør Advokatforsikring til en svært gunstig pris.

I fjor innførte Fagforbundet kollektiv avtale om LO favør Advokatforsikring som gir deg tilgang på advokathjelp i privatlivet. Det har allerede vært en suksess, så langt har over 40 000 Fagforbundet-medlemmer tilsluttet seg ordningen. Nå får du igjen muligheten til å bli med på ordningen.

Bestill nå og få advokatforsikringen til kun kr. 82,- per måned. Etter 1. desember koster forsikringen (individuell forsikring) kr. 167,- per måned.

Les mer om advokatforsikringen her…

Comments closed

TRUER MED Å KNEBLE SAMARBEIDSUTVALGET

I siste møte i Formannskapet tok flere høyrerepresentanter til ordet for å redusere Samarbeidsutvalgets mulighet til å vedta forslag til kommunebudsjettet.

Under budsjettbehandlingen i Formannskapet onsdag tok flertallsrepresentanter opp budsjettbehandlingen som var foregått i Samarbeidsutvalget, hvor blant annet noen av Fagforbundets forslag ble vedtatt. Disse forslagene ble vedtatt mot flertalspartiene stemmer, men fikk støtte av AP, SV og de tre tillitsvalgtsrepresentantene.

I Formannskapet hevdet Høyres gruppeleder at vi ikke kan ha det slik.  Samarbeidsutvalget burde, etter partiets mening, ikke ha anledning til å komme med budsjettforslag og at de ville se på utvalgets reglement og mandat i forbindelse med konstitueringen etter kommunevalget. Han fikk støtte av Venstre, men både AP og Rødt forsvarte dagens ordning i klare ordelag.

Etter fagforeningens oppfatning må det være både riktig og nødvendig at Samarbeidsutvalget, hvor tillitsvalgte er representert, kan fremme forslag til budsjettet. Et vedtatt bevillingforslag i Samarbeidsutvalget er avhengig av at det løftes frem i Formannskapet og som kjent tas den endelige avgjørelsen på alle budsjettforslag i Kommunestyret hvor det bare er folkevalgte representanter som sitter.  

Forslag til kommunebudsjettet fra tillitsvalgte i Samarbeidsutvalget synliggjør synspunktene til representantene for ansatte på saker som opptar de ansatte og som de ønsker å prioritere i budsjettet. Fagforeningen henstiller på det sterkeste mot å komme med forslag til nytt innskrenkende reglement, da dagens ordning har fungert utmerket i mange kommunestyreperioder. Det at flertalspartiene i noen få tilfeller kommer i mindretall bør ikke gi grunnlag for vedtektsendringer. Slike vedtak som flertalspartiene ikke er fornøyd med, vet vi av erfaring at de stemmer ned i Formannskapet.   

Comments closed

FAGFORENINGEN BESØKTE STREIKEBARNEHAGENE

Fagforeningen besøkte de barnehagene som hadde vært i streik, medbrakt marsipankaker og blomsterhilsener til medlemmene som hadde streiket.  

I går var alle de streikende tilbake på jobb. Det var sprudlende og glade ansatte som møtte fagforeningen da vi var ute med en hilsen til de streikende barnehagene. Vi hadde med oss marsipankaker til barnehagene og en blomstersjekk til hver av de ansatte som hadde stått i streik en hel måned. Under streiken hadde fagforeningen kjøpt inn både bålpanner og telt og disse ble også overlevert til bruk i barnehagene. 

Alle var nå tydelig glade for at streiken var over og at de kunne ønske alle barna velkommen tilbake til normale barnehagedager.

Comments closed

STREIKEN ER OVER

Etter en lang natt hos Riksmeglingsmannen kom partene i PBL konflikten til enighet.

Etter å ha meklet gjennom natten, er partene nå blitt enige om pensjon. Streiken i de private barnehagene har pågått siden 17. oktober, og fra mandag denne uka var over 3600 ansatte i streik over hele landet. En streik som har vart i over fire uker er dermed over.

