Press "Enter" to skip to content

TRUER MED Å KNEBLE SAMARBEIDSUTVALGET

I siste møte i Formannskapet tok flere høyrerepresentanter til ordet for å redusere Samarbeidsutvalgets mulighet til å vedta forslag til kommunebudsjettet.

Under budsjettbehandlingen i Formannskapet onsdag tok flertallsrepresentanter opp budsjettbehandlingen som var foregått i Samarbeidsutvalget, hvor blant annet noen av Fagforbundets forslag ble vedtatt. Disse forslagene ble vedtatt mot flertalspartiene stemmer, men fikk støtte av AP, SV og de tre tillitsvalgtsrepresentantene.

I Formannskapet hevdet Høyres gruppeleder at vi ikke kan ha det slik.  Samarbeidsutvalget burde, etter partiets mening, ikke ha anledning til å komme med budsjettforslag og at de ville se på utvalgets reglement og mandat i forbindelse med konstitueringen etter kommunevalget. Han fikk støtte av Venstre, men både AP og Rødt forsvarte dagens ordning i klare ordelag.

Etter fagforeningens oppfatning må det være både riktig og nødvendig at Samarbeidsutvalget, hvor tillitsvalgte er representert, kan fremme forslag til budsjettet. Et vedtatt bevillingforslag i Samarbeidsutvalget er avhengig av at det løftes frem i Formannskapet og som kjent tas den endelige avgjørelsen på alle budsjettforslag i Kommunestyret hvor det bare er folkevalgte representanter som sitter.  

Forslag til kommunebudsjettet fra tillitsvalgte i Samarbeidsutvalget synliggjør synspunktene til representantene for ansatte på saker som opptar de ansatte og som de ønsker å prioritere i budsjettet. Fagforeningen henstiller på det sterkeste mot å komme med forslag til nytt innskrenkende reglement, da dagens ordning har fungert utmerket i mange kommunestyreperioder. Det at flertalspartiene i noen få tilfeller kommer i mindretall bør ikke gi grunnlag for vedtektsendringer. Slike vedtak som flertalspartiene ikke er fornøyd med, vet vi av erfaring at de stemmer ned i Formannskapet.   

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.