Press "Enter" to skip to content

FORBUNDSLEDER METTE NORD: PRIORITERER PENGER FREMFOR ARBEIDSTID

Når vi må velge mellom arbeidstid og penger, så trumfer pengene, sier Fagforbundets forbundsleder.

Fagforbundslederen tror ikke sekstimersdagen vil toppe lista over prioriterte saker å jobbe med etter landsmøtet til høsten. I et sommerintervju med forbundets eget nettsted sier Nord at hun ser fram til mange interessante debatter på Landsmøtet i oktober, som hun kaller Fagforbundets viktigste politiske verksted. Nord tror pensjon, heltid, styrking av vernet for arbeidstakere og normalarbeidsdagen blir de heteste temaene på landsmøtet.

Det er vel litt typisk at vi er opptatt av sekstimersdagen til landsmøtet. Men så, når vi holder tariffkonferanser i forkant av lønnsoppgjørene og må velge mellom arbeidstid og penger, så trumfer pengene, sier Mette Nord og sier videre at sekstimersdagen er med dem, men ikke på topp.

Et av forslagene som også skal behandles på Landsmøtet er forslaget om redusert kontingent for Fagforbundets medlemmer. Dette nevner ikke Forbundslederen i sommerintervjuet.
Kan det være fordi Landsstyret har delte i synspunktet på dette forslaget? For fagforeningen er dette en viktig sak, hvor vi støtter flertallet som ønsker en kontingentreduksjon.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.