Vi er fornøyde med å ha fått på plass en god pensjonsløsning som er på linje med det offentlige og andre private barnehager har, og en lønnsøkning tilsvarende kommunal sektor, sier en samlet arbeidstakerside ved forhandlingslederne Anne Green Nilsen, Fagforbundet, Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet og Trond Ellefsen, Delta.

Løsningen innebærer at ansatte i PBL senest innen 1.1 2025 får livsvarig avtalefestet pensjon (AFP) i Fellesordningen, noe som var et hovedkrav fra fagforeningene. I tillegg blir prosentsatsen de ansatte selv betaler til egen tjenestepensjon redusert fra 3 til 2,5 prosent 1.1 2023, deretter ned til 2 prosent når fellesordningen for AFP etableres. Arbeidsgivers andel økes tilsvarende. Det betyr at vi opprettholder lovens maksimumssatser på sju prosent.

Alle streikende går nå tilbake i arbeid, noe som innebærer at PBL-barnehagene er tilbake til normal drift fra torsdag 17. november etter nøyaktig en måneds streik. Fagforeningen har tidligere aldri vært ute i en så lang streik.

Fagforeningen vil takke våre streikende medlemmer for den imponerende innsatsen de har vist under streiken. Vi ville også takke for all den støtte de streikende har fått underveis, spesielt fra foreldre som selv ble rammet av streiken.

Les Riksmeklerens møtebok/protokoll fra forhandlingene her…

Comments closed

BUDSTIKKA MED REPORTASJETEAM PÅ STREIKEKAFEEN

Vår egen Snorre Ryan, avbildet sammen med Maja Bergan fra Utdanningsforbundet. Foto: JOAKIM S. ENGER

I går fikk de streikende besøk av Budstikka.

Mens megling pågikk hos Riksmekleren tirsdag, fulgte streikende barnehageansatte med fra sidelinjen i Folkets Hus i Sandvika. Budstikka skriver at de forteller om sinne og frustrasjonen blant kollegene. Mens barnehageansatte ventet på siste nytt fra meglingsbordet, gikk det i vafler, strikking og kortspill på streikekafeen i Sandvika. Det er der de streikende holder til mellom økter med streikevakt ved barnehagene.

En av de streikende sier til Budstikka at det er trist å stå i en slik situasjon. «Jeg savner ungene. Og jeg føler med foreldre som kommer i en vanskelig situasjon. Heldigvis opplever jeg at de støtter oss, de forteller at de tenker mye på familier som rammes av streiken».

Samtidig sier en av de andre streikende at kjenner på ulike følelser. Vi er lønnstapere, vi jobber mye og vi er underbemannet. Vi kan ikke også være pensjonstapere.At nyheten om at eierne av Læringsverkstedet har flyttet ut til Sveits, har ikke akkurat gjort streikeviljen hans mindre. Det var enormt provoserende. De tråkket på noen som ligger nede.

Varer konflikten til jul, så skal vi klare det med denne gjengen her, sa Snorre Ryan, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Bærum. Men vi er klare til å gå tilbake på jobb i morgen, sett at de ansatte i dag får en løsning som er akseptabel og anstendig, sa Maja Bergan, som er organisasjonstillitsvalgt i Utdanningsforbundet Bærum.

Comments closed

STOPP UTBETALINGENE TIL STREIKEBARNEHAGENE

Bærum kommune kan ikke fortsette med utbetalinger til de private barnehagene som er i streik, skriver fagforeningslederen i Budstikka i dag.

I et innlegg i dagens Budstikka tar vår fagforeningsleder opp problemet med at kommunene forsetter å betale tilskudd til de streikende barnehagene. At disse utbetalingene må stoppes er hennes klare oppfatning, for slike utbetalinger er med på å forlenge streiken.

Hun avslutter innlegget med: I dag kan de private barnehageeierne smilene løpe til banken og se at kontoene fylles opp av de kommunale tilskuddene. Dette mens de streikene kjemper for en rettferdig pensjon og foreldrene har store problemer med å få dagene til å gå opp. Nå må politikerne også her i Bærum reagere og få stoppet utbetalingene, samtidig kreve tilbake det som er for mye utbetalt.

