Press "Enter" to skip to content

HØYRE ØNSKER MER PRIVATISERING

LO har gått gjennom Høyres programmer i Norges 20 største kommuner.

Det er kanskje ingen overraskelse at Høyre ønsker mer privatisering. LO har gått gjennom Høyres programmer til kommunevalget i Norges 20 største kommuner. Alle disse kommunene ønsker å prioritere mer privatisering, skriver FriFagbevegelse om saken. Høyre ønsker å innføre eller styrke fritt brukervalg, og de fleste vil ha fler privatskoler, eller privat drift av skolebygg, flere private barnehager og mer privat eldreomsorg, ifølge LOs undersøkelse.

Vi ser også i Bærum kommune at Høyre har vært en pådriver for mer privatisering. Det siste er det nye sykehjemmet på Oksenøya som ble privatisert, med de utfordringene det har medført. På barnehagesektoren er over 60 % av barnehagene i Bærum drevet av private, hvor eierne tar ut store overskudd.

Fagforeningen ønsker at alle velferdstjenester skal drives av kommunen selv. Vi mener at midler som det offentlige bevilges til slike viktige tjenester for innbyggerne, skal gå til å øke kvaliteten på tilbudet og ikke i «lomma» til private drivere.  

Les FriFagbevegelses omtale av saken her…