Press "Enter" to skip to content

Måned: oktober 2022

STREIKEN I PBL BARNEHAGENE FORTSETTER

Fremdeles ingen løsning i PBL barnehagene

Streiken fortsetter og Fagforbundet har tatt ytterligere barnehager ut i streik. Fra onsdag 2. november vil streiken på landsbasis bli trappet opp og da vil om lag 2400 PBL ansatte være i streik landet rundt.

Vi trapper opp barnehagestreiken fordi arbeidsgiverne ikke har noen vilje til å gi de ansatte en rettferdig pensjon, selv om barnehageeierne absolutt har råd til dette, sier forhandlingsleder Anne Green Nilsen i Fagforbundet.

Her i Bærum har Fagforbundet og Utdanningsforbundet felles streikekontor i Sandvika Folkets Hus. Her møter de 60 streikende daglig opp. Her er det registrering og streikevaktene fordeles, samt annen aktivitet. Det er streikevakter ute ved de streikende barnehagene hver dag.  

Det har vært uformelle samtaler mellom partene. Vi får håpe at et akseptabelt tilbud om en rettferdig pensjon kommer på bordet, som gjør at streiken kan avsluttes til glede for barna, foreldrene og de barnehageansatte.

Comments closed

FAGFORBUNDETS LANDSMØTE AVSLUTTET

Dette er de viktigste vedtakene fra Landsmøtet.

459 delegater fra hele landet har brukt uka på å snekre det som skal være Fagforbundets politikk og organisering de neste tre åra. Her er en oversikt over de viktigste sakene som var på dagsordenen:

Den viktigste saken var at det blir billigere å være medlem. På møtets første dag vedtok landsmøtet å sette ned kontingenten fra 1,45 til 1,2 prosent av brutto lønn.

Ny ledelse – Mette Nord ble gjenvalgt som leder i Fagforbundet. Odd Haldgeir Larsen ble også gjenvalgt som nestleder. Helene Harsvik Skeibrok ble ny nestleder i forbundet etter Sissel M. Skoghaug som tidligere i år ble valgt inn i LOs ledelse.

Enstemmig om pensjon – Mange var opptatt av både særaldersgrenser og pensjonsalder under de mange debattene på landsmøtet. Redaksjonskomiteene tok inn følgende formuleringer om det i forbundets nye prinsipp- og handlingsprogram som ble vedtatt: «Fagforbundet mener at alle må sikres en god og verdig pensjon, uavhengig av aldersgrenser. Fagforbundet legger til grunn at det i framtida vil være viktig å sikre gode ordninger for særaldersgrenser.»

Profittforbud – Til nytt prinsipp- og handlingsprogram ble det vedtatt: «Privatisering, konkurranseutsetting og utskilling av offentlige tjenester er ikke løsninga på framtidas utfordringer. Profitt på velferdstjenester må forbys.»

Ungdommene inn i ledelsen – Forbundets yngste medlemmer krevde å bli bedre representert i de styrende organer, og tok kampen for dette på landsmøtet. Det endte med plass i forbundets toppledelse med tale- og forslagsrett. Samtidig ble dagens benevnelse endret fra Forbundsregion tilbake til Fylkeskrets.

Comments closed

STREIKEMØTE

Fagforeningen hadde torsdag streikemøte i PBL barnehagene.

Torsdag 20. oktober var første streikedag for våre streikeuttatte i PBL konflikten. Fra torsdag morgen hadde vi streikevakter ute ved de streikendes barnehager. Barnehageforeldrene fikk her utlevert løpesedler med informasjon om streiken.

Fagforeningen hadde streikemøte for våre streikende medlemmer torsdag ettermiddag. Her ble grunnlaget for streiken gjennomgått. De ble også informert om streikegodtgjørelsen og andre regler i streik.

Kravet er at PBL må følge opp allerede inngåtte avtaler og innføre den pensjonen og AFP som partene tidligere var enige om.

Fagforeningen har opprettet et streikekontor i Sandvika Folkets Hus.

Comments closed

STATSMINISTEREN BESØKTE LANDSMØTET

Statsminister Jonas Gahr Støres tale ble godt mottatt av Landsmøtet.

