Press "Enter" to skip to content

NÅ KAN DU SØKE PÅ LEILIGHETEN I ELVIRIA

Har du lyst å leie leiligheten i Elviria, kan du søke nå.

Nå kan du søke på leie av vår leilighet i Elviria for 2024. Søknadsfristen for leie i første halvår er 20.11 og tilbakemelding om tildeling vil bli gitt medio desember. For annet år er fristen 31.3. Du kan likevel sende oss søknaden for hele året allerede nå. Det vil bli gitt tilbakemelding på søknaden på halvår tidlig i desember.