Press "Enter" to skip to content

BUDSTIKKA FØLGER OPP UROEN VED CARPE DIEM

BUDSTIKKA HAR HATT EN SERIE OPPSLAG DEN SISTE UKEN OM FORHOLDENE VED CARPE DIEM

Etter at Fagforbundets bekjentgjøring om alle de bekymringsmeldingene fagforeningen hadde fått fra ansatte ved Carpe Diem (CD), har Budstikka hatt flere reportasjer om saken

Avisen startet saken, etter tydeligvis å ha lest denne internettsiden, med et intervju med fagforeningsleder Zlata Ljubicic. De fulgte deretter opp med et langt intervju med Fagforbundets plasstillitsvalgt, Kavitha Laxmi. Under tittelen: Flere har angst for å gå på jobb, det går utover beboerne. Her ble også kommunalsjef Nitter intervjuet. I ettertid har Budstikka hatt intervjuer både med andre ansatte, pårørende og tjenesteleder Johnsrud ved CD. 

Sist ut fikk avisen synspunkter fra posisjonspolitikerne Barstad Sanner fra Høyre, og Espelien fra FrP. Disse var uenige. Espelien mente budsjettet ved CD var stort nok, mens Barstad Sanner er villig til se på muligheten for økt bevilling. Ikke så ofte disse to er uenige. Opposisjonspolitikerne Thilde Børsum fra Ap og Stugu fra Rødt er tydelig på at bemanningen ved CD må økes. Dette støttes også av LOs lokale representant Mortensen.

Fagforbundet har nå sendt en liste til kommuneledelsen med forslag til strakstiltak ved CD. Listen er utarbeidet av fagforeningslederen i samarbeid med ansatte og lokal PTV.

Fagforeningen ser frem til en fortgang i arbeidet med å bedre forholdene ved Carpe Diem både for brukere og ansatte og vil følge opp dette videre.

Les fagforeningens forslag til strakstiltak her…

Les mer fra Budstikkas intervju med fagforeningsleder, PTV og kommunalsjef her…