Press "Enter" to skip to content

FRYKTER FLERE ARBEIDSLEDIGE

LO trapper opp kritikken av Norges Banks rentepolitikk

LO gir ros til regjeringen for økt bruk av oljepenger, men trapper opp kritikken av Norges Banks rentepolitikk. Det er fornuftig i dagens situasjon. Når rentene er koblet til utlandet, må statsbudsjettet kobles enda mer til innenlandsøkonomien, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

Samtidig med at budsjettet ble publisert, publiserte også LO en rapport om konjunkturutsiktene. Her opprettholder organisasjonen sin krasse kritikk av Norges Banks rentepolitikk. LO skriver i rapporten at Norges Banks rentepolitikk har gitt høyere arbeidsledighet, og at denne politikken vil føre til høyere arbeidsledighet framover – høyere enn det Norges Bank selv anslår.

LO mener at regjeringen må kompensere for Norges Banks rentepolitikk ved å bruke mer oljepenger for å oppfylle målet om full sysselsetting. Det er derfor LO er fornøyd med at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett øker bruken av oljepenger.

Fagforeningen er enig med LO om at mye av inflasjonen grunnes høye importpriser som delvis igjen skyldes lav kronekurs. Det langt fra sikkert at det å øke rentene hver gang USA og Europa gjør det har så stor effekt, så lenge disse landene allerede har en høyere rente enn her i landet. Hvorfor skulle utlendingene kjøpe norske kroner da de får bedre renter for pengene sine andre steder? Norges bank selger milliarder av norske kroner hver uke, som er nok en viktig årsak til den svake norske kronekursen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.