Press "Enter" to skip to content

OSLO KOMMUNE – SUKSESS MED EGNE VIKARER

De siste to årene har tre bydeler i Oslo testet ut en ressurspool med 14 fast ansatte som forsynte barnehagene med vikarer. Byråd Sunniva Holmås Eidsvoll for oppvekst og kunnskap er klar på at hun vil jobbe for å gå videre med prosjektet. Nå vil byråden ha det i hele byen.

Akkurat som i Bærum kommune er vikarbehovet også stort i Oslos kommunale barnehager. De siste to årene har de ansatt 14 faste vikarer og testet ut ressurspool. Det er en gruppe med vikarer som barnehagene i bydelene Alna, Grorud og Stovner kunne bruke. Formålet var å sikre faste, stabile og kompetente vikarer i barnehagene, og redusere bruken av private vikarbyråer.

Gjennom denne prøveordningen fikk barnehagene tilgang på dyktige vikarer som ga stabilitet for barn, barnehagestyrene og de ansatte. Vi går nå i gang med å jobbe med hvordan vi kan videreføre dette prøveprosjektet, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll. Prøveordningen viste mye interessant – blant annet hvor viktig det er med dyktige og kvalifiserte vikarer. Evalueringen viser at barnehagene opplevde kvalitet, sier byråden.

Vi i Fagforbundet Bærum har i flere år foreslått at Bærum kommune bør opprette slike ressurspooler, både innen barnehager og pleie og omsorg, uten å få gjennomslag. Det har Høyre og FRP satt seg imot. Evalueringsrapporten fra Oslo viser hvor nyttig det er med slike ressurspooler. Fagforeningen vil fortsette å argumentere for slike pooler da vi er av den oppfatning at det vil tjene brukere, ansatte og styrerne og som dermed vil øke kvaliteten på våre kommunale tjenester.   

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.