Press "Enter" to skip to content

FORHANDLINGSSTART I KOMMUNESEKTOREN UTSETTES

Lønnsforhandlingene for kommunene utsettes grunnet den pågående streiken.

Partene i tariffoppgjøret i kommunesektoren ble i går enige om inntil videre å utsette den planlagte forhandlingsstarten torsdag 20. april, på grunn av streiken i frontfaget. Rammen i frontfaget er normgivende for de andre lønnsoppgjørene som kommer på løpende bånd utover våren.

Forhandlingsleder Tor Arne Gangsø i KS tror ikke streiken i privat sektor vil få store konsekvenser for forhandlingene i offentlig sektor utover en eventuell utsettelse. Han tror heller ikke det øker sjansen for flere streiker.

Fagforeningen er enig i at det er naturlig at streiken også får konsekvenser for forhandlingene i kommunesektoren, da vi ikke har fått på plass frontfagsrammen. Streiken viser at LO står sterkt på for at alle skal få økt kjøpekraft.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.