Press "Enter" to skip to content

REVISJONSRAPPORT OM RENHOLDET I KOMMUNEN

Ansatte er ikke fornøyd med kvaliteten på renholdet.

Kommunestyret har behandlet revisjonsrapporten «Forvaltningsrevisjon av kvalitet i renhold», utført for Kontrollutvalget i Bærum kommune.

Rapporten viser at mange av de ansatte som er forspurt ikke er fornøyd med kvaliteten på renholdet i kommunen. Rapporten fremhever at kommunen har et forbedringspotensiale knyttet til oppfølging av kvaliteten i renhold. Det fremkommer også at ansatte ved sykehjemmene er mer fornøyd med kvaliteten enn ansatte i andre bygg.

Fagforeningen mener at frekvensen i renhold har blitt redusert med årene og da må det forventes at kvaliteten blir dårligere. Så det er ikke overraskende – her er det heller ikke noen gratis lunsj. Samtidig noterer vi at ansatte mener renholdet på sykehjemmene er bedre enn ellers i kommunen. Fagforeningen har alltid hevdet at organiseringen med god nærledelse, slik det er på sykehjemmene, er en fornuftig organisering. Vi stiller spørsmål om det ikke bør vurderes en slik organisering av renholdstjenesten flere steder i kommune.

Kommunen har nå satt i gang et prosjekt for å vurdere om renholdet på sykehjemmene skal overføres til Eiendom drift. Dette mener fagforeningen ikke er en god løsning. På bakgrunn av denne revisjonsrapporten håper vi at kommunen tar en pust i bakken og heller vurderer å videreføre dagens ordning, gjerne med utvidelse til andre tjenester.

Les hele rapporten her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.