Press "Enter" to skip to content

REGJERINGENS FORSLAG FOR Å STYRKE ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTATT

Et flertall i Stortinget stemte i siste møte for en endring i arbeidsmiljøloven som styrker ansattes rett til hele stillinger.

Regjeringen fikk flertall i Stortinget for sitt forslag om å utvide Arbeidsmiljøloven som styrker ansattes rettigheter, da saken ble behandlet i siste stortingsmøte. Forslaget ble støttet av SV og Rødt og dermed var flertall sikret. Lovforslaget styrker ansattes rettigheter i arbeidslivet.

Vedtaket lovfester at hovedreglen i arbeidslivet skal være at folk skal ansettes på heltid. Arbeidsmiljøloven ble utvidet med seks viktige punkter som alle styrker ansattes rettigheter. Her har Regjeringen fulgt opp det de lovet før valget. Det er Fagforeningen svært godt fornøyd med.

Dette er svært viktige lovendringer og Fagforeningen vil nå stå mye sterkere i sine krav om ansattes rettigheter til utvidet stilling og til heltidsstillinger. Deltidsansatte vil også ha krav til ledige ekstravakter. Dette er lovendringer som Fagforeninger vil følge opp ovenfor arbeidsgiver.

Les alle lovendringene Stortinget stemte ja til her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.