Press "Enter" to skip to content

Fagforbundet krever høyere lønn i kommunesektoren

Fagforbundet og LO Kommune har stilt krav overfor arbeidsgiverorganisasjoner
i offentlig sektor om økte ubekvemstillegg for ansatte som på ulike vis er berørt av koronapandemien. Det gir en ordning som treffer de som har økt belastning på ubekvemme tider som følge av arbeidet med koronapandemien, mener LO Kommune.

Fagforbundet krever at alle ansatte som har fått en økt belastning med kveld/nattarbeid og helgearbeid på grunn av utbruddet får et forhøyet lørdags- og søndagstillegg på kr 50,-, og et økt kvelds- og nattillegg på kr 24,-. Kravet gjelder alle tjenester med økt belastning, men det er særlig viktig å sikre at deltidsansatte får en kompensasjon.

For oss er det viktig å få til en avtale som omfatter alle som er berørt, både deltids- og heltidsansatte innen pleie- og omsorg og andre, uansett yrkesbakgrunn. Belastningen er like stor om du er renholder, portør eller hva det nå måtte være, sier forbundsleder Mette Nord i en pressemelding.

Les hele saken her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.