Press "Enter" to skip to content

Måned: oktober 2023

HAR DU TATT SESONGINFLUENSAVAKSINE?

GRATIS VAKSINE FOR ANSATTE I BÆRUM KOMMUNE

Alle som er ansatt i Bærum kommune og ønsker årets sesonginfluensavaksine kan få den gratis.

Hvis det ikke er avtalt tid for vaksinering på din arbeidsplass, kan du selv ordne det.

Det er drop-in vaksinering på følgende steder og tidspunkt:  
*I Kommunegården («Hagen») 02 og 09.11 kl. 0930-1400,
* på Rud (Olav Ingstads vei 2, 1351 Rud), 16.11 kl. 0930-1400
*og på Høyrabben (Høyrabben 4, 1336 Sandvika): 31.10 kl. 1200-1500.

Dette er et bra tilbud som alle som ønsker det bør benytte seg av. 

Comments closed

NÅ KAN DU SØKE PÅ LEILIGHETEN I ELVIRIA

Har du lyst å leie leiligheten i Elviria, kan du søke nå.

Nå kan du søke på leie av vår leilighet i Elviria for 2024. Søknadsfristen for leie i første halvår er 20.11 og tilbakemelding om tildeling vil bli gitt medio desember. For annet år er fristen 31.3. Du kan likevel sende oss søknaden for hele året allerede nå. Det vil bli gitt tilbakemelding på søknaden på halvår tidlig i desember.

Comments closed

MER OM DEN NYE SÆRALDERSREGLEN

WEBINAR OM NY SÆRALDERSPENSJON

Foto: Birgit Dannenberg

Siden forhandlingsresultatet for særalderspensjon ble klart har Fagforbundet fått mange henvendelser på om vi kan informere om dette i videoer eller webinarer.

Fagforbundet har nå spilt inn to webinarer der Steinar Fuglevaag, Fagforbundets pensjonsekspert, forklarer resultatet for de med særalderspensjon.

Har du spørsmål om særalderspensjonen så bør du sjekke ut dette webinaret.

Trykk her for webinaret…

Comments closed

ALMANAKK 2024

NY ALMANAKK KAN NÅ FORHÅNDSBESTILLES.

Har du begynt planleggingen for 2024? Fagforbundets medlemsalmanakk kan nå forhåndsbestilles.  Som medlem bestiller du den selv og den er gratis.

Almanakk 2024 bestilles i nettbutikken eller på telefon 21509493 og blir sendt i posten til medlemmene som bestiller i slutten av november. Forbundet betaler også porto.

Comments closed

LO FAVØRs ADVOKATFORSIKRING

Nå er det igjen mulig å få advokatforsikring gjennom Fagforbundet 

Fagforbundet har for en periode frem til 30. oktober gjenåpnet muligheten til å tegne kollektiv advokatforsikring. 

Fagforbundet innførte LOfavør Advokatforsikring i 2022, hvor medlemmer får enkel tilgang på advokathjelp i privatlivet. Med den kollektive avtalen betaler du kun 82,- per måned, mens forsikringen koster 194,- per måned når man tegner den individuelt gjennom LOfavør.

Fagforeningen har fått flere henvendelser fra medlemmer som ikke har tilsluttet seg denne medlemsfordelen, men som likevel ønsker den. Nå er det åpnet opp i en periode frem til 30. oktober, slik at de som ønsker det kan bestille forsikringen og tilslutte seg den kollektive avtalen til den gunstigere prisen på kr 82,- per måned.

Comments closed

NÅ PÅ KINO: SULIS 1907

EN FILM OM EN HEROISK ARBEIDKAMP

Nå er storfilmen om arbeideropprøret i gruvesamfunnet Sulitjelma i 1907 kommet på kino. Filmen forteller en viktig del av norsk arbeiderhistorie og LO er stolt samarbeidspartner. Nils Gaups film er om klassekampen som ble ført i det tøffe gruvesamfunnet i Suli

«Sulis 1907» gir et historisk bilde av arbeidsliv og arbeiderkamp på begynnelsen av 1900-tallet og starten på fagbevegelsen. Regissør Nils Gaup har også kalt filmen en «anti-Trump film» og mener den har paralleller til vår tid, der felleskap og det å stå sammen for saker man tror på, agitasjonens kraft og likeverd er sentralt.

Filmen skildrer arbeidslivet i det tøffe gruvesamfunnet i Sulis frem til 13. januar 1907 da gruvearbeiderne hadde fått nok av livsfarlige arbeidsforhold og grov underbetaling.  Denne dagen dro 1000 av dem fra gruvene oppe i de bratte fjellene og ned til det islagte Langvannet. Der samlet de seg til et massemøte og etablerte på sparket ti lokale fagforeninger.  Fjorten dager senere hadde de nye fagforeningene over 1600 nye medlemmer.

