Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDETS LANDSMØTE AVSLUTTET

Dette er de viktigste vedtakene fra Landsmøtet.

459 delegater fra hele landet har brukt uka på å snekre det som skal være Fagforbundets politikk og organisering de neste tre åra. Her er en oversikt over de viktigste sakene som var på dagsordenen:

Den viktigste saken var at det blir billigere å være medlem. På møtets første dag vedtok landsmøtet å sette ned kontingenten fra 1,45 til 1,2 prosent av brutto lønn.

Ny ledelse – Mette Nord ble gjenvalgt som leder i Fagforbundet. Odd Haldgeir Larsen ble også gjenvalgt som nestleder. Helene Harsvik Skeibrok ble ny nestleder i forbundet etter Sissel M. Skoghaug som tidligere i år ble valgt inn i LOs ledelse.

Enstemmig om pensjon – Mange var opptatt av både særaldersgrenser og pensjonsalder under de mange debattene på landsmøtet. Redaksjonskomiteene tok inn følgende formuleringer om det i forbundets nye prinsipp- og handlingsprogram som ble vedtatt: «Fagforbundet mener at alle må sikres en god og verdig pensjon, uavhengig av aldersgrenser. Fagforbundet legger til grunn at det i framtida vil være viktig å sikre gode ordninger for særaldersgrenser.»

Profittforbud – Til nytt prinsipp- og handlingsprogram ble det vedtatt: «Privatisering, konkurranseutsetting og utskilling av offentlige tjenester er ikke løsninga på framtidas utfordringer. Profitt på velferdstjenester må forbys.»

Ungdommene inn i ledelsen – Forbundets yngste medlemmer krevde å bli bedre representert i de styrende organer, og tok kampen for dette på landsmøtet. Det endte med plass i forbundets toppledelse med tale- og forslagsrett. Samtidig ble dagens benevnelse endret fra Forbundsregion tilbake til Fylkeskrets.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.