Press "Enter" to skip to content

TA FAGBREV I BÆRUM KOMMUNE – GRATIS.

Nå kan du ta fagbrev for ansatte innen ordningen fagbrev på jobb eller praksiskandidat.

Bærum kommune er godkjent lærebedrift i, blant annet barne- og ungdomsarbeiderfag, helsearbeiderfaget, IT-driftsfaget og en del andre fag. Det er kommunens HR-enhet som er godkjent lærebedrift og legger til rette for å tilby dette. FAGO (kommunens team for Fagopplæring) administrerer ordningen for Bærum kommune.

Det er visse krav som må innfris for å komme med på ordningen. Opplæringsstedet dekker lønnen for kandidaten i hele læretiden. Dette er en utmerket ordning, som muliggjør å kunne ta fagbrev uten økonomiske omkostninger. Søknad sendes til HR-enheten – FAGO på e-post til synnove.skaga@baerum.kommune.no.  Søknadsfristen er 13. mars 2023.

Fagforeningen anbefaler alle som har lyst til å bli fagarbeider å benytte anledningen. Dette er en unik mulig til å ta fagbrev.  

Les mer om ordningen her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.