Press "Enter" to skip to content

HP 2021-2024 ER FREMLAGT – kutter i skole og omsorg

Kommunedirektøren har nå lagt frem forslag til Handlingsplanen (HP) for 2021-2024.

I forslaget legges det opp til en betydelig omstilling av kommunens drift, hvor utgiftene i løpet av HP perioden  skal ned med over 400 millioner kroner. Det foreslås betydelige kostnadsreduserende tiltak for de neste fire år. Kuttene rammer velferdsområdene skole, barnehage og omsorg. Mange av de foreslåtte tiltakene vil ha stor påvirkning på ansattes arbeidssituasjon.

HP forslaget går nå til politisk behandling, først i de enkelte sektorutvalg og deretter i Kommunestyret 3. desember.

Fagforeningen vil som tidligere sende våre innspill til politikerne. Medlemmer som har synspunkter eller meninger til HP forslaget kan sende disse på e-post til fagforeningskontoret.  

Les hele HP 2021-2024 her …

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.