Press "Enter" to skip to content

Måned: oktober 2020

FAGFORBUNDETS MEDLEMMER SA JA TIL LØNNSOPPGJØRET

Et tydelig flertall blant LO Kommunes medlemmer som stemte har sagt ja til årets lønnsoppgjør i kommunene. Samtidig var det et betydelig mindretall  som ikke var fornøyde med oppgjøret og stemte nei. Blant annet et stort flertall i Sykepleierforbundet. Også i Utdanningsforbundet ble resultatet forkastet. I alt 59 prosent av Fagforbundets medlemmer som stemte sa ja, mens et mindretall på 37 prosent stemte nei, i tillegg var det noen blanke stemmer.

Vi er glade for at flertallet av medlemmene har tatt inn over seg alvoret som pandemien har satt oss i og akseptert at dette ble et unntaksår, også lønnsmessig. Norsk økonomi har fått en alvorlig knekk, noe som merkes i hele arbeidslivet, også i offentlig sektor. Nå står kampen om å bevare arbeidsplassene og unngå nedskjæringer og permitteringer for så mange medlemmer som mulig, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Les mer om resultatet i Fagbladet her …

Comments closed

NÅ BEGYNNER GJENOPPBYGGINGEN AV KOMMUNEGÅRDEN

Kommunegården er ikke i dag noe vakkert syn. Her står bare skallet igjen. Etter å ha revet alt innvendig, vil nå gjenombyggingen starte. Det er ventet at den nye bygningen vil stå ferdig i desember 2021 og at ansatte kan starte innflyttingen i januar 2022. I mellomtiden vil Eyvind Lyches vei fortsette å være tilholdssted for de fleste av de administrative støttefunksjonene.

Her kan dere se noen illustrasjoner av hvordan den nye kommunegården vil se ut

Comments closed

FORTSATT IDRETT PÅ KADETTANGEN

Vår fagforeningsleder Bjørn M Johnsen har skrevet en artikkel som Sandvika-beboer og Ap politikker i Budstikka som han har kalt «Kadettangen trenger den siste finish». Her slår han et slag for at idrettsbanen må renoveres, og at Kadettangen, som er Sandvikas ansikt mot sjøen, blir en verdig del av den flotte promenaden og badestranda.

Les hele artikkelen her…

Comments closed

URAVSTEMNING – bruk stemmeretten

Forslag til ny hovedtariffavtale er nå ute til uravstemning.

Resultatet ved årets lønnsforhandlinger er ikke mye  å rope hurra for, men er på linje med de tariffavtalene som er inngått i andre sektorer. Etter at frontfagene hadde forhandlet ferdig, ble det klart at det ikke var mye å hente her. I så måte var forhandlingsresultatet ikke overraskende. Dette må anses å være et bidrag for å få Norge tilbake på skinnene igjen. Vi i kommunene har vært heldige så langt, mens mange i privat sektor i dag enten er i permisjon eller står uten arbeid.

Dette er ikke tiden for streik, noe som et nei til avtalen vil medføre.  På denne bakgrunn anbefaler fagforeningsstyret medlemmene til å stemme ja ved uravstemningen.  

Les forbundslederens intervju i Fagbladet om resultatet…

Les Odd Haldgeirs intervju i Oss tillitsvalgte…

Comments closed

HØYRE, FRP OG VENSTRE SA NEI TIL GRATIS MUNNBIND TIL ANSATTE

Kommunestyret behandlet i kveld saken om krav av munnbind ved kollektivreiser. 

Kommunestyret vedtok et slik påbud. I møtet fremmet Arbeiderpartiet forslag om gratis munnbind til alle ansatte i kommunen som reiste kollektivt. Dette forslaget fikk støtte av SV, Rødt, PP, KrF og Sp. Men forslaget oppnådde ikke flertall da H, FrP og V stemte imot. Dermed må ansatte selv betale sine munnbind da de reiser til og fra jobb.

Fagforbundet beklager at flertallspartiene ikke kunne være med på et så velbegrunnet forslag.

Comments closed