Press "Enter" to skip to content

STREIK I PRIVAT SEKTOR

Det ble brudd i forhandlingene mellom LO og NHO. Nær 23 000 LO medlemmer ut i streik fra i dag.

Søndag ettermiddag sa LO nei til riksmeklerens skisse, da denne ikke tok opp i seg LOs krav. Dermed er det brudd i meklingen mellom LO og NHO, og ca. 23 000 LO-medlemmer ble tatt ut i streik fra i dag kl. 06.00

LO krevde økt kjøpekraft for alle sine medlemmer og et løft for de lavlønte. NHO har valgt å avvise våre krav, og sender dermed landet ut i streik, uttaler LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Mange bedrifter går veldig godt og overskuddene er høye. Norske bedrifter har skyhøy lønnsomhet. Vi skal selvsagt ha vår del av kaka, fortsetter LO-lederen.

Streiken trappes opp allerede fredag. Da utvides streikeuttaket med ytterligere 16 561 medlemmer. Dermed vil 38 000 LO-medlemmer fra fredag være tatt ut i streik.

Forslaget til løsning hadde, etter hva fagforeningen har forstått ut ifra media, en ramme på 5,2 %. Problemet var at 1,9 % av rammen skulle forhandles lokalt. Dette blir nærmest papirpenger å regne, da mange ansattebedrifter ikke har lokale forhandlinger og mange andre vil heller ikke kunne få så store lokale tillegg. Dette vil medføre at de med dårligst lønn i dag, igjen ville bli tapere. Noen ville sitte igjen med tillegg ned mot 3-tallet. Dermed ville det bare bli økt kjøpekraft for de som i dag allerede har høyest lønn. Det kunne LO ikke akseptere. Kravet er at alle skal få økt kjøpekraft, noe NHO ikke ville innfri.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.