Opprøret i Sulis er fagforeningshistorie, men det er også Norges historie. I dag er revolveren som var et hyppig brukt våpen i datidens arbeidskonflikter, byttet ut med streikevåpen, lockout, lov- og avtaleverk og arbeidsrett for å avgjøre tvister og konflikter.

Dette er en film som alle bør se. Den gir et skremmende bilde av arbeidsforholdene den gangen og hvilken kamp arbeiderne måtte gjennom for å få mer levelige vilkår. Uten slike kamper ville vi hatt et helt annet samfunn i dag. Vi har mye å takke disse uredde arbeiderne for.

Comments closed

SLIK ER DEN NYE SÆRALDERSPENSJONEN

FEM SPØRSMÅL OG SVAR OM DEN NYE ORDNINGEN

Over 200.000 offentlig ansatte har fått en ny ordning for særalderspensjon, men det er foreløpig ikke bestemt hvilke yrkesgrupper som skal få den nye pensjonsordningen. Det vil det bli forhandlinger om senere i år.

Det er mange som har stilt spørsmål om de nye reglene. Det er utarbeidet noen spørsmål og svar om de hovedspørsmålene som har blitt stilt om den nye ordningen. Dette er noen faktaopplysninger om de nye reglene.

Fagforeningen håper disse spørsmålene og svarene gir noen viktige opplysninger om hvordan særalderspensjonen blir i fremtiden. Så venter vi spent på forhandlingene om hvilke grupper som blir tilsluttet ordningen.

Les spørsmålene og svarene her…

Comments closed

STAVANGER KOMMUNE GARANTERER FOR LÅN TIL ANSATTE

LÅNEORDNING FOR KOMMUNALT ANSATTE I STAVANGER

I røde Stavanger er det ikke nok med gratis kollektivtransport, nå innføres det også en kommunal låneordning for kommunalt ansatte sykepleiere, helsefagarbeidere og lærere, skriver Dagsavisen.

De som ikke har foreldre å gå til for å skaffe 15 prosent egenkapital, kan få lån hos kommunen til lav rente, skriver avisen videre.

I Bærum er det dyrt å skaffe seg bolig og egenkapitalen er viktig. Det er her i kommunen vanskelig å rekruttere og beholde ansatte både innen helseområdet og i barnehagene. Da kan en slik låneordning være med på å tiltrekke seg og beholde viktig arbeidskraft.

Fagforeningen synes dette er en glimrende ordning som nå gjennomføres i Stavanger og vil foreslå at dette også innføres her i Bærum kommune. Samtidig er vi spent på om et høyrebyrådet vil følge opp denne ordningen.

Comments closed

LØNNSKALKULATOREN ER OPPDATERT

KALKULATOR FOR KOMMUNEANSATTE

Lønnskalkulatoren for kommuneansatte er tilbake på forbundets nettside, etter en oppdatering. Her kan du regne ut alt fra årslønn til timelønn, se lørdags, søndags- og nattillegg, samt pensjonspremie.

I det siste kommuneoppgjøret for kommuneansatte ble det systemet for kvelds- og nattillegg endret. Endringen av satser og oppdeling av natt/kveldstillegg ligger nå inne i den oppdaterte lønnskalkulatoren. Kalkulatoren er å finne på forbundets nettside.

Fagforeningen må berømme forbundet for å ha fått frem en kalkulator som er lett å bruke. Veldig bra.

Trykk her for å komme til lønnskalkulatoren…

Comments closed

OPPFØLGNINGSSPØRSMÅL OM CARPE DIEM FRA RØDT I FORMANNSKAPET

KOMMUNEDIREKTØREN HAR SVART PÅ RØDTS STEIN STUGU SINE SPØRSMÅL OM SITUASJONEN PÅ CARPE DIEM

På bakgrunn av alle Fagforbundets bekymringsmeldinger fra ansatte ved Carpe Diem og det som fremkom på denne internettsiden om situasjonen, har Stein Stugu fra Rødt stilt flere spørsmål til Kommunedirektøren.

Representanten Stugu skriver innledningsvis til spørsmålene: «Meldingene synes å tegne et bilde av store problemer på Carpe Diem, både med kraftig underbemanning, for mye vikarbruk og manglende bemanning til å forebygge tendenser til vold fra pasienter».

Dette var mange detaljerte spørsmål som Kommunedirektøren har besvart skriftlig i fem punkter.  For øvrig har tjenestelederen ved Carpe Diem nå søkt og fått innvilget permisjon fra stillingen frem til nyttår. Kommunalsjef Therese Nitter funger også som tjenesteleder inntil videre.

Les spørsmålene og svarene her…

Comments closed