Press "Enter" to skip to content

NY LØNN FRA JUNI 

Ekstra lønnskjøring for etterbetaling for mai.

I årets lønnsoppgjør som gjelder kapitel 4, ble Fagforbundet og de andre forbundene enige med KS uten hjelp av meglingsmannen. Virkningsdatoen for oppgjøret er 1. mai.  Ansatte i kommunen har fått gammel lønn utbetalt den 12. mai. Det medfører at det blir en etterbetaling for denne måneden.  

Fagforeningen har vært i kontakt med lønnsavdelingen som opplyser at det blir en lønnskjøring 30. mai hvor etterbetalingen for mai blir utbetalt og at det blir ny lønn fra lønnsutbetalingen i juni.

For øvrig skal de lokale lønnsforhandlingene i kapitlene 3 og 5 være avsluttet innen utgangen av juni.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.