Les hele innlegget på Budstikka sin nettside her…

Comments closed

INGEN ENIGHET I PBL MEKLINGEN

Skuffelse preget arbeidstakerorganisasjonene etter brudd i den frivillige meklingen. Nå tas enda flere barnehageansatte ut i streik.

Partene satt i to dager i frivillig mekling, men ble altså ikke enige. Neste sjanse til å få en slutt på streiken er 15. november, da er det tvungen mekling.

Etter det nye streikeuttaket er nå over 3.100 ute i streik. Allerede kommende mandag 13. november tas ytterligere 500 medlemmer fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet ut i streik og da øker streikeuttaket til 3.600 streikende.

Comments closed

INNSPILL TIL KOMMUNEBUDSJETTET

Fagforeningen har sendt politikerne vårt innspill til kommunebudsjett (BØP) for 2023-2026.

På plasstillitsvalgtseminaret ble kommende kommunebudsjett diskutert og innspill ble sendt oss i ettertid.

I innspillet vårt som går til sektorutvalgene, Formannskapet og Kommunestyret la vi vekt på forhold som gjelder de ansatte i Bærum kommune.

Vi foreslår tilskudd til videre- og etterutdanning og tilskudd til sosiale tiltak for ansatte. At det gjeninnføres ansvarsgodtgjørelse i pleie- og omsorg ved institusjonene, samt innføre godtgjørelse for ansatte som er mentorer for studenter og lærlinger. Vi ønsker også at bemanningen styrkes, både innen PLO og barnehage, og opprette ressurspool på disse områdene.

Vi vil i Utvalg for samarbeid følge opp våre innspill og har lagt inn både forslag til bevillinger og verbale forslag. Dette utvalget har møte på budsjettsaken tirsdag 8.11.  

Les hele fagforeningens innspill her…

Se fagforeningens forslag til budsjett her…

Comments closed

PBL-STREIKEN: FRIVILLIG MEKLING 

Partene i barnehagestreiken er enige om å møtes til frivillig mekling i dag mandag kl 12.00.

I det streiken er på vei inn i sin fjerde uke møtes partene i PBL-konflikten hos Riksmekleren i dag 7. november klokken 12.00

Partene har hatt flere uformelle samtaler i løpet av barnehagestreiken, og etter sist torsdag ble samtalene vurdert som såpass konstruktive at partene ble enige om å gå inn i en frivillig mekling.

Selv om det mekles vil streiken pågå for fullt inntil et eventuelt resultat foreligger.

Comments closed

NY OPPTRAPPING AV BARNEHAGESTREIKEN

Det er varslet nye streikeuttak fra onsdag.

I dag er rundt 2.400 PBL ansatte tatt ut i streik.
Torsdag varslet Fagforbundet arbeidsgiver om plassfratredelse for ytterligere 414 medlemmer, samtidig som Utdanningsforbundet varslet nye uttak av 300 av sine medlemmer. Uttakene gjelder fra og med onsdag 9. november. Fra denne dag vil det være over 3.100 ansatte ute i streik.

Seks av disse siste uttatte er fra vår fagforening. Dette er medlemmer som har meldt seg inn i Fagforbundet etter at streiken startet og er ansatt i en av de barnehagene som allerede er ute i streik.

Dette er femte streikeuttak og viser at opptrappingen fortsetter med full styrke. 

Comments closed

BEFOLKNINGEN STØTTER BARNEHAGESTREIKEN

Mer enn 8 av 10 støtter de streikende.

En fersk undersøkelse som Respons analyse har gjort for Utdanningsforbundet viser kraftig støtte til de streikende i PBL-barnehagene. Mer enn åtte av ti i befolkningen støtter streiken.

Undersøkelsen viser at 82 prosent av befolkningen støtter barnehagestreiken. Det er en veldig klar melding til styret i PBL.

