Press "Enter" to skip to content

DE PRIVATE BARNEHAGENE SPARTE MILLIONER PÅ STREIKEN

Stavanger som første kommune krever penger tilbakebetalt.

Flere kommuner ønsker å stanse tilskudd til de private barnehagene som holdt stengt på grunn av streiken. Formannskapet i Stavanger vedtok i ettermiddag som første kommune å kreve tilbake penger fra de streikende barnehagene.

Mens 3.600 ansatte i private barnehager streiket, tjente barnehageeierne store penger. Selv om de slapp å betale lønn til de streikende, fortsatte de å motta tilskudd fra kommunen. Offentlige tilskudd utgjør over 80 prosent av inntektene i private barnehager.

I saksfremlegget til Formannskapet i Stavanger skriver kommunedirektøren at kommunen har et handlingsrom til å kunne avkorte tilskudd til private barnehager som har vært i streik. Kommunedirektøren foreslo å avkorte tilskuddene tilsvarende personalkostnadene den enkelte barnehage har spart på streiken. Dette forslaget vedtok Formannskapet i Stavanger.

I Bærum Kommunestyre på onsdag fremmet Arbeiderpartiet forslag om å be Kommunedirektøren utrede muligheten for redusert foreldrebetaling ved redusert tilbud i SFO og barnehager, og dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Fagforeningen mener nå at Bærum kommune må følge Stavangers eksempel og kreve tilbakebetalt de sparte utgiftene som de streikende barnehagene i Bærum kommune hadde under streiken.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.