Press "Enter" to skip to content

KONTORLANDSKAP GJØR DEG OFTERE SYK

Ny studie viser høyere sykefravær i kontorlandskap

Arbeidstagere i åpne kontorlandskap med faste plasser har høyere risiko for sykefravær sammenlignet med de som har eget kontor.  Det viser en ny studie gjort av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Sannsynligheten for sykefravær var 32 prosent høyere for de som jobbet i åpent landskap med fast plass sammenlignet med de som har eget kontor, fremgår det av studien.

Hvorfor flere blir syke i åpne kontorløsninger, sier ikke studien noe om, men tidligere studier gir flere mulige svar. Økt smitterisiko er én av mange forklaringer. Det rapporteres også om mye støy og forstyrrelser i åpne kontorlandskap som kan gjøre det vanskelig å konsentrere seg om arbeidet.

Studien er også blant de første til å undersøke sammenhengen mellom tilgang til hjemmekontor og sykefravær. Forskerne fant at arbeidstakere med mulighet til å jobbe hjemmefra hadde lavere sannsynlighet for sykefravær enn de uten denne muligheten.  Og stikk i strid med forventingene, viser det seg at det er større forskjeller mellom eget kontor og kontorlandskap blant ansatte som har muligheten til å ta hjemmekontor. For de med både eget kontor og muligheten for å jobbe hjemmefra var sannsynligheten for sykefravær spesielt lav, mens tilgang til hjemmekontor ikke hadde den samme effekten for de som jobber i kontorlandskap.

Fagforeningen har vært skeptisk til den omfattende bruken av kontorlandskap. En av grunnene er de negative tilbakemeldingene som kommer fra de ansatte. Kommuneadministrasjonen har jo nå flyttet inn i nye kontorlandskap og det blir spennende å følge utviklingen der.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.