Statsminister Støre innledet den faglige og politiske debatten på Fagforbundets landsmøte på onsdagen. Forbundslederen hilste statsministeren med mange godord om de tiltakene som regjeringen hadde satt i gang for å innfri Fagforbundets krav. Hun var også fornøyd med omleggingen av skattepolitikken om å skattlegge våre felles naturressurser, og karakteriserte forslaget til statsbudsjettet for 2023 som «det mest modige og radikale statsbudsjettet på mange tiår».

Statsminister Jonas Gahr Støre viste også i sitt innlegg til alle kravene som fagbevegelsen hadde før valget og som nå var innfridd. Han manet deretter til tålmodighet om det rødgrønne prosjektet og viste til krigen i Ukraina og den energikrisen som er i Europa.

Barnefattigdom, tillitsreform og stykkprisfinansiering i helsevesenet var blant temaene som delegatene utfordret Støre på under den faglige og politiske debatten. Delegatene som hadde ordet under debatten viste at de var utålmodige og ventet snarlige tiltak på disse områdene.

Avslutningsvis viste Støre til den økonomiske situasjonen både i Norge og i verden forøvrig. Han var tydelig på at det kommer til å bli tøft fremover, også for offentlig sektor.

Les mer om innfridde og nye krav her…

Comments closed

NY LEDELSE VALGT

(Foto: Werner Juvik)

Landsmøtet har valgt den nye ledelsen for de neste tre årene.

Det var et samstemt Landsmøte som valgte Fagforbundets nye ledelse. Valgkomiteen la frem en enstemmig innstilling som Landsmøtet ikke hadde noen innsigelser til. Alle ble valgt med akklamasjon.

Det ble gjenvalg av Forbundsleder Mette Nord og nestleder Odd Haldgeir Larsen. Fagforbundet har hatt to nestledere, og ettersom nåværende nestleder Sissel Skogvang er valgt som nestleder i LO, ble Helene Harsvik Skeibrok valgt som Fagforbundets andre nestleder.

Skeibrok er 43 år gammel fra Hamar og er utdannet omsorgsarbeider. Hun har vært tillitsvalgt i 20 år, hvor hun har vært ungdomstillitsvalgt, yrkesseksjonsleder og opplæringsansvarlig. I de senere år har hun vært regionleder i Fagforbundet Innlandet.

Fagforeningen ønsker alle de som er nye i sitt verv velkommen, og synes dette er et godt mannskap til å lede «hele laget».

Comments closed

LANDSMØTET VEDTOK LAVERE MEDLEMSKONTINGENT

Fra januar blir kontingenten redusert med nærmere 20 %

– Landsmøte 2022

Landsmøtet åpnet høytidelig med både kulturinnslag, Forbundsleder Mette Nords åpningstale og hilsningstaler av Byrådsleder Raymond Johansen og LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Deretter var det kontingentsaken som sto på agendaen.

Her var det flere synspunkter. Noen ønsket ikke kontigentreduksjon, andre ville utsette saken til neste Landsmøte om tre år, men det fikk få stemmer. Landsstyret hadde forslått å redusere kontingenten til 1,25 % over fire år. Flere ønsket en raskere og større reduksjon. Så det ble fremmet et benkeforslag om at kontingenten skulle være 1,20 % og da fra 1.1.2023. Dette forslaget ble støttet av Viken.

Etter en debatt som foregikk over flere timer, ble dette forslaget satt opp mot Landstyrets forslag. Her fikk forslaget fra «grasrota» stor støtte og ble vedtatt med overveldende flertall. Dermed blir kontingenten fra nyttår på 1,20 %.

Fagforeningen er storfornøyd med dette vedtaket, og det viser at medlemsdemokratiet i Fagforbundet fungerer. Her fulgte Landsmøtet opp det som det store flertallet av fagforeningene mener og gikk lenger enn det ledelsen ønsket. Det ble et veldig godt vedtak.

Comments closed

I DAG ÅPNER FAGFORBUNDETS LANDSMØTE

Denne uken avholder Fagforbundet sitt 5. ordinære landsmøte i Folkets hus i Oslo, med nærmere 500 delegater fra hele landet. Kontingenten blir den store saken.

Ett år forsinket grunnet pandemien åpner Fagforbundet i dag Landsmøte i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo. Landsmøtet er Fagforbundets høyeste organ og møtes vanligvis hvert fjerde år.

