Press "Enter" to skip to content

LO VIL HA MER PENGER TIL DE KOMMUNEANSATTE

Lønnsoppgjøret: LO-lederen vil gi mer til ansatte i kommunene

De tre siste årene har de kommunalt ansatte tapt terreng mot privat sektor. Det går ikke lenger. I år må de ansatte i kommunene sikres et skikkelig lønnsløft. Det kan ikke være sånn at ansatte i privat sektor drar ifra år etter år. Det øker ulikheten i samfunnet, og undergraver frontfagsmodellen, som er den norske måten å forhandle lønn på, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til VG og fortsetter at når trenden er så klar, er det viktig å si ifra. De kommunalt ansatte har blitt hengende etter og da er det legitimt at de nå skal løftes.

På spørsmål fra VG om dette ikke er et brudd med frontfagsmodellen, svarer LO-leder Følsvik at det tvert imot vil styrke frontfagsmodellen. En av styrkene til den modellen er at den også kan løfte andre grupper enn frontfaget når enkeltområder sakker akterut. Innenfor frontfagsmodellen er det fullt mulig å rette opp skjevheter, som har oppstått mellom offentlig og privat sektor.

Fagforeningen er helt enig med LO-leder Peggy – nå er det de kommuneansattes tur. SSBs lønnstall viser at lønnsveksten i privat sektor de siste tre årene har vært større enn i kommunal sektor. Da realiteten er at lønnsveksten i privat sektor har vært langt høyere enn i kommunene, er det bare rett og rimelig at kommunene prioriteres i årets lønnsoppgjør.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.