Fagforeningen er ikke overrasket over at befolkningen støtter streiken. Vi får dermed håpe at PBL- styret også kjenner sin besøkstid og kommer opp med et akseptabelt forslag som kan løse konflikten.

Comments closed

STOR STREIKEMARKERING

Foto: Katherine Geard

Over 800 streikende gikk i streikedemonstrasjon

Onsdag samlet over 800 streikende i PBL konflikten til demonstrasjon på Eidsvolls plass i Oslo. Fagforeningen deltok med alle våre streikende og hovedtillitsvalgte med fanen vår. Etter appeller marsjerte  demonstrantene til hovedkontoret til PBL og deretter til kontoret til Læringsverkstedet. Det ble en flott markering av en viktig streik.

Streiken er trappet ytterligere opp og omfatter nå 2.435 ansatte, hvorav rundt halvparten er fra Fagforbundet. Det er stor streikevilje blant de streikende, og det merker vi godt på våre streikemøter som holdes daglig på Folkets Hus. Det er også daglig streikevakter ute på de streikendes barnehager. Vi har ikke vært så heldig med streikeværet, men humøret hos de streikende er på topp.

Streiken er nå inne i sin tredje uke. Det er ingen formell kontakt mellom partene. Riksmekleren har innkalt partene til tvungen megling 15. november. Da er det 30 dager siden streiken startet.

Comments closed

BARNEHAGE-EIERE FLYTTER TIL SVEITS

Foto: Anders Wiklund

Mens det er streik i Læringsvekstedets barnehager, flytter eierne til Sveits med sin barnehageformue på 2,45 milliarder.

Læringsverkstedet er en av PBL barnehagene hvor det nå er streik. Her hevdes det at de ikke har råd til å betale en rettferdig pensjon for sine ansatte. Det er ekteparet Hans Jacob og Randi Sundby som eier Norges største barnehagekjede Læringsverkstedet, med rundt 240 barnehager. Bare i 2018 satt eierne igjen med et overskudd fra barnehagedriften på over 100 millioner kroner før skatt.

Eierne har tjent over to milliarder på skattefinansierte barnehager. Nå har de flyttet til Sveits. Blir de boende utenlands i fem år og selger aksjene i selskapet sitt, kan de slippe å betale 980 millioner kroner i skatt til Norge, anslår skatteekspert. Det er Fagbladet som skriver om saken først.

Hans Jacob Sundby sitter også i styret i Private barnehagers landsforbund (PBL). Dette er arbeidsgiverforeningen som hevder at de private barnehage-eierne ikke har råd til gi de ansatte en anstendig pensjon, mens de selv tar sine milliarder og flytter utenlands. Uanstendig er det rette ordet her.

Comments closed

STREIKER FOR RETTFERDIG LØNN

«PBL har råd, hvis de vil,» skriver Fagforeningslederen i Budstikka.

Fagforbundet streiker for en rettferdig pensjon, skriver vår fagforeningsleder Zlata Ljubicic i et innlegg i Budstikka i dag.

Streiken handler om to ting: Hvor mye som hvert år skal settes av til pensjon, og hvordan ordningen for avtalefestet pensjon skal utformes. Det er ikke lite penger det er snakk om. Barnehageansatte i PBL taper store summer på dagens pensjonsordning i PBL – mange vil få opptil 70.000 kroner mindre utbetalt i pensjon hvert år sammenlignet med ansatte i offentlige barnehager.

Hun skriver videre at kravet er en rimelig og rettferdig pensjon. Fagforbundet sier nei til reduksjon i fremtidig pensjon, og vi vil ha en pensjonsordning som er like god som den for barnehageansatte i kommunene. PBL hevder det blir for dyrt å gi våre medlemmer en anstendig pensjonsordning. Det stemmer ikke. Private barnehager får dekket utgiftene til pensjon gjennom overføringer fra det offentlige. PBL har råd – hvis de vil.

Les hele innlegget i Budstikka her…

Comments closed