Press "Enter" to skip to content

KOMMUNEDIREKTØREN ORIENTERTE FORMANNSKAPET OM CARPE DIEM

KOMMUNEDIREKTØREN TAR TILBAKEMELDINGENE FRA ANSATTE OG PÅRØRENDE PÅ STØRSTE ALVOR.

Kommunedirektør Geir Aga holdt i går en orientering til Formannskapet om situasjonen på Carpe Diem. Her opplyste KD at han tar informasjonen som er mottatt fra ansatte og pårørende om utfordringen på driften, turnuser og arbeidsmiljø på største alvor. På bakgrunn av disse tilbakemeldingene vil KD sette i gang noen strakstiltak.

Dagens turnus skal gjennomgås avdelingsvis med god ansatteinvolvering. KD var tydelig på at det er viktig å opprette et godt samarbeid og god dialog, da mange av fagforeningens medlemmer ikke har opplevd å ha hatt denne medvirkningen så langt. Han var også tydelig på at involvering fra ansatte er viktig i den prosessen som nå starter.

Det vil nå gis ytterligere ressurser for gjennomgang av driften, bemanningsplaner, turnuser og arbeidsplaner. Dagens driftskostnader og administrasjonskostnader skal også gjennomgås. Aga var også opptatt av å prioritere omsorgsbehovet for dagens beboere og at de skulle se på bemanningen i de avdelingene hvor ressursbehovet er størst. Samtidig er det nå også demensrådgivere på plass.

Dette var en god orientering av KD og fagforeningen ser frem til det samarbeidet det nå legges opp til. For øvrig ble det allerede i går besluttet i MBM på Carpe Diem at VIB organiseringen, som ble påbegynt 4.9, nå avsluttes den 18.9.