Allerede på landsmøtets første dag skal forslaget om å sette ned kontingenten fra 1,4 prosent av bruttolønn til 1,25 prosent, behandles. Her kommer Landsstyret med en delt innstilling, men flertallet støtter nedsettelse av kontingenten. Det er ventet stor debatt og møtetiden er derfor utvidet helt frem til kl 21.00.

Vi vil styrke vår tariffmakt ved å sette ned kontingenten. Når en er størst, kommer en først til bordet, da er det Fagforbundet som bestemmer, forklarer forbundsleder Mette Nord som en av begrunnelsene for at hun støtter flertallsinnstillingen. Vi må være konkurransedyktig på pris, fortsetter Nord, og innrømmer at den høye kontingenten er et hinder for mange ansatte i kommunene å bli medlemmer i forbundet.

Fagforeningen støtter fullt opp om forslaget om redusert kontingent og har tro på at det vil vinne frem på Landsmøtet. I morgen kan dere resultatet her.

Comments closed

STREIK I PBL BARNEHAGENE

Det ble brudd i forhandlingene og fra mandag er det streik i PBL barnehagene.

Mandag går over 1000 barnehageansatte ut i streik etter at meklingen mellom arbeidstakerorganisasjonene og PBL ikke førte fram natt til lørdag. Nå har medlemmene våre ventet lenge nok – vi kan ikke lenger utsette å få på plass AFP-ordningen som gjelder i norsk arbeidsliv ellers, altså et livsvarig tillegg til folketrygd og tjenestepensjon, sier Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen.

Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver ikke står ved løftet om å innføre livsvarig AFP for våre medlemmer i private barnehager, slik kommunale og de fleste private barnehager har. Dette er en streik PBL må ta det fulle ansvaret for, sier de samstemte forhandlingslederne for Fagforbundet, Anne Green Nilsen, Utdanningsforbundets Terje Skyvulstad, og Deltas Trond Ellefsen.

Ingen av fagforeningens medlemmer skal ut i streik i Fase 1 på mandag. Alle skal derfor gå på jobb som vanlig. I Fase 2 har forbundet imidlertid tatt ut 28 av våre medlemmer og disse vil være i streik fra torsdag morgen. De streikeuttatte vil få en skriftlig beskjed fra fagforeningen med mer informasjon.

Se en kort forklaring om lønnskravet her…

Comments closed

FARE FOR STREIK I PBL BARNEHAGENE

Meglingen for PBL barnehagene er nå inne i avsluttende fase. Frist for å bli enige utløper kl 24.00 i natt (natt til lørdag). Noen av fagforeningens medlemmer er tatt ut i streikens andre fase (fase 2).

Partene PBL og Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta har frist til midnatt for å bli enige om en ny tariffavtale. Oppnås ikke enighet blir det streik fra mandag morgen. Striden står først og fremst om pensjon. PBL svekket de ansattes pensjon ved å betale mindre inn til pensjonsordningen. De får dermed en dårligere pensjonsordning enn alle ansatte i kommunale barnehager og ansatte i de fleste andre private barnehager som ikke er medlem i PBL.  

Samtidig går PBL tilbake på den tidligere protokollen, som ble undertegnet av alle parter og som sa at ansatte i PBL-barnehager skulle meldes inn i Fellesordningen for AFP senest fra januar 2023. Det vil gi AFP-ordning med et livsvarig tillegg på toppen av tjenestepensjonsordningen. Fagforbundet mener at det er et regelrett avtalebrudd når PBL går tilbake på løfter de forpliktet seg til skriftlig i protokoller fra tidligere lønnsoppgjør.

Fagforbundet Bærum er av forbundet tatt ut i fase 2 tilfelle streik. Liste for uttaket i fase 2 ble overlevert arbeidsgiver kl 14.00 i dag, fredag 14.10, og disse vil i så fall være i streik fra morgen av torsdag 20. oktober. Det gjelder tre av Læreverkstedets barnehager i Bærum og to Kanvas barnehager. De av våre medlemmer som er med på streikeuttaket vil få en e-post fra fagforeningen i løpet av mandag.

Comments closed

FAGFORBUNDET FORNØYD MED STATSBUDSJETTET

Regjeringas statsbudsjett prioriterer rettferdig fordeling og trygghet til vanlig arbeidsfolk, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

Det viktigste for Fagforbundet er at medlemmene ikke opplever en forverring i den økonomiske krisen som mange står, med økte priser og stigende renter, uttaler forbundslederen og fortsetter: Det kommer til å bli en vanskelig tid for mange, men da er det betryggende å se at den rødgrønne regjeringa prioriterer å utjevne forskjeller, gode velferdstjenester og hverdagsøkonomien til vanlige arbeidsfolk.

