Press "Enter" to skip to content

DE LAVTLØNNEDE VANT

De med lavlønnstillegg kommer best ut av oppgjøret.

Med det nye lavlønnstillegget og generelle tillegget, er det de som får lavlønnstillegg som kommer best ut, det er i bransjer hvor det i gjennomsnitt er lav lønn, sier Fafo forsker Kristine Nergaard til E24.

Hun opplyser at de som har «vunnet» er de som enten har fått lavlønnstillegg eller som ville hatt problemer med å hente ut penger lokalt. Forskeren mener dette er et oppgjør som vil gi kjøpekraftsforbedring. Ser man på summene så har det aldri vært så høye generelle tillegg. Hun konstaterer at det er lenge siden man har sett så høye lønnstillegg.

Videre sier hun til E24 at det samtidig er lenge siden vi har sett så høy prisvekst. Dette er et oppgjør som vil gi kjøpekraftsforbedring. Ser man på summene så har det aldri vært så høye generelle tillegg, avslutter hun.

Fagforeningen registrerer at LOs ønske om et lønnsoppgjør som skulle løfte de lavtlønnede er innfridd, samtidig som de har fått en akseptabel lønnsramme.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.