Press "Enter" to skip to content

KLAR TIL Å TA IMOT BARNA

Fagforeningslederen omtaler i en artikkel i Budstikka situasjonen i barnehagen og SFO

Nå i august starter tusenvis av spente barn i barnehage, skole og SFO. Fagforbundets medlemmer venter også spent i døra, klar for å gjøre en innsats for å sikre dem en trygg og innholdsrik oppvekst, skriver vår fagforeningsleder Zlata i en artikkel i Budstikka.

De ansatte er nøkkelpersoner for at alle våre små håpefulle får like forutsetninger i oppveksten. Fagforbundet har derfor i lang tid jobbet for flere ansatte i barnehagen. Det må til for å sikre at barnegruppene skal ha en størrelse som gir trygghet for både barn og voksne – og som sikrer et godt tilbud, skriver hun videre.

Hun tar i artikkelen også opp problemet her i Bærum med å skaffe vikarer i barnehagene og Fagforbundets forslag om å opprette en vikarpool med faste og hele stillinger. Dette har fagforeningen tatt opp gjentatte ganger, uten å få politisk gjennomslag. Hun er tydelig på at politikerne har et ansvar her som de ikke kan løpe fra.

Hun har et håp om at de mange nye kommunestyrerepresentantene som nå blir valgt, har et mer pragmatisk syn på en slik vikarpool og som dermed kan være med på å løse vikarkrisen. Det kan ikke fortsette slik det er i dag.

Les hele artikkelen her …

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.