Fagforbundet har i regjeringens forslag til statsbudsjett fått gjennomslag for flere viktige krav. Forbundet har laget en liste over de kravene som er innfridd.  

Fagforeningen mener det er viktig at forbundet følger tett opp den videre budsjettprosessen i Stortinget, og kommer med innspill til budsjettforhandlingene som nå kommer.

Les listen over Fagforbundets gjennomslag her…

Comments closed

MEDLEMSKONTINGENTEN – DELT INNSTILLING FRA LANDSSTYRET

Medlemskontingent blir en stridssak på Landsmøtet som starter på mandag. Landsstyret er delt nesten på midten.

Landsstyret var delt i sin innstilling til landsmøtet om medlemskontingenten. 43 mot 37 representanter går inn for innstillingen om redusert kontingent. Det lille flertallet foreslår å redusere kontingenten fra dagens 1,45 prosent til 1,25 prosent av brutto årslønn.

Nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen, har ledet arbeidsgruppen som har utredet ny kontingentmodell fram mot 2040. Han er overbevist om at lavere kontingent gir flere yrkesaktive medlemmer, men innser at han bare har med seg et knapt flertall i innstillingen og venter en tøff debatt. Han understreker at Fagforbundet må ha flere yrkesaktive medlemmer for å beholde tariffkraft. De siste årene har andelen yrkesaktive sunket kraftig i forbundet.

Fagforeningen støtter fullt ut Odd Haldgeir i denne saken og mener det er helt nødvendig å redusere medlemskontingenten. Vår tidligere leder, som er valgt som regionsrepresentant til Landsmøtet, vil være en aktiv støttespiller for flertallsinnstillingen. Han mener at organisasjonen må slankes, spesielt på regionsnivå.

Comments closed

SKATTEFRADRAGET FOR FAGFORENINGSKONTINGENTEN ØKER

Regjeringen øker skattefradraget på fagforeningskontingenten til kr 7.700.-.

I statsbudsjettet som ble fremlagt i går følger regjeringen opp det som står i Hurdalplattformen om at skattefradraget på fagforeningskontingenten skal økes. I alle de årene Solbergregjeringen satt med makten ble det ikke foretatt noen økning av dette fradraget. I løpet av de to siste statsbudsjettene har Støreregjeringen doblet skattefradraget til kr 7.700.-. Det gjør at det blir billigere å være fagorganisert. Regjeringen har som mål at flest mulig skal være organisert, noe dette også vil være et bidrag til.

Fagforeningen mener det både er riktig og viktig at skattefradraget på fagforeningskontingenten nå økes, etter å ha stått stille i åtte år under den borgerlige regjeringen.

Comments closed

NÅ ER DEN NYE LEDERORGANISERINGEN PÅ PLASS

Den nye organiseringen av lederfunksjonene i Bærum kommune trådde i kraft den 1. oktober.

For godt over ett år siden bestemte Kommunedirektøren å omorganisere kommunens lederfunksjoner. Det har vært mange innspill og diskusjoner, særlig på ledernivå. Det er jo slik at alle er seg selv nærmest. Nå har Kommunedirektøren konkludert.

Vi går fra tre kommunaldirektører til seks. Av disse er tre nyansatte i Bærum kommune. Ettersom kommunaldirektør Herdlevær sluttet i forrige uke, vil denne stillingen bli besatt senere. Inntil videre er Terje Trovik konstituert. Disse seks kommunaldirektørne vil sammen utgjøre KDs ledergruppe.

Kommunalsjefene er nivået under direktørene. Her går vi fra dagens modell med 8 kommunalsjefer til den nye modellen som har blitt utvidet til 22 kommunalsjefer. Disse skal rapportere til sin Kommunaldirektør. Seksjonsledernivå bortfaller.

Det blir ingen forandring på tjenesteledernivåene, slik at organiseringen derfra og ned til avdelingene ikke er berørt av denne omorganiseringen. Tjenestelederne vil imidlertid få nye kommunalsjefer å forholde seg til.

Fagforeningen har vært vitne til mange omorganiseringer. Så får vi se hvor lenge det blir til den neste.

Les det nye organisasjonskartet her